Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1074

V Bruseli 2. júla 2008

[Graphic in PDF & Word format]

Komisia chce lepšie prispôsobený web pre starších a zdravotne postihnutých

15 % Európanov trpí určitou formou postihnutia. Mnohí z nich majú problémy napríklad s čítaním drobného textu webovej stránky alebo ani nevedia, ako sa dostať na webové stránky či služby online. Napriek opakovaným výzvam na zlepšenie tejto situácie zo strany EÚ a predstaviteľov vlád, pokrok je stále obmedzený: doteraz väčšina webových stránok nevyužíva všeobecne akceptované riešenia, ktoré sú priaznivé pre užívateľov. Európska komisia dnes otvorila konzultáciu s verejnosťou o ďalších opatreniach, ako vytvoriť prístupnejšie webové stránky v Európe počnúc stránkami štátnej správy, a pozýva zainteresované strany, aby vyjadrili svoje názory. Týka sa to takisto aj iných technológií ako napríklad digitálnej televízie. Konzultácia trvá do 27. augusta 2008.

„Pre mnohých občanov v Európe je prístup k internetovým webovým stránkam nevyhnutný, avšak mnohí ich jednoducho kvôli svojmu postihnutiu nemôžu využívať. Pokiaľ nie je web prístupný skutočne pre všetkých, mnohí ľudia nebudú využívať všetky výhody internetu. Na tieto problémy existujú jednoduché riešenia - tak prečo ich vlastne zavádza tak málo prevádzkovateľov webových stránok?“ pýta sa Viviane Redingová, komisárka EÚ zodpovedná za informačnú spoločnosť a médiá. „Čím viac ľudí využíva internet, tým lepšie pre európske hospodárstvo a tým bohatším sa stáva obsah online. Apelujem na priemysel prevádzkovateľov webových stránok a orgány štátnej správy, aby sa viac snažili poskytovať web, ktorý je prístupný pre každého. Všetci zodpovední by si mali uvedomiť, že sami budú mať pravdepodobne o pár rokov problém čítať obrazovku.“

Priemerný vek európskej populácie rýchle narastá, až 25 % celkovej populácie bude mať do roku 2020 nad 65 rokov. Starší ľudia majú často problém využívať internet, najmä čítať obrazovku so slabnúcim zrakom alebo používať myš kvôli problémom s motorikou. Jednoduché riešenia prístupnosti webu sprístupňujú stránky ľuďom, ktorí majú inak problém ich využívať, a tak rozširujú rozsah sociálnej a hospodárskej participácie. Riešenia dostupnosti webu zahŕňajú

- zväčšenie veľkosti textu v prehliadačoch,

- zabezpečenie hovoreného výstupu textov z obrazovky za pomoci podporného softvéru,

- ovládanie webových stránok pomocou klávesnice namiesto myši.

Prístupné webové stránky sú často lepšie pre všetkých užívateľov, postihnutých či zdravých. World Wide Web konzorcium založené v roku 1994 s podporou Komisie stanovuje spoločné špecifikácie pre internet vrátane Usmernení o prístupnosti obsahu webu. Avšak v roku 2007 iba 5 % verejných webových stránok a menej ako 3 % súkromných webových stránok v EÚ boli podľa týchto usmernení „plne prístupné“ (Meranie pokroku v oblasti prístupnosti elektronických technológií v Európe– pozri detaily). Niekoľko členských štátov (medzi inými Rakúsko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko a Portugalsko) podniklo kroky na zlepšenie tejto situácie napríklad zavedením usmernení a stanovením cieľov pre verejné webové stránky. Avšak takéto prístupy stále nie sú v rámci EÚ jednotné. Iné nové produkty odrážajú výzvy prístupnosti, ktoré predstavujú webové stránky: napríklad pochopenie a problémy s motorikou môžu brániť v ovládaní elektronického prehľadu programu digitálnej televízie.

Európska komisia oznámila v roku 2001 prístupnosť svojich verejných webových stránok „Európa“ (IP/01/1309) a pracuje na zavádzaní prístupnosti. Komisia v súčasnosti testuje používanie čítačov obrazovky. Tieto kombinujú hovorené slovo a/alebo obnoviteľné braillovo písmo, čím umožňujú nevidiacim napríklad „čítať“ webové stránky (vyskúšajte čítač obrazovky kliknutím na ikonku reproduktor vedľa titulku na http://ec.europa.eu/roaming).

Dnes otvorená konzultácia s verejnosťou preskúma činnosti, ktoré by mohli členské štáty podniknúť na zlepšenie prístupnosti webu, a čaká na spätnú väzbu týkajúcu sa všeobecnejších problémov prístupnosti vzťahujúcu sa na informačné a komunikačné technológie pre starších ľudí a zdravotne postihnutých.

Zlepšená prístupnosť webu takisto prispeje k obnovenej sociálnej agende (IP/08/1070).

Kontext:

Táto konzultácia s verejnosťou sa koná v širšom kontexte iniciatívy Európskej komisie na podporu rastu a pracovných miest v informačnej spoločnosti (IP/05/643). V 2005 prijala Európska komisia Oznámenie o dostupnosti informačných a komunikačných technológií (IP/05/1144) a podčiarkla potrebu zjednodušiť spôsob používania mnohých typov produktov založených na IKT. V roku 2006 sa členské štáty EÚ zaviazali do roku 2010 znížiť na polovicu priepasť medzi využívaním internetu skupinami, ktoré sú ohrozené spoločenským vylúčením, ako napríklad starší ľudia, ľudia s postihnutím a nezamestnaní (IP/06/769). V roku 2007 prijala Komisia Oznámenie naliehajúce na obnovenie snáh na podporu digitálnej integrácie („e-Inclusion“) vrátane snáh o zlepšenie elektronickej prístupnosti ("e-accessibility“) (IP/07/1804).

Dokument konzultácie Komisie s verejnosťou je dostupný na webovej stránke

http://ec.europa.eu/einclusion

Príspevky možno zaslať na: einclusion@ec.europa.eu

Štúdia „Meranie pokroku v oblasti prístupnosti elektronických technológií v Európe“ hodnotí stupeň súladu s Usmerneniami o prístupnosti obsahu webu World Wide Web konzorcia. Je prístupná na:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/library/studies/meac_study/index_en.htm

World Wide Web konzorcium bolo založené v roku 1994 s podporou Európskej komisie a v súčasnosti združuje viac ako 400 spoločností a orgánov. Jeho Usmernenia o prístupnosti obsahu webu sú prístupné na:

http://www.w3.org/TR/WCAG10/

Nový portál Európskej komisie o sociálnych veciach:

http://ec.europa.eu/social


Side Bar