Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1074

Bruxelles, 2 iulie 2008

[Graphic in PDF & Word format]

Comisia dorește un internet mai bine adaptat la nevoile persoanelor cu handicap

15% dintre europeni suferă de o formă sau alta de handicap; mulți întâmpină dificultăți la citirea textelor scrise cu caractere mici de pe siturile internet sau nu știu cum se pot accesa siturile internet și serviciile online. În ciuda apelurilor repetate lansate de liderii UE și ai guvernelor pentru a ameliora situația, progresele înregistrate sunt nesemnificative: marea majoritate a siturilor internet nu recurg la soluții ușor de utilizat general acceptate. Comisia Europeană a lansat astăzi o consultare publică privind noi măsuri care pot fi adoptate pentru a face accesibile siturile internet din Europa, începând cu cele ale administrațiilor publice, și invită părțile interesate să-și exprime opiniile. Sunt vizate, de asemenea, alte tehnologii precum televiziunea digitală. Consultarea rămâne deschisă până la 27 august 2008.

„Accesul la siturile internet este esențial pentru numeroși cetățeni ai Europei și totuși mulți nu le pot utiliza din cauza handicapului. Atâta timp cât accesul tuturor la internet nu este o realitate, multă lume este privată de avantajele acestuia. Există soluții atât de simple pentru rezolvarea acestor probleme de ce oare atât de puțini editori de internet le aplică?”, se întreabă Viviane Reding, Comisarul UE pentru Societatea informațională și media. „Cu cât mai multe persoane folosesc internetul, cu atât mai mari sunt avantajele pentru economia Europei și cu atât mai bogat devine conținutul publicat online. Fac apel la sectorul de editare pe internet și la cel al administrațiilor publice să depună eforturi mult mai hotărâte pentru a asigura accesul tuturor la internet. Persoanele responsabile ar trebui să se gândească la faptul că peste doar câțiva ani vor fi probabil în rândul celor care au dificultăți de a citi de pe ecran.”

Vârsta medie a populației Europei este în creștere rapidă și se prevede că, până în 2020, 25% din populație va avea peste 65 de ani. Persoanele vârstnice întâmpină deseori dificultăți la utilizarea internetului, confruntându-se cu probleme precum citirea pe ecran în condiții de vedere deficientă sau utilizarea mouse-ului având probleme de dexteritate. Soluțiile simple de asigurare a accesului la internet permit accesul la situri unor persoane care altfel nu ar fi capabile să le utilizeze și încurajează astfel participarea socială și economică. Soluțiile de asigurare a accesului la internet includ următoarele elemente:

- mărirea caracterelor utilizate de browsere,

- sinteză vocală pentru textele de pe ecran asigurată de un program informatic de asistență,

- navigarea pe internet cu ajutorul tastaturii în loc de mouse.

Deseori, siturile internet accesibile sunt mai adecvate pentru toți utilizatorii, indiferent dacă suferă de vreun handicap sau nu. Înființat în 1994 cu sprijinul Comisiei, consorțiul World Wide Web (World Wide Web consortium) definește specificațiile comune pentru internet, inclusiv Orientările privind asigurarea accesului la conținutul internet (Web Content Accessibility Guidelines). Cu toate acestea, în 2007, doar 5% dintre siturile internet publice și mai puțin de 3% dintre cele private din Europa erau considerate „total accesibile” conform acestor orientări (MeAC – a se vedea contextul). Unele state membre (printre care Austria, Franța, Italia, Țările de Jos și Portugalia) au întreprins acțiuni pentru a remedia situația, de exemplu elaborând orientări și stabilind obiective pentru siturile publice. Cu toate acestea, astfel de acțiuni au încă un caracter sporadic pe teritoriul UE. Alte produse noi reflectă provocările în termeni de accesibilitate pe care le prezintă siturile internet: de exemplu, problemele de înțelegere și de dexteritate pot fi un impediment pentru consultarea ghidului electronic al programelor de televiziune digitală.

În ceea ce privește Comisia Europeană, aceasta a abordat problema accesibilității siturilor sale publice „Europa” în 2001 (IP/01/1309) și lucrează acum la punerea în aplicare a acestei soluții. Comisia testează în prezent utilizarea cititoarelor de ecrane care generează o combinație de sinteză vocală și/sau ieșire Braille actualizabilă, care permit persoanelor nevăzătoare, de exemplu, să „citească” pagini internet (cititorul de ecrane se poate încerca accesând simbolul „difuzor” de lângă titlu la adresa http://ec.europa.eu/roaming).

Consultarea publică lansată astăzi va examina acțiunile pe care le-ar putea întreprinde statele membre pentru a ameliora accesul la internet și va căuta răspunsuri la întrebări mai generale privind accesibilitatea și tehnologiile de informare și de comunicare pentru persoanele cu handicap.

Ameliorarea accesului la internet contribuie, de asemenea, la realizarea obiectivelor Agendei sociale reînnoite (IP/08/1070).

Context:

Consultarea publică se desfășoară într-un context mai larg, cel al inițiativei Comisiei Europene pentru creștere și locuri de muncă în societatea informațională (IP/05/643). În 2005, Comisia Europeană a adoptat o comunicare privind accesibilitatea electronică (IP/05/1144), subliniind necesitatea de a crea numeroase tipuri de produse mai ușor de utilizat bazate pe TIC. În 2006, statele membre UE s-a angajat să reducă la jumătate, până în 2010, lacunele în ceea ce privește utilizarea internetului de către grupuri cu risc de exclusiune, precum vârstnicii, persoanele cu handicap și șomerii (IP/06/769). În 2007, Comisia a adoptat o comunicare prin care exprima nevoia imperativă de reînnoire a eforturilor pentru a stimula „e-incluziunea”, inclusiv a eforturilor pentru „e-accesibilitate” (IP/07/1804).

Documentul Comisiei privind consultarea publică este disponibil la adresa

http://ec.europa.eu/einclusion

Contribuțiile pot fi trimise la adresa: einclusion@ec.europa.eu

Studiul privind progresul înregistrat în materie de e-accesibilitate în Europa (Measuring progress of eAccessibility in Europe – MeAC) evaluează gradul de conformitate cu orientările privind asigurarea accesului la conținutul internet ale consorțiului World Wide Web. Acesta este disponibil la adresa:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/library/studies/meac_study/index_en.htm

Consorțiul World Wide Web a fost înființat în 1994 cu sprijinul Comisiei Europene și cuprinde în prezent peste 400 de companii și autorități. Orientările privind asigurarea accesului la conținutul internetului elaborate de acesta sunt disponibile la adresa:

http://www.w3.org/TR/WCAG10/

Noul portal al Comisiei Europene dedicat afacerilor sociale:

http://ec.europa.eu/social


Side Bar