Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1074

Bruksela, dnia 2 lipca 2008 r.

[Graphic in PDF & Word format]

Komisja pragnie lepszego dostosowania internetu do potrzeb osób niepełnosprawnych

15 proc. Europejczyków dotkniętych jest jakąś formą niepełnosprawności, a wiele osób stoi przed problemami takimi jak mała czcionka na stronie internetowej lub w ogóle nie wie, jak uzyskać dostęp do stron lub usług online. Pomimo wielokrotnych apeli przywódców UE i rządów o poprawę sytuacji, postępy są niewielkie: znaczna większość stron internetowych nie wykorzystuje uniwersalnych rozwiązań przyjaznych dla użytkownika. Komisja Europejska rozpoczęła dziś konsultacje publiczne w sprawie dalszych środków mających zwiększyć dostępność europejskich stron internetowych, począwszy od stron administracji publicznej. Komisja zaprasza zainteresowane strony do wyrażenia swoich poglądów. Konsultacje dotyczą również innych technologii, jak np. telewizja cyfrowa. Potrwają one do dnia 27 sierpnia 2008 r.

Dostęp do internetu jest niezbędny dla wiekszości obywateli europejskich, jednak wielu nie może z niego korzystać ze względu na niepełnosprawność. Dopóki internet nie stanie się dostępny dla wszystkich, wiele osób nie będzie w stanie czerpać korzyści z tego narzędzia. Rozwiązanie tych kwestii jest proste – dlaczego więc tak niewiele osób tworzących strony internetowe je stosuje?" pyta Viviane Reding, unijna komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Im więcej osób korzysta z internetu, tym jest to lepsze dla gospodarki europejskiej, i tym bogatsza staje się jego zawartość. Wzywam przedstawicieli branży publikacji internetowych i przedstawicieli sektora publicznego do podjęcia wzmożonych wysiłków w celu zapewnienia wszystkim obywatelom dostępu do sieci. Osoby odpowiedzialne za wygląd stron internetowych powinny pamiętać, że za kilka lat i one mogą mieć problemy z odczytaniem tekstu na ekranie komputera.”

Średni wiek społeczeństwa Europy gwałtownie wzrasta, a do 2020 r. około 25 proc. populacji ma być w wieku przekraczającym 65 lat. Osobom starszym często trudno jest korzystać z internetu; mają na przykład problemy z odczytaniem tekstu ze względu na pogarszający się wzrok czy ze stosowaniem myszki ze względu na gorszą zręczność manualną. Proste rozwiązania ułatwiające dostęp do sieci umożliwiają korzystanie z internetu osobom, które w przeciwnym wypadku nie miałyby tej możliwości, w rezultacie rozszerzając zakres uczestnictwa w życiu społecznym i ekonomicznym. Rozwiązania dostępu do sieci obejmują:

- stosowanie w przeglądarkach większej czcionki,

- udostępnienie tekstu mówionego dzięki programom pomocniczym,

- nawigację z wykorzystaniem klawiatury zamiast myszki.

Łatwo dostępne strony internetowe są często korzystniejsze dla wszystkich użytkowników, nie tylko niepełnosprawnych. Założone w 1994 r. przy wsparciu Komisji konsorcjum World Wide Web określa wspólne specyfikacje internetu, w tym wytyczne dotyczące dostępności zawartości stron internetowych. Jednakże w 2007 r. tylko 5 proc. publicznych i mniej niż 3 proc. prywatnych stron internetowych w UE jest w pełni dostępnych zgodnie z wytycznymi (MeAC – zob. „kontekst”). Szereg państw członkowskich (między innymi Austria, Francja, Holandia, Portugalia i Włochy) podjęło działania w celu poprawy sytuacji, na przykład poprzez stworzenie wytycznych i określenie celów dla publicznych stron internetowych. Jednakże w skali UE działania te pozostają rozproszone. W przypadku innych, nowych produktów wyzwania są podobne: na przykład problemy ze zrozumieniem czy zręcznością mogą stanowić barierę w posługiwaniu się elektronicznym programem telewizji cyfrowej.

Ze swojej strony Komisja Europejska zajęła się kwestią dostępności portalu „Europa” w 2001 r. (IP/01/1309) i pracuje nad poprawą dostępności. Obecnie testuje wykorzystanie czytników ekranowych. System emisji głosu lub monitory brajlowskie umożliwiają osobom niewidomym czytanie stron internetowych (kliknięcie w ikonkę głośnika przy tytule na stronie http://ec.europa.eu/roaming uruchomi czytnik).

Rozpoczęte dziś konsultacje publiczne pomogą w określeniu działań, które państwa członkowskie mogą podjąć w celu poprawy dostępności stron internetowych, oraz uzyskaniu informacji na temat ogólnych kwestii dostępności informacji i technologii komunikacyjnych w przypadku osób niepełnosprawnych.

Poprawa dostępności internetu należy do zadań odnowionej agendy społecznej (IP/08/1070).

Kontekst

Konsultacje publiczne są przeprowadzane w kontekście inicjatywy Komisji Europejskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w społeczeństwie informacyjnym (IP/05/643). W 2005 r. Komisja przyjęła komunikat sprawie e-dostępności (IP/05/1144), podkreślając potrzebę poprawy łatwości obsługi produktów wykorzystujących technologie teleinformatyczne. W 2006 r. państwa członkowskie zobowiązały się do zmniejszenia o połowę do 2010 r. różnicy w stopniu korzystania z internetu przez grupy osób zagrożone wykluczeniem, takie jak osoby starsze, niepełnosprawne czy bezrobotne (IP/06/769). W 2007 r. Komisja przyjęła komunikat, w którym wzywa do zwiększenia wysiłków w zakresie e-integracji, w tym e-dostępności (IP/07/1804).

Dokument Komisji dotyczący konsultacji publicznych jest dostępny na następującej stronie internetowej: http://ec.europa.eu/einclusion

Uwagi można przesyłać na adres: einclusion@ec.europa.eu

W „ocenie postępu dokonanego w zakresie e-dostępności w Europie” (Measuring progress of eAccessibility in Europe" - MeAC) dokonano oceny stopnia zgodności z wytycznymi dotyczącymi dostępności zawartości stron internetowych konsorcjum World Wide Web. Można się z nią zapoznać na stronie:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/library/studies/meac_study/index_en.htm

Konsorcjum World Wide Web zostało założone w 1994 r. przy wsparciu Komisji Europejskiej. Obecnie obejmuje ono ponad 400 przedsiębiorstw i organów. Wytyczne dotyczące dostępności zawartości stron internetowych są dostępne na stronie:

http://www.w3.org/TR/WCAG10/

Nowy portal Komisji Europejskiej dotyczący spraw społecznych:

http://ec.europa.eu/social


Side Bar