Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1074

Bruxelles, den 2. juli 2008

[Graphic in PDF & Word format]

Kommissionen ønsker et mere handicapvenligt internet

15 % af europæerne lider af en eller anden form for handicap, og mange støder på hindringer som f.eks. at læse websider med lille skrift eller bare at vide, hvordan de får adgang til websteder og onlinetjenester. På trods af gentagne opfordringer fra EU og regeringsledere til at forbedre situationen er der kun sket ganske få fremskridt: langt de fleste websteder anvender ikke universelt anerkendte brugervenlige løsninger. Europa-Kommissionen lancerede i dag en offentlig høring om, hvilke yderligere tiltag der kan gøre websteder i Europa tilgængelige; den starter med de offentlige myndigheder og opfordrer interesseparter til at give deres mening til kende. Høringen berører også andre teknikker såsom digitalt fjernsyn. Høringen afsluttes den 27. august 2008.

"Adgang til internettets websteder er en væsentlig ting for mange europæere; der er dog mange, som ikke kan bruge det på grund af deres handicap. Så længe webadgang ikke er mulig for alle, går mange glip af fordelene ved internettet. Der findes så mange enkle løsninger på disse problemer – så hvorfor anvender så få internetforlag dem?" spørger Viviane Reding, der er EU-kommissær for informationssamfundet og medier. "Jo flere der bruger internettet, jo bedre er det for Europas erhvervsliv, og jo rigere bliver internetindholdet. Jeg opfordrer internetforlagene og det offentlige til at gøre en meget større indsats for at sikre, at internettet er tilgængeligt for alle. De ansvarlige burde huske på, at de om nogle få år sandsynligvis selv vil være blandt dem, der har vanskeligt ved at læse teksten på skærmen."

Gennemsnitsalderen i Europa stiger hastigt: inden 2020 forventes 25 % af den samlede befolkning at være over 65 år gammel. Ældre har ofte vanskeligt ved at anvende internettet, fordi det bl.a. er svært at læse skærmen med svigtende syn eller at anvende musen med fingerfærdighedsproblemer. Enkle webadgangsløsninger åbner websteder for folk, der ellers er afskåret fra at anvende dem, og derved forøges deres deltagelse i samfundslivet og økonomien. Webadgangsløsninger omfatter:

- tekstforstørrelse i browsere

- oplæsning af tekst på skærmen ved hjælp af hjælpesoftware

- navigeringswebsteder med tastatur i stedet for musen.

Adgangsvenlige websteder er ofte bedre for alle brugere, både med og uden handicap. World Wide Web consortium, der blev grundlagt i 1994 med Kommissionens støtte, definerer fælles specifikationer for internettet, herunder Web Content Accessibility Guidelines (retningslinjer for adgang til webindhold). I 2007 var imidlertid kun 5 % af offentlige websteder og under 3 % af private websteder i EU "fuldt tilgængelige" ifølge disse retningslinjer (MeAC – jf. Baggrund). Adskillige medlemsstater (heriblandt Frankrig, Italien, Nederlandene, Portugal og Østrig) har taget initiativ til at forbedre situationen, f.eks. ved at indføre retningslinjer og sætte mål for offentlige websteder. Sådanne tiltag er imidlertid ringe udbredte i EU. Andre nye produkter afspejler websteders tilgængelighedsproblemer: forståelses- og fingerfærdighedsproblemer kan f.eks. være en hindring for at navigere i et digitalt fjernsyns elektroniske programvejledning.

Europa-Kommissionen tog på sin side fat om tilgængeligheden af sine offentlige "Europa"-websider i 2001 (IP/01/1309) og arbejder stadig på at fuldføre tilgængeligheden. Kommissionen afprøver i øjeblikket brugen af skærmlæsere. De producerer en kombination af oplæsning og/eller løbende Braille-tekst, der f.eks. giver blinde mulighed for at 'læse' websider (prøv en skærmlæser ved at klikke på højttalerikonet ved siden af overskriften på http://ec.europa.eu/roaming).

Den offentlige høring, der lanceres i dag, vil se på, hvilke foranstaltninger medlemsstaterne kunne træffe for at forbedre webtilgængeligheden, og søger tilbagemeldinger om mere almene spørgsmål omkring tilgængelighed i forbindelse med informations- og kommunikationsteknologi (IKT) for handicappede.

Forbedret webtilgængelighed bidrager også til den fornyede sociale dagsorden (IP/08/1070).

Baggrund:

Denne offentlige høring finder sted som et led i Europa-Kommissionens overordnede tiltag om vækst og beskæftigelse i informationssamfundet (IP/05/643). I 2005 vedtog Europa-Kommissionen en meddelelse om elektronisk tilgængelighed (IP/05/1144) og understregede behovet for at gøre mange produkttyper baseret på IKT lettere tilgængelige. I 2006 forpligtede EU-medlemsstaterne sig til inden 2010 at halvere den manglende internetanvendelse af udelukkelsestruede grupper, såsom ældre, handicappede og arbejdsløse (IP/06/769). I 2007 vedtog Kommissionen en meddelelse, hvori den indtrængende opfordrede til en større indsats for at fremme "e-integration", herunder bestræbelser for større "e-tilgængelighed" (IP/07/1804).

Kommissionens offentlige høringsdokument findes på:

http://ec.europa.eu/einclusion

Bidrag sendes til: einclusion@ec.europa.eu

Undersøgelsen “måling af fremskridtene hvad angår e-tilgængelighed i Europa” (MeAC) vurderer graden af overensstemmelse med retningslinjerne for webindholdstilgængelighed fra World Wide Web consortium. Den findes på:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/library/studies/meac_study/index_en.htm

World Wide Web consortium blev grundlagt i 1994 med støtte fra Europa-Kommissionen og inddrager i dag over 400 virksomheder og myndigheder. Dets Web Content Accessibility Guidelines (retningslinjerne) findes her:

http://www.w3.org/TR/WCAG10/

Europa-Kommissionens nye portal om sociale anliggender:

http://ec.europa.eu/social


Side Bar