Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1071

Bruxelles, 2 iulie 2008

UE propune protecție împotriva discriminării în afara locului de muncă

Comisia a adoptat astăzi o propunere de directivă care asigură protecție împotriva discriminării pe criterii de vârstă, handicap, orientare sexuală și religie sau convingeri, în afara locului de muncă. Această nouă directivă ar asigura egalitatea de tratament în domeniile protecției sociale, inclusiv securitatea socială și asistența medicală, educația și accesul la bunuri și servicii aflate la dispoziția publicului în comerț, inclusiv accesul la locuințe. Sondajele Eurobarometru arată că marea majoritate a europenilor sunt în favoarea acestei legislații: 77% susțin măsurile de protecție a persoanelor împotriva discriminării în educație și 68% privind accesul la bunuri și servicii.

„Dreptul la tratament egal este un drept fundamental, dar milioane de oameni în UE continuă să se confrunte cu discriminarea în viața lor de zi cu zi. În prezent, există un tratament inegal în legislația comunitară însăși deoarece persoanele sunt protejate împotriva discriminării în afara locului de muncă doar pe criterii de sex, rasă sau origine etnică. Trebuie să asigurăm un tratament egal pentru toate criteriile” a declarat Vladimír Špidla, Comisarul European pentru Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Egalitate de Șanse. „Măsurile pe care le propunem sunt proporționale și rezonabile; acestea oferă certitudine juridică întreprinderilor și utilizatorilor de bunuri și servicii, respectând în același timp cerințele specifice ale diverselor sectoare, precum și tradițiile naționale.”

Propunerea prezentată astăzi va crea condiții echitabile pe întreg teritoriul UE, întrucât în unele state membre sunt deja în vigoare, la nivel național, ample măsuri de protecție împotriva discriminării. Parlamentul European a solicitat în repetate rânduri o astfel de propunere orizontală, în timp ce șefii de stat și de guvern au cerut în decembrie 2007 statelor membre să își intensifice eforturile de combatere a discriminării.

Legislația va interzice discriminarea directă și indirectă, precum și hărțuirea și victimizarea. Pentru persoanele cu handicap, nediscriminarea va include accesibilitatea generală precum și principiul „amenajării corespunzătoare” care se utilizează deja în legislația europeană în vigoare. Aceasta va evita însă impunerea unei sarcini disproporționate asupra furnizorilor de servicii, ținând seama de dimensiunea și resursele organizației, natura acesteia, costul estimat, ciclul de viață al bunurilor și serviciilor, precum și de posibilele beneficii pe care le presupune accesul îmbunătățit pentru persoanele cu handicap. Directiva va fi aplicabilă persoanelor fizice numai în măsura în care acestea desfăşoară activități comerciale. De asemenea, statele membre vor dispune în continuare de libertatea de a menține măsurile care să asigure caracterul laic al statului sau cele referitoare la statutul şi activităţile organizațiilor religioase.

Directiva nu va avea efect asupra practicilor general acceptate, precum reducerile pentru persoanele în vârstă (de exemplu, biletele de autobuz și de intrare la muzee) sau restricțiile de vârstă privind accesul la anumite bunuri (de exemplu, alcool pentru tineri) pe motive de sănătate publică. Pentru a garanta eficacitatea măsurilor propuse, organismele naționale pentru egalitate vor acorda consultanță victimelor discriminării, în timp ce organizațiile societății civile vor avea, de asemenea, posibilitatea de a asista victimele în cadrul procedurilor judiciare și administrative.

Grup de experți guvernamentali și angajamentul reînnoit pentru protecție juridică a drepturilor individuale

Propunerea de directivă face parte dintr-o abordare politică mai amplă a nediscriminării, pe care Comisia a adoptat-o tot astăzi, ca o continuare a Anului european al egalității de șanse pentru toți 2007. Comunicarea „Nediscriminare și egalitate de șanse: un angajament reînnoit” recunoaște că protecția juridică a drepturilor individuale trebuie să fie însoțită de promovarea pozitivă și activă a nediscriminării și a egalității de șanse. Ea stabilește domenii cheie în care este necesar să se facă progrese la nivel național și european, cum ar fi de exemplu lupta împotriva discriminării multiple, sporirea sensibilizării, abordarea integrată a nediscriminării, acțiunea pozitivă și colectarea de date. Comunicarea anunță, de asemenea, crearea unui nou grup de experți guvernamentali pentru a consolida dialogul între statele membre în materie de politici de luptă împotriva discriminării. În concluzie, Comunicarea recunoaște că situația romilor se caracterizează printr-o discriminare individuală și instituțională permanentă și o excludere socială excesivă.

Context

Conform unui sondaj al UE publicat astăzi, europenii sunt de părere că discriminarea continuă să fie frecventă, în special în ceea ce privește orientarea sexuală (51%), handicapul (45%), vârsta și religia (42% fiecare). Aproximativ unul din trei europeni declară că au fost martorii discriminării sau hărțuirii în cursul anului care a trecut și 48% consideră că nu se depun suficiente eforturi pentru combaterea acestui flagel. Un sondaj anterior realizat în februarie 2008 a evidențiat faptul că marea majoritate a cetățenilor UE (între 68% și 77%) consideră necesară adoptarea unei legislații specifice pentru a proteja cetățenii împotriva discriminării în domenii aflate în afara pieței muncii.

În același timp, un nou raport al Comisiei referitor la normele comunitare privind egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă (a se vedea linkul de mai jos) constată că acestea au fost aplicate cu succes în majoritatea țărilor UE. Deși legislația, aprobată în 2000, a introdus concepte inovatoare în câteva cazuri, multe dintre statele membre au depășit cerințele minime prevăzute în directiva UE.

IP/08/1070: Comisia Europeană propune o agendă socială reînnoită care să fortifice și să sprijine populația din Europa secolului 21
MEMO/08/461

Propunere de directivă


http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=477&langId=en
Comunicarea „Nediscriminare și egalitate de șanse: un angajament reînnoit
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=475&langId=en

Raport privind aplicarea directivei privind egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă

http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/legis/lgenforce_en.htm
Informații suplimentare:
Sondaj special Eurobarometru 296 privind discriminarea în UE


http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htmEurobarometrul Flash 232


http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_232_en.pdfSite-ul web al Comisiei Europene dedicat luptei împotriva discriminării


http://ec.europa.eu/antidiscriminationComunicate de presă video privind discriminarea pe criterii de handicap și minoritatea romă

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=6383&src=1
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=6384&src=1


Side Bar