Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1070

Bruselj, 2. julija 2008

[Graphic in PDF & Word format]

Komisija predlaga prenovljeno socialno agendo za spodbudo in pomoč ljudem v Evropi 21. stoletja

Komisija bo 2. in 3. julija predstavila celovit in ambiciozen paket pobud kot novo obveznost za socialno Evropo. Sestavlja ga integriran pristop, ki zajema različne politike in kaže, kako lahko EU pomaga ustvarjati priložnosti, zagotavljati dostopnost in izkazovati solidarnost s sprejemanjem pobud za spodbujanje zaposlovanja, izobraževanja in razvoj znanj, boj proti diskriminaciji, podporo mobilnosti ter daljše in bolj zdravo življenje Evropejcev. Namen prenovljene socialne agende je pripraviti Evropejce, zlasti mlade, na uspešno odzivanje na hitre spremembe, ki jih prinašajo globalizacija, tehnološki napredek in staranje prebivalstva, ter dogodke, kot so nedavne podražitve hrane in nafte ter pretresi na finančnih trgih. Pomagala naj bi tudi tistim, ki imajo težave z obvladovanjem teh sprememb.

„Evropska socialna razsežnost ni bila še nikoli tako pomembna kot danes,“ je izjavil predsednik Barroso. „Neločljiv sestavni del lizbonske strategije EU je spodbujanje rasti in zagotavljanje boljših delovnih mest za Evropejce. Evropa potrebuje moderno socialno agendo, ki se bo odzvala na hitre gospodarske in družbene spremembe ter spodbujala priložnosti, dostopnost in solidarnost za državljane EU. Gospodarski uspeh prinaša socialne koristi, paket pobud, ki ga Komisija predlaga danes, pa je oblikovan tako, da ne bo nihče pozabljen in da bodo evropske blaginje lahko deležni vsi.“

„Evropejce skrbi vpliv globalizacije na njihova delovna mesta in tveganje revščine,“ je dodal komisar za socialne zadeve Špidla. „Ugotavljajo tudi, da veliko preveč ljudi nima možnosti v življenju zaradi diskriminacije. Delovna mesta se izgubljajo zaradi slabega čezmejnega sodelovanja svetov delavcev. S skupnim ukrepanjem lahko EU zagotovi dodano vrednost nacionalnim ukrepom za izboljšanje življenja ljudi.“

Ukrepi na socialnem področju so predvsem v pristojnosti držav članic, sprejemati pa jih je treba čim bližje državljanom na nacionalni, lokalni in regionalni ravni. Države članice so leta 2005 socialni politiki namenile 26 % BDP v primerjavi s 15 % v ZDA in 17 % na Japonskem. Vendar bi bila poraba lahko bolj ciljno usmerjena in učinkovita. EU uspešno dopolnjuje nacionalne ukrepe ter krepi sodelovanje pri obvladovanju gospodarskih in družbenih sprememb. V okviru boja proti revščini EU pomaga usklajevati prizadevanja za spodbujanje aktivnega vključevanja, ki zajema tudi vključevanje na trg dela, zagotavljanje, da se delo izplača, in vseživljenjsko učenje, zlasti za tiste, ki so od trga dela najbolj oddaljeni. Komisija si prizadeva tudi zagotoviti, da pravila enotnega trga in konkurence spodbujajo razvoj kakovostnih, dostopnih in trajnostnih socialnih storitev, vključno s storitvami podjetij socialne ekonomije (zadruge, organizacije za vzajemno pomoč).

Prenovljena socialna agenda je nastala na trdni podlagi preteklih dosežkov socialne Evrope (glej MEMO/08/466), tudi na področju prostega pretoka delavcev, njen namen pa je prilagoditi politike EU novi družbeni realnosti in trendom, ne da bi spreminjala temeljni cilj socialne Evrope, tj. usklajena, povezovalna in vključujoča družba, ki spoštuje temeljne pravice v delujočih socialnih tržnih gospodarstvih. Prenovljena socialna agenda temelji na priložnostih, dostopnosti in solidarnosti, njen namen pa je dati posameznikom moč in sposobnost, da uresničijo svoj potencial, in obenem pomagati tistim, ki tega niso sposobni.

Paket, sprejet 2. in 3. julija kot del prenovljene socialne agende, vsebuje skupno devetnajst pobud na področjih zaposlovanja in socialnih zadev, izobraževanja in mladih, zdravja, informacijske družbe in gospodarskih zadev (glej MEMO/08/471). Pobude so osredotočene na naslednje prednostne naloge:

1. Priprava na jutri: otroci in mladina

2. Vlaganje v ljudi: obvladovanje sprememb

3. Podpora daljšemu in bolj zdravemu življenju

4. Boj proti diskriminaciji

5. Izboljšanje instrumentov

6. Oblikovanje mednarodne agende

7. Boj proti revščini in socialni izključenosti

Komisija predlaga na primer zakonodajo za zapolnitev vrzeli obstoječega pravnega okvira in zaščito proti diskriminaciji na podlagi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti na področjih zunaj zaposlovanja. (glej IP/08/1071). Namen drugega zakonodajnega predloga iz tega paketa je olajšanje dostopa bolnikov do zdravstvenega varstva v drugih evropskih državah (glej IP/08/1080).

Pobuda vsebuje tudi poglede Komisije na šole, ki jih Evropa potrebuje za 21. stoletje, ter preučuje vprašanja o izobraževanju in socialnem vključevanju otrok priseljencev.

Prenovljena socialna agenda je nastala na podlagi širokega javnega posvetovanja, ki ga je Komisija začela leta 2007 za preučitev sprememb evropske družbene realnosti. Danes objavljeni rezultati nove raziskave Eurobarometra kažejo pričakovanja državljanov EU glede družbene blaginje čez dvajset let (glej MEMO/08/467).

Več informacij

Novi portal Evropske komisije o socialnih zadevah:

http://ec.europa.eu/social

O družbenih izzivih Evrope lahko razpravljate na evropskem debatnem forumu:

http://europa.eu/debateeurope

Številni povezani videoposnetki:

http://ec.europa.eu/avservices/video/index_en.cfm


Side Bar