Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1070

Bruxelles, 2 iulie 2008

[Graphic in PDF & Word format]

Comisia Europeană propune o agendă socială reînnoită care să fortifice și să sprijine populația din Europa secolului 21

În zilele de 2 și 3 iulie, Comisia Europeană prezintă un pachet cuprinzător și ambițios de inițiative. Acesta reprezintă un nou angajament în favoarea Europei sociale și constă dintr-o abordare integrată, care reunește strategii variate. El ilustrează modul în care UE poate participa la crearea de oportunități, furnizând accesul și demonstrând solidaritatea – prin intermediul unor inițiative menite să încurajeze crearea de locuri de muncă, dezvoltarea învățământului și a competențelor, combaterea discriminării, susținerea mobilității și crearea condițiilor necesare pentru ca europenii să trăiască mai îndelungat, bucurându-se de o viață mai sănătoasă. Agenda socială reînnoită caută să fortifice și să înarmeze europenii, în special tineretul, pentru a face față unor realități în continuă schimbare - determinate de globalizare, de progresul tehnologic, de îmbătrânirea populației - și unor evoluții cum sunt recentele creșteri ale prețurilor alimentelor și petrolului precum și perturbațiile de pe piețele financiare. Aceasta este destinată, de asemenea, ajutorării celor care întâmpină dificultăți de adaptare la aceste schimbări.

„Dimensiunea socială a Europei nu a fost niciodată atât de însemnată pe cât este astăzi”, a afirmat președintele Barroso. „În ce privește procesul de stimulare a creșterii economice și de creare a unor locuri de muncă mai bune pentru europeni, aceasta este inseparabilă de Strategia de la Lisabona. Europa are nevoie de o agendă socială modernă, care să vină în întâmpinarea schimbărilor rapide ale peisajului economic și social și care să promoveze oportunitățile, accesul și solidaritatea pentru cetățenii UE. Succesul economic dă naștere la beneficii sociale, iar pachetul pe care Comisia îl propune azi este conceput să garanteze că nimeni nu este lăsat deoparte și că prosperitatea Europei poate fi împărtășită de toți.”

„Europenii sunt îngrijorați de impactul globalizării asupra locurilor lor de muncă și de riscul de a deveni săraci”, a adăugat comisarul pentru afaceri sociale, domnul Špidla. „De asemenea, ei își dau seama că prea mulți oameni pornesc în viață cu șanse mai mici din cauza discriminărilor. Se pierd locuri de muncă din cauza lipsei de colaborare transfrontalieră între comitetele de întreprinderi. Prin acțiuni comune, UE poate amplifica acțiunile naționale destinate ameliorării vieții acestor persoane.”

Acțiunile din domeniul social sunt în primul rând de competența statelor membre, ele trebuind a fi îndeplinite la nivel național, regional și local într-o cât mai mare concordanță cu nevoile cetățenilor. Statele membre dedică 26% (2005) din PIB cheltuielilor legate de politicile sociale, față de doar 15% în SUA și 17% în Japonia. Dar aceste cheltuieli ar putea fi efectuate într-un mod mai precis și mai eficace. UE a completat cu succes acțiunile naționale și a încurajat cooperarea în gestionarea schimbărilor socio-economice. UE sprijină coordonarea eforturilor de promovare a incluziunii active, inclusiv a integrării pe piața muncii, acționând astfel încât plata muncii desfășurate și învățarea de-a lungul vieții să devină părți integrante ale luptei împotriva sărăciei, în special pentru cei care sunt cel mai puțin integrați în piața muncii. De asemenea, Comisia acționează pentru a garanta că piața unică și regulile competiției facilitează dezvoltarea unor servicii sociale de bună calitate, accesibile și durabile, inclusiv a celor prestate de întreprinderi din sectorul economiei sociale (de exemplu cooperative, întreprinderi mutuale).

Construind pe baza solidă a realizărilor trecute din domeniul social european (a se vedea MEMO/08/466), inclusiv în domeniul liberei circulații a lucrătorilor, agenda socială reînnoită vizează adaptarea politicilor UE la noile realități și tendințe sociale, fără a schimba obiectivele fundamentale ale Europei sociale: societăți armonioase, coezive și incluzive care respectă drepturile fundamentale în cadrul unei economii de piață sociale sănătoase. Agenda socială reînnoită este construită în jurul oportunităților, accesului și solidarității și se concentrează asupra creării și stimulării condițiilor necesare pentru ca cetățenii să își fructifice potențialul de care dispun, sprijinind în același timp pe cei neajutorați.

În ansamblu, pachetul adoptat în zilele de 2 și 3 iulie ca parte a agendei sociale reînnoite conține 19 inițiative în domeniile ocupării forței de muncă și afacerilor sociale, educației și tineretului, sănătății, societății informaționale și afacerilor economice (a se vedea MEMO/08/471). Inițiativele se centrează pe următoarele priorități:

1. Pregătirea pentru viitor: Copii și tineret

2. Să investim în oameni: Gestionarea schimbărilor

3. Vieți mai lungi și mai sănătoase

4. Combaterea discriminării

5. Consolidarea instrumentelor

6. Orientarea agendei internaționale

7. Combaterea sărăciei și a excluziunii sociale

De exemplu, Comisia propune măsuri legislative care să umple golul legislativ al cadrului legal actual și să protejeze împotriva discriminării pe motive de religie sau credință, invaliditate, vârstă sau orientare sexuală în afara locului de muncă. (a se vedea IP/08/1071). O altă propunere legislativă prezentă în pachet este destinată facilitării accesului pacienților la sistemele de sănătate ale altor țări din Europa (a se vedea IP/08/1080).

Mai mult, pachetul conține considerentele Comisiei privind tipul de școli necesare în Europa în secolul 21 și examinează, de asemenea, problemele legate de educație și integrare socială ale copiilor proveniți din familii de migranți.

Agenda socială reînnoită vine în urma unei largi consultări publice lansată de către Comisie în 2007 pentru a evalua realitățile sociale schimbătoare din Europa. Un nou sondaj Eurobarometru publicat azi detaliază așteptările cetățenilor din întreaga UE referitoare la bunăstarea lor socială în următorii 20 de ani (a se vedea MEMO/08/467).

Informații suplimentare

Noul portal al Comisiei Europene dedicat afacerilor sociale:

http://ec.europa.eu/social

Puteți discuta provocările Europei sociale pe forumul „Debate Europe”:

http://europa.eu/debateeurope

Diferite clipuri de informare aferente

http://ec.europa.eu/avservices/video/index_en.cfm


Side Bar