Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1070

Brüsszel, 2008. július 2.

[Graphic in PDF & Word format]

A Bizottság egy megújított szociális menetrendet javasol a XXI. század Európájában élők támogatása és életkörülményeinek javítása érdekében

Július 2-án és 3-án a Bizottság átfogó és ambiciózus kezdeményezés-csomagot mutat be. Ez a csomag a szociális Európa melletti új elkötelezettséget hivatott képviselni, és különböző politikákat átfogó integrált megközelítésen alapul. Azt ismerteti, hogy hogyan segíthet az Európai Unió a lehetőségek megteremtésében, a hozzáférés biztosításában és a szolidaritás megvalósításában azáltal, hogy intézkedéseket tesz a fokozott munkahelyteremtés, az oktatás és a szakismeretek fejlesztése, a megkülönböztetés elleni küzdelem, a mobilitás támogatása, valamint az európai polgárok segítése érdekében azért, hogy hosszabb és egészségesebb életük lehessen. A megújított szociális menetrend szándéka az, hogy az európaiak, elsősorban is a fiatalok kezébe adja azokat az eszközöket, amelyek segítséget nyújtanak abban, hogy hogyan kezeljék a gyors – mindenekelőtt a globalizáció, a technológiai fejlődés és az elöregedő társadalom – okozta változásokat és fejlődéseket, mint például az élelmiszerek vagy az olaj árának legutóbbi hirtelen növekedését, vagy akár a pénzügyi piacokon tapasztalható zűrzavart. Az intézkedéscsomag célja továbbá olyan polgárok támogatása, akik nem képesek megbirkózni ezekkel a változásokkal.

„Európa szociális dimenziója még sosem volt ennyire fontos, mint ma.” – jelentette ki José Manuel Barroso, a Bizottság elnöke. „Az Európai Unió lisszaboni stratégiájának vezérelve a gazdasági növekedés serkentése, valamint jobb munkahelyek teremtése az uniós polgárok számára. Európának egy olyan modern szociális menetrendre van szüksége, amely választ ad a gyors gazdasági és társadalmi változásokra, lehetőségeket teremt, előmozdítja a hozzáférést és erősíti a szolidaritást az Unió valamennyi polgára számára. A gazdasági sikerek társadalmi előnyökkel járnak, és a Bizottság által ma javasolt csomag célja annak biztosítása, hogy senki se maradjon ki ezekből az előnyökből, Európa gazdasági fellendülésének gyümölcseiből mindenki részesülhessen.”

„Az európai polgárokat aggasztja a globalizáció munkahelyükre gyakorolt hatása és az elszegényedés lehetősége”– fűzte hozzá Vladimir Špidla szociális ügyekért felelős biztos. „Az is tudatossá vált számukra, hogy a diszkrimináció miatt továbbra is túl sok embert fosztanak meg bizonyos lehetőségektől. Munkahelyek vesznek el például amiatt, hogy az üzemi tanácsok határokon átnyúló együttműködése nem elég hatékony. Közös fellépéssel az Európai Unió az emberek életkörülményeit javítani kívánó nemzeti szintű intézkedések tekintetében hozzáadott értéket képviselhet.”

A szociális intézkedések elsősorban tagállami hatáskörbe tartoznak, amelyeket a polgárokhoz a lehető legközelebb, nemzeti, regionális és helyi szinten kell meghozni. 2005-ben a tagállamok GDP-jük 26%-át fordították szociálpolitikai intézkedésekre, szemben az Egyesült Államokkal és Japánnal, ahol a GDP 15%-át, illetve 17%-át szentelték hasonló célokra. Ezek a kiadások azonban célzottabbak és hatékonyabbak is lehetnének. Az EU sikeresen egészíti ki a nemzeti intézkedéseket, és erősíti a gazdasági-társadalmi változások kezelésére irányuló együttműködést. A szegénység elleni küzdelem egyik lépéseként az EU segítséget nyújt az erőfeszítések koordinálásában annak érdekében, hogy előmozdítsa az aktív beilleszkedést – beleértve a munkaerő-piaci integrációt is –, valamint azt, hogy megérje munkát vállalni, továbbá támogatja az egész életen át tartó tanulást különösen olyan egyéneknél, akik a legtávolabb állnak a munkaerőpiactól. A Bizottság célja ezenkívül annak biztosítása, hogy az egységes piac és a versenyszabályok megkönnyítsék a jó minőségű, mindenki számára hozzáférhető és fenntartható szociális szolgáltatások fejlődését, beleértve a szociális gazdasági vállalkozások (pl. szövetkezetek, biztosító egyesületek) által nyújtottakat is.

A szociális Európa múltbéli  – többek között a munkavállalók szabad mozgása terén elért – eredményeinek (lásd MEMO/08/466) szilárd alapjaira építve a megújított szociális menetrend az új realitásoknak és tendenciáknak megfelelően kialakított közösségi politikákból áll, meghagyván a szociális Európa alapvető célkitűzéseit: így az Európai Uniót továbbra is olyan harmonikus, összetartozó és az integrációt szem előtt tartó társadalmak alkotják, amelyeket jól működő szociális piacgazdaság és az alapvető jogok tiszteletben tartása jellemez. A megújított szociális menetrend alappilléreit a lehetőségek, a hozzáférés és a szolidaritás képezik, fő elve pedig az, hogy eszközöket adjon az egyének kezébe annak érdekében, hogy azok saját képességeiket a lehető leghatékonyabb mértékben kiaknázhassák, ugyanakkor segítse azokat, akik erre nem képesek.

A megújított szociális menetrend július 2-án és 3-án elfogadott csomagja összességében 19 kezdeményezést tartalmaz a foglalkoztatás, a szociális ügyek, az oktatás- és ifjúságpolitika, az egészségügy, az információs társadalom és a gazdasági ügyek területére vonatkozóan (lásd MEMO/08/471). A kezdeményezések az alábbi prioritások köré épülnek:

1. Felkészülés a jövőre: Gyermekek és fiatalok

2. Befektetés az emberekbe: A változások kezelése

3. A hosszabb és egészségesebb élet támogatása

4. Diszkrimináció elleni küzdelem

5. Eszközök megerősítése

6. A nemzetközi menetrend arculatának kialakítása

7. Az elszegényedés és a szociális kirekesztés elleni küzdelem

A Bizottság például egy olyan jogszabályt javasol, amely áthidalja a jelenlegi jogi keretben fennálló hiányosságokat, valamint védelmet nyújt a munkahelyen kívüli, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetéssel szemben. (lásd IP/08/1071 sajtóközleményt) Egy, a csomag részét képező másik jogalkotási javaslat célja, hogy megkönnyítse a betegek egészségügyi ellátáshoz való hozzáférését más uniós tagállamokban (lásd IP/08/1080).

Az intézkedéscsomag tartalmazza továbbá a Bizottságnak arra vonatkozó nézeteit, hogy milyen iskolákra van szükség a XXI. században, és megvizsgál bizonyos, a migráns háttérrel rendelkező gyerekek oktatásával és társadalmi beilleszkedésével kapcsolatos kérdéseket is.

A megújított szociális menetrend a Bizottság által 2007-ben indított széles körű nyilvános konzultációt követően jött létre, melynek célja Európa változó társadalmi helyzetének felmérése volt. Egy a mai napon közzétett új Eurobarométer-felmérés részletesen ismerteti az uniós polgárok szociális jólétükre vonatkozó elvárásait 20 éves távlatban (lásd MEMO/08/467).

További információk:

Az Európai Bizottság szociális ügyekkel foglalkozó új weboldala:

http://ec.europa.eu/social

A Debate Europe fórum honlapján az Európa szociális kihívásairól folytatott párbeszéd:

http://europa.eu/debateeurope

A témával kapcsolatos tájékoztató videoklipek az alábbi weboldalon érhetők el:

http://ec.europa.eu/avservices/video/index_en.cfm


Side Bar