Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1063

Bruselj, 1. julija 2008

Protimonopolna politika: Komisija sprejela smernice o uporabi pravil o konkurenci za storitve v pomorskem prometu

Evropska komisija je sprejela smernice o uporabi pravil Pogodbe ES o omejevalnih poslovnih ravnanjih (člen 81) za storitve v pomorskem prometu. Posvetovanje z javnostjo je že potekalo leta 2007 (glej IP/07/1325 in MEMO/07/355). Leta 2006 je Svet odpravil izjemo od uporabe pravil EU o konkurenci, ki je veljala za linijske konference v pomorskem prometu (glej IP/06/1283 in MEMO/06/344). Od oktobra 2008 bodo morali ponudniki linijskih prevozov sami presoditi, ali so njihova poslovna ravnanja v skladu s pravili o konkurenci. Smernice bodo pomorskim prevoznikom pomagale pri razumevanju posledic te spremembe, prav tako pa bodo v njih navedene podrobnosti glede opredelitve trga, izmenjave informacij v linijskem prevozu in sporazumov o operativnem sodelovanju med izvajalci prevozov v prosti plovbi (tj. nenačrtovan pomorski prevoz razsutega tovora brez kontejnerjev), znanih kot sporazumi o združenju. Smernice bodo objavljene v Uradnem listu EU.

Komisarka za konkurenco Neelie Kroes je pojasnila: „Ob upoštevanju tega, kako pomemben je pomorski prevoz blaga za številna področja evropskega gospodarstva, sem dolžna zagotoviti, da sektor deluje kar najbolj konkurenčno, pri čemer morajo cene ostati nizke, kakovost storitev pa visoka. Smernice pomorskim prevoznikom zagotavljajo jasna navodila o pravilih EU o konkurenci in pomenijo pomemben korak na poti k boljšemu izvajanju zakonodaje v pomorskem sektorju.“

Uredba Sveta št. 4056/86 je za ponudnike linijskih prevozov omogočila izjemo od uporabe pravil EU o konkurenci, na podlagi česar so se ti z namenom določanja cen in usklajevanja zmogljivosti za prevoz tovorov v kontejnerjih povezali v tako imenovane „konference“. Septembra 2006 je Svet sklenil odpraviti to izjemo od pravil EU o konkurenci z učinkom od 18. oktobra 2008. Svet je prav tako sklenil razširiti področje uporabe postopkovnih pravil za preprečevanje monopolov (Uredba ES št. 1/2003 opredeljuje izvedbene določbe protimonopolnih pravil iz členov 81 in 82 Pogodbe ES) na področje storitev kabotaže (tj. prevoza blaga med dvema točkama v isti državi) in prevozov v prosti plovbi (nenačrtovan pomorski prevoz razsutega tovora brez kontejnerjev). To pomeni, da ima Komisija za storitve kabotaže in prevozov v prosti plovbi zdaj enaka preiskovalna in izvršilna pooblastila kot v vseh drugih gospodarskih sektorjih.

Te spremembe zaznamujejo začetek nove konkurenčne ureditve v pomorskem sektorju. Z navodili o uporabi člena 81 Pogodbe ES v pomorskem sektorju je Komisija zagotovila, da nova ureditev spodbuja konkurenčnost trgov. Smernice so bile sprejete na podlagi posvetovanja o osnutku ureditve, objavljenem konec leta 2007 (glej IP/07/1325 in MEMO/07/355).

Pojasnjujejo pravila glede izmenjave informacij in trgovinskih združenj v sektorju linijskih prevozov ter zagotavljajo natančnejša navodila glede pravne obravnave združenj za izvajanje prevozov v prosti plovbi. Končno besedilo zlasti podrobno pojasnjuje okoliščine, v katerih je možno sporazum o združenju, ki je na prvi pogled protikonkurenčen, prekvalificirati zaradi njegovih učinkov, ki spodbujevalno delujejo na konkurenco, na primer zaradi kakovostnejših storitev ali nižjih cen za stranke.

Oddelek o linijskem sektorju se bo uporabljal pet let od 18. oktobra 2008, ki je tudi dejanski dan odprave skupinske izjeme za linijske konference.

Reforma pravil o konkurenci, ki se uporabljajo za sektor storitev v pomorskem prometu, se bo zaključila v prihodnjih mesecih z javnim posvetovanjem v zvezi s predhodnim osnutkom uredbe o prenovi uredbe o skupinski izjemi za konzorcije linijskih prevozov (Uredba Komisije (ES) št. 823/2000 z dne 19. aprila 2000, kakor je bila spremenjena). Navedena uredba linijskim družbam omogoča, da vzpostavijo obsežno sodelovanje za zagotavljanje skupnih storitev (tako imenovani „konzorciji“). Danes sprejete pomorske smernice so sestavni del akcijskega načrta Komisije za izvajanje celostne pomorske politike (glej IP/07/1463 in MEMO/07/403).

Različice smernic v angleškem, nemškem in francoskem jeziku so na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/legislation/maritime
Glej tudi MEMO/08/460.


Side Bar