Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1063

Bruxelles, 1 iulie 2008

Antitrust: Comisia adoptă Orientări privind aplicarea normelor de concurență la serviciile de transport maritim

Comisia Europeană a adoptat Orientări privind aplicarea la serviciile de transport maritim a dispozițiilor Tratatului CE referitoare la practicile comerciale restrictive (articolul 81). Acestea au fost precedate de o consultare publică lansată în 2007 (a se vedea IP/07/1325 și MEMO/07/355). În anul 2006, Consiliul a abrogat exceptarea de la aplicarea normelor UE în domeniul concurenței acordată cartelurilor armatorilor navelor de linie (a se vedea IP/06/1283 și MEMO/06/344). Începând din octombrie 2008, companiile maritime de linie vor trebui să verifice ele însele dacă practicile lor comerciale respectă normele în domeniul concurenței. Orientările vor permite operatorilor maritimi să înțeleagă implicațiile acestei schimbări și oferă detalii privind definiția pieței, schimbul de informații în domeniul transportului maritim de linie, precum și privind acordurile de cooperare operațională între operatorii navelor tramp (transport maritim ocazional de marfă în vrac necontainerizată) - așa-numitele acorduri de utilizare în comun. Orientările vor fi publicate în Jurnalul Oficial al UE.

Comisarul european pentru concurență, dna Neelie Kroes, a declarat: „Dată fiind importanța transportului maritim de mărfuri pentru atât de multe segmente ale economiei europene, trebuie să asigur faptul că acest sector funcționează într-un mod cât mai competitiv cu putință, menținând prețurile la un nivel scăzut, iar calitatea serviciilor la un nivel ridicat. Prin îndrumările oferite operatorilor maritimi privind normele de concurență ale UE, aceste orientări marchează un pas important spre o mai bună aplicare a legii în sectorul transportului maritim”.

Regulamentul Consiliului 4056/86 prevedea o exceptare de la normele UE în domeniul concurenței pentru armatorii navelor de linie, permițându-le să se organizeze în așa-numitele carteluri (conferences), cu scopul de a stabili prețurile și a coordona capacitatea de transport a mărfurilor containerizate. În septembrie 2006, Consiliul a decis abrogarea respectivei exceptări de la normele UE în domeniul concurenței, cu efect de la 18 octombrie 2008. Consiliul a decis, de asemenea, extinderea domeniului de aplicare a dispozițiilor procedurale antitrust (Regulamentul CE nr. 1/2003 – care stabilește normele de punere în aplicare a dispozițiilor antitrust stabilite în articolele 81 și 82 din Tratatul CE) la cabotaj (transportul de mărfuri între două locații din aceeași țară) și la serviciile de transport maritim cu nave tramp (transport maritim ocazional de marfă în vrac necontainerizată). Acest lucru înseamnă că, în domeniul cabotajului și al serviciilor navelor tramp, Comisia se bucură de aceleași competențe de investigare și de aplicare a legii ca în toate celelalte sectoare economice.

Aceste schimbări marchează începutul unui nou regim concurențial în sectorul maritim. Pentru a asigura faptul că noul regim promovează piețe competitive, Comisia a fost de acord să ofere îndrumare privind aplicarea articolului 81 din Tratatul CE sectorului maritim. Orientările au fost adoptate în urma consultărilor care au avut loc asupra unui proiect publicat la sfârșitul anului 2007 (a se vedea IP/07/1325 și MEMO/07/355). Orientările clarifică normele privind schimbul de informații și acordurile comerciale în sectorul navelor de linie și oferă mai multe îndrumări privind tratamentul juridic al acordurilor de utilizare în comun în domeniul serviciilor tramp. În special, textul final explică mai detaliat condițiile în care un acord de utilizare în comun care pare anticoncurențial la prima vedere poate fi validat, datorită efectelor sale de favorizare a concurenței, cum ar fi prin servicii de calitate superioară sau prețuri mai reduse pentru consumatori.

Secțiunea referitoare la sectorul navelor de linie se va aplica pe o durată de cinci ani, cu începere de la 18 octombrie 2008, dată de la care produce efecte abrogarea exceptării pe categorii a cartelurilor armatorilor navelor de linie.

Reforma normelor de concurență aplicabile serviciilor de transport maritim va fi finalizată în lunile următoare printr-o consultare publică asupra unui proiect preliminar de regulament privind reînnoirea regulamentului de exceptare pe categorii a consorțiilor companiilor maritime de linie [Regulamentul (CE) nr. 823/2000 al Comisiei din 19 aprilie 2000, cu modificările ulterioare]. Regulamentul permite companiilor de transport maritim de linie să coopereze intens în vederea furnizării de servicii comune (așa-numitele „consorții”). Orientările adoptate astăzi în domeniul maritim fac parte integrantă din Planul de acțiune al Comisie pentru punerea în aplicare a politicii maritime integrate (a se vedea IP/07/1463 și MEMO/07/403).

Versiunile în limbile engleză, germană și franceză ale orientărilor sunt disponibile la adresa:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/legislation/maritime
A se vedea, de asemenea MEMO/08/460.


Side Bar