Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1063

Briselē, 2008. gada 1. jūlijā

Pretmonopola politika: Komisija pieņem Pamatnostādnes par konkurences noteikumu piemērošanu jūras transporta pakalpojumiem

Eiropas Komisija ir pieņēmusi pamatnostādnes par EK līgumā noteiktā uzņēmējdarbības ierobežošanas aizlieguma (81. pants) piemērošanu jūras transporta pakalpojumiem. Pamatnostādnes pieņemtas pēc sabiedriskās apspriešanās 2007. gadā (skatīt IP/07/1325 un MEMO/07/355). Padome 2006. gadā atcēla atbrīvojumu no ES konkurences noteikumiem, kas attiecās uz līnijpārvadātāju konferencēm (skatīt IP/06/1283 un MEMO/06/344). Sākot no 2008. gada oktobra, līnijpārvadājumu uzņēmumiem ir jāveic pašnovērtējums, vai viņu uzņēmējdarbība atbilst konkurences noteikumiem. Pamatnostādnes palīdzēs uzņēmējiem jūras transporta jomā izprast šo pārmaiņu būtību un sniegs sīkāku informāciju par tirgus definīciju, informācijas apmaiņu līnijpārvadājumu jomā un operatīvās sadarbības līgumiem starp līgumreisu pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem (tas ir, beramkravas neregulāriem jūras transporta pārvadājumiem bez konteineriem), tā saucamajiem pūlu nolīgumiem. Pamatnostādnes publicēs ES Oficiālajā Vēstnesī.

Konkurences komisāre Nēlī Krusa šajā sakarībā teica: „Ņemot vērā to, cik nozīmīgi ir preču jūras pārvadājumi daudzās Eiropas tautsaimniecības jomās, man ir jānodrošina, lai šajā nozarē pēc iespējas valdītu konkurences principi, saglabājot zemas cenas un augstu pakalpojumu kvalitātes līmeni. Sniedzot jūras transporta pakalpojumu jomas uzņēmējiem norādes par ES konkurences noteikumiem, šīs pamatnostādnes ir nozīmīgs solis pretī labākai noteikumu izpildei jūrniecības nozarē.”

Padomes Regula Nr. 4056/86 paredzēja līnijpārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem atbrīvojumu no konkurences noteikumu ievērošanas, lai tie varētu apvienoties tā saucamajās „konferencēs” ar mērķi noteikt cenas un koordinēt konteineru kravu pārvadājumu kapacitāti. Padome 2006. gada septembrī nolēma ar 2008. gada 18. oktobri atcelt šo atbrīvojumu no ES konkurences noteikumu ievērošanas. Padome turklāt nolēma paplašināt procedurālo pretmonopola noteikumu darbības jomu (EK Regula Nr. 1/2003, ar ko paredz, kā īstenojami tie pretmonopola noteikumi, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā), attiecinot šos noteikumus uz kabotāžu (tas ir, preču pārvadājumiem starp diviem punktiem vienā un tajā pašā valstī) un līgumreisu pārvadājumu pakalpojumiem (beramkravas neregulāriem jūras transporta pārvadājumiem bez konteineriem). Tas nozīmē, ka Komisijai tagad kabotāžas un līgumreisu pārvadājumu pakalpojumu jomā ir tādas pašas izmeklēšanas un izpildes pilnvaras kā visās pārējās tautsaimniecības nozarēs.

Šīs pārmaiņas iezīmē jauna konkurences režīma sākumu jūras transporta nozarē. Lai nodrošinātu, ka jaunais režīms veicina konkurētspējīgu tirgu izveidi, Komisija piekrita sniegt norādes par EK līguma 81. panta piemērošanu jūras transporta nozarei. Pamatnostādnes ir pieņemtas pēc 2007. gada beigās publicētā projekta sabiedriskās apspriešanas (skatīt IP/07/1325 un MEMO/07/355).

Pamatnostādnes skaidro noteikumus par informācijas apmaiņu un tirdzniecības apvienībām līnijpārvadājumu nozarē un sniedz norādes par līgumreisu pārvadājumu pakalpojumu pūlu līgumu juridisko novērtējumu. Galīgi pieņemtajā tekstā sīkāk paskaidroti apstākļi, kuros pūla līgumu, kas sākotnēji izskatās vērsts pret konkurenci, iespējams attaisnot ar tā konkurencei labvēlīgo rezultātu, proti, labāku pakalpojumu kvalitāti vai zemākām cenām klientiem.

Nodaļa, kas veltīta līnijpārvadājumu nozarei, būs piemērojama piecus gadus, sākot no 2008. gada 18. oktobra, ar kuru spēkā stājas līnijpārvadājumu konferenču grupālā atbrīvojuma atcēlums.

Jūras transporta pakalpojumu nozarei piemērojamo konkurences noteikumu reforma turpmākajos mēnešos noslēgsies ar sabiedrisko apspriešanos par provizorisko projektu regulai par līnijpārvadājumu konsorciju grupālā atbrīvojuma regulas pārjaunošanu (Komisijas 2000. gada 19. aprīļa Regula (EK) Nr. 823/2000 ar grozījumiem). Šī regula ļauj kuģniecības uzņēmumiem plaši sadarboties ar mērķi sniegt kopīgus pakalpojumus (tā saucamos „konsorcijus”). Šodien pieņemtās jūrniecības pamatnostādnes ir neatņemama sastāvdaļa Komisijas rīcības plānā saskaņotas jūrniecības politikas īstenošanai (skatīt IP/07/1463 un MEMO/07/403).

Pamatnostādnes angļu, vācu un franču valodā ir pieejamas:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/legislation/maritime
Skatīt arī MEMO/08/460.


Side Bar