Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1063

Brüsszel, 2008. július 1.

Trösztellenes ügyek: A Bizottság iránymutatást fogadott el a versenyszabályok tengeri szállítási ágazatra való alkalmazásáról

Az Európai Bizottság elfogadta az EK-Szerződés versenykorlátozó megállapodásokra vonatkozó szabályainak (81. cikk) a tengeri szállítási ágazatra való alkalmazásáról szóló iránymutatást. Ennek előzménye a 2007-ben lezajlott nyilvános konzultáció volt (lásd az IP/07/1325 és a MEMO/07/355 dokumentumokat). 2006-ban a Tanács hatályon kívül helyezte a vonalhajózási konferenciák számára engedélyezett EU-versenyjogi csoportmentességet (lásd az IP/06/1283 és a MEMO/06/344 dokumentumokat). A vonalhajózási társaságoknak 2008-tól kezdődően saját maguknak kell majd megítélniük, hogy üzleti gyakorlatuk összhangban van-e a versenyjoggal. Az iránymutatás segít majd a tengeri üzemeltetőknek eligazodni e változások következményeivel kapcsolatban, és részletes útmutatást biztosít a piacmeghatározást, a vonalhajózási információcserét, valamint a tramphajózási üzemeltetők (charterhajókkal lebonyolított nem konténeres ömlesztettáru-szállítás) közötti operatív együttműködési megállapodásokat (ún. közös használati megállapodások) illetően. Az iránymutatást az EU Hivatalos Lapjában teszik majd közzé.

Neelie Kroes versenypolitikai biztos a következőket nyilatkozta: „Tekintve hogy a tengeri áruszállítás milyen jelentőséggel bír az európai gazdaság számos ágazata szempontjából, az árak alacsonyan tartásával és a magas szolgáltatási minőség biztosítása révén mindent el kell követnünk az ágazat minél nagyobb versenyképessége érdekében. Azáltal hogy ezen iránymutatás útmutatást biztosít a tengeri üzemeltetők számára az EU versenyjogi szabályairól, jelentős intézkedésként értékelhető a tengeri ágazattal kapcsolatos jogalkalmazás hatékonyabbá tételére irányuló munkában.”

A 4056/86/EK tanácsi rendelet az EU versenyjogi szabályai alóli csoportmentességet tett lehetővé a vonalhajózási üzemeltetők számára az ún. „konferenciákba” való tömörülés vonatkozásában, melyek célja az árak rögzítése és a konténeres teheráru-szállítási kapacitások koordinálása. A Tanács 2006 szeptemberében úgy határozott, hogy 2008. október 18-i hatállyal eltörli az említett uniós versenyjogi csoportmentességet. A Tanács szintén határozott a trösztellenes versenyjog (az 1/2003/EK rendelet, amely rögzíti az EK-Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott trösztellenes szabályok végrehajtási szabályait) eljárási szabályai hatályának a kabotázs- (egyazon országon belüli két pont közötti áruszállítás) és a tramphajózási (charterhajókkal lebonyolított nem konténeres ömlesztettáru-szállítás) szolgáltatásokra való kiterjesztéséről. Ez azt jelenti, hogy a Bizottság ezentúl ugyanolyan vizsgálati és végrehajtási hatáskörrel rendelkezik a kabotázs- és a tramphajózási szolgáltatások vonatkozásában, mint az egyéb gazdasági ágazatokat illetően.

Ezek a változások egy új, versenyközpontú szabályozás kezdetét jelentik a tengeri ágazatban. Annak érdekében, hogy az új szabályozás a piaci verseny fokozásának irányába hasson, a Bizottság az EK-Szerződés 81. cikkének tengeri ágazatra való alkalmazására vonatkozó iránymutatás kiadásáról döntött. Az iránymutatás elfogadására azt követően került sor, hogy annak 2007 végén közzétett tervezetéről konzultációt tartottak (lásd az IP/07/1325 és a MEMO/07/355 dokumentumokat). Az iránymutatás magyarázatot tartalmaz a vonalhajózási ágazaton belüli információcserére és kamarákra vonatkozó szabályokat illetően, illetve részletesebb útmutatást a tramphajózásra vonatkozó közös használati megállapodások jogi értelmezése és alkalmazása vonatkozásában. A végleges szöveg egyebek mellett részletesen elmagyarázza, hogy az első látásra versenyellenesnek tűnő közös használati megállapodások mely körülmények között tarthatók fenn mégis, tekintettel a versenyt pozitívan befolyásoló hatásaikra, mint pl. a magasabb színvonalú szolgáltatások vagy az alacsonyabb fogyasztói árak.

A vonalhajózási ágazattal foglalkozó szakasz öt évig alkalmazandó 2008. október 18-tól kezdődően, mely dátum a vonalhajózási konferenciákra vonatkozó csoportmentesség hatályon kívül helyezésének kezdő dátuma.

A tengeri szállítási szolgáltatásokra vonatkozó versenyjogi szabályok reformját a következő hónapokban nyilvános konzultáció egészíti majd ki, melyet a vonalhajózási konzorciumok csoportmentességi rendeletének megújításáról szóló előzetes rendelettervezetről folytatnak (a Bizottság 2000. április 19-i, módosított 823/2000/EK rendelete). A fenti rendelet lehetővé teszi a vonalhajózási társaságok számára, hogy közös szolgáltatások nyújtásának céljával átfogó együttműködési rendszert (ún. konzorciumot) hozzanak létre. A ma elfogadott tengeri szállítási iránymutatás elválaszthatatlan részét képezi a Bizottság integrált tengerpolitika végrehajtására irányuló cselekvési tervének (lásd az IP/07/1463 és a MEMO/07/403 dokumentumot).

Az iránymutatás angol, német és francia nyelvű változata az alábbi címen érhető el:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/legislation/maritime
Lásd még:MEMO/08/460.


Side Bar