Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1049

Bruselj, 27. junija 2008

V Evropi vse bolj priljubljena internetna telefonija

Anketa, ki je bila izvedena v 27 000 gospodinjstvih po celotni EU, je razkrila nove potrošniške vzorce v telekomunikacijskih storitvah v Evropi. Tehnološki napredek in konkurenca sta evropskim potrošnikom prinesla večjo izbiro; 24 % gospodinjstev se je odpovedalo fiksnemu telefonskemu priključku in se raje odločilo za mobilni telefon, 22 % gospodinjstev pa uporablja domači računalnik za telefonske klice prek interneta. Evropska gospodinjstva v vse več državah članicah uporabljajo brezžični dostop do interneta prek mobilnih ali satelitskih omrežij, medtem ko 29 % evropskih gospodinjstev uporablja pakete telekomunikacij in medijev istega ponudnika, kar je skoraj 10 % več kot lani. Kljub temu kakovost storitev ostaja prva prioriteta potrošnikov na tem hitro razvijajočem se področju.

Ključne ugotovitve ankete gospodinjstev, tretjič izvedene po celotni EU, ki jo je Evropska komisija objavila danes, so:

  • uporabniki vse bolj prehajajo s fiksne na mobilno telefonijo. Približno 24 % gospodinjstev v EU-27 uporablja zgolj mobilni telefon. Ta delež je občutno večji v novih državah članicah (39 %) kot v EU-15 (20 %), z izjemo Finske (61 %) in Portugalske (48 %). V nekaterih državah članicah porast uporabe mobilnih telefonov spremlja povečana uporaba brezžičnega dostopa do interneta prek mobilnih telefonskih ali satelitskih omrežij (Češka, Slovaška, Avstrija in Italija),
  • 22 % evropskih gospodinjstev z internetno povezavo uporablja osebni računalnik za telefonske klice. Odstotek je dvakrat višji v Latviji (58 %), Litvi (51 %), Češki (50 %), Poljski (49 %) in Bolgariji (46 %),
  • 29 % evropskih gospodinjstev uporablja dve ali več telekomunikacijskih ali medijskih storitev istega ponudnika (9 % več kot pozimi 2007), pri čemer je najobičajnejša kombinacija fiksne telefonije in internetne povezave,
  • skoraj polovica evropskih gospodinjstev ima dostop do interneta (49 %). Med njimi jih naraščajoča večina uporablja širokopasovno povezavo (36 % gospodinjstev v EU-27, kar je 8 % več kot pozimi 2007). Večina gospodinjstev z internetno povezavo dostopa do interneta prek linije ADSL (59 % oziroma 4 % več kot lani). Anketiranci, ki doma nimajo dostopa do interneta, so kot glavni razlog za to navedli pomanjkanje zanimanja (50 % anketirancev),
  • 22 % evropskih gospodinjstev ima težave zaradi nedosegljivosti svojega ponudnika internetnih storitev ob težavah s povezavo. Podoben odstotek anketiranih meni, da so stroški podpore previsoki,
  • eden od štirih uporabnikov, ki uporabljajo povezavo prek mobilnega telefonskega omrežja, ne more vedno vzpostaviti povezave na mobilno omrežje za telefonski klic. Med njimi jih 28 % navaja, da se povezava včasih prekine,
  • v EU-27 se je število gospodinjstev, ki uporabljajo sprejemnike za digitalno prizemno televizijo, od zime 2007 povečalo za 5 % na sedanjih 12 %. Hkrati se je delež gospodinjstev z analognim televizijskim sprejemnikom z anteno zmanjšal s 45 % na 41 %,

  • vsako deseto gospodinjstvo v EU sprejema televizijski signal na več kot en način (antena, kabel, satelit, internet). Ta odstotek je še višji v Franciji (25 % gospodinjstev), Združenem kraljestvu (22 %), Italiji (19 %), na Švedskem (19 %) in na Cipru (16 %).

Ozadje:

Anketa je bila izvedena na vzorcu 27 000 reprezentativnih gospodinjstev iz 27 držav v novembru in decembru 2007.

Evropski parlament in Svet trenutno razpravljata o reformi pravil EU o telekomunikacijah, ki jo je Komisija predstavila novembra 2007 (glej IP/07/1677, IP/07/1678, MEMO/07/458).

Celotno besedilo ankete gospodinjstev, izvedene po celotni EU, je na voljo na naslovu:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/ext_studies/index_en.htm

Več informacij o lanski anketi najdete v sporočilu:

IP/07/582

Annex

Penetration rates for key telecom services


Average EU 27 households Winter 2008
Average EU 27 households Winter 2007
% change EU 27 Winter 2008 / Winter 2007
Overall telephone access (fixed and/ or mobile)
95%
95%
0%
Mobile telephone access1
83%
81%
+2%
Fixed telephone access
70%
72%
-2%
Both fixed and mobile telephone access
57%
58%
-1%
Mobile but no fixed telephone access
24%
18%
+4%
Fixed but no mobile telephone access
14%
15%
-1%
Broadband internet access
36%
28%
+8%
DSL access
29%
22%
+7%
Cable-modem access
7%
6%
+1%
Television
96%
97%
-1%
Aerial
41%
45%
-4%
Cable-TV
34%
35%
+1%
Satellite
22%
21%
-1%
Digital Terrestrial TV
12%
7%
+5%

1 Note: The EU mobile telephone access rate per household is lower than the penetration rate per capita because of multiple mobile access (prepaid/postpaid) within a same household which only count as one when measured at a household level.Side Bar