Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1049

V Bruseli 27. júna 2008

Internetové telefonické hovory v európskych domácnostiach čoraz populárnejšie

Prieskum zahŕňajúci 27 000 domácností v rámci EÚ odhalil nástup nových modelov, pokiaľ ide o využívanie telekomunikačných služieb v Európe. V dôsledku pokroku a konkurencie v technológiách má európska klientela väčší výber; 24 % domácností prestalo používať pevnú telefónnu linku a prešlo na mobilné telefóny, kým 22 % využíva domáce počítače na uskutočňovanie telefonických hovorov cez internet. V Európe stúpa počet členských štátov, kde sa v domácnostiach využíva bezdrôtové pripojenie na internet prostredníctvom mobilu alebo satelitnej siete. 29 % európskych domácností si kupuje telekomunikačné služby aj médiá v jednom balíku, čo je oproti minulému roku nárast o takmer 10 %. Napriek rýchlosti, akou sa uvedené prostredie vyvíja, zákazníci stále kladú na prvé miesto kvalitu poskytovaných služieb.

Nasledujú hlavné výsledky tretieho prieskumu domácností EÚ, ktorý dnes uverejnila Európska komisia:

  • Užívatelia prechádzajú čoraz častejšie z pevnej telefónnej linky na mobilný telefón a približne 24 % domácností v EÚ-27 používa iba mobil. Toto percento je oveľa vyššie v nových členských štátoch (39 %) ako v EÚ-15 (20 %) – s výnimkou Fínska (61 %) a Portugalska (48 %). V niektorých členských štátoch je tento nárast spojený so zvýšeným využívaním bezdrôtového pripojenia na internet prostredníctvom mobilnej siete alebo satelitu (Česká republika, Slovensko, Rakúsko a Taliansko).

  • 22 % európskych domácností s internetovým pripojením využíva počítač aj na telefonovanie. Toto percento je dvakrát také vysoké v Lotyšsku (58 %), Litve (51 %), Českej republike (50 %), Poľsku (49 %) a v Bulharsku (46 %).

  • 29 % európskych domácností kupuje dva alebo viac telekomunikačných a mediálnych produktov od jedného poskytovateľa týchto služieb (od zimy 2007 nárast o 9 %), najčastejšou kombináciou je pevná telefónna linka s internetovým pripojením.

  • Takmer polovica európskych domácností má internetové pripojenie (49 %) a stúpa množstvo tých, ktoré majú širokopásmové pripojenie (36 % v EÚ-27, od zimy 2007 nárast o 8 %). Väčšina domácností s internetom je pripojená cez ADSL linku (59 %, v porovnaní s minulým rokom nárast o 4 %). Ako hlavný dôvod nepripojenia domácnosti na internet bol uvádzaný nezáujem o internet (50 % respondentov).

  • 22 % európskych domácností naráža na ťažkosti pri kontaktovaní poskytovateľa internetových služieb ohľadom problémov s pripojením. Podobný počet respondentov uviedol, že náklady na užívateľský servis sú pre nich privysoké.

  • Jednému zo štyroch užívateľov mobilných telefónov sa nie vždy podarí pripojiť do mobilnej siete s cieľom uskutočniť hovor. U 28 % užívateľov niekedy nastáva zrušenie spojenia.

  • Väčšina domácností prijíma digitálnu terestriálnu televíziu: od zimy 2007 to znamená nárast o 5 % na súčasných 12 % domácností EÚ-27. Percento domácností s analógovým televíznym príjmom cez anténu kleslo zo 45 % na 41 %.

  • Jedna z desiatich domácností v EÚ prijíma televízne vysielanie viac ako jedným spôsobom (anténa, káblová televízia, satelit, internet). Vo Francúzsku je tento údaj dokonca vyšší (25 % domácností) a takisto v Spojenom kráľovstve (22 %), Taliansku (19 %), Švédsku (19 %) a na Cypre (16 %).

Kontext:

Tento prieskum prebiehal od novembra do decembra 2007 na vzorke 27 000 reprezentatívnych domácností z 27 krajín.

V súčasnosti sa v Európskom parlamente a v Rade diskutuje o reforme telekomunikačných predpisov v rámci EÚ, predloženej Komisiou v novembri 2007 (pozri IP/07/1677, IP/07/1678, MEMO/07/458).

Plné znenie prieskumu domácností v EÚ je k dispozícii na:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/ext_studies/index_en.htm

Ďalšie informácie o minuloročnom prieskume:

IP/07/582

Annex

Penetration rates for key telecom services


Average EU 27 households Winter 2008
Average EU 27 households Winter 2007
% change EU 27 Winter 2008 / Winter 2007
Overall telephone access (fixed and/ or mobile)
95%
95%
0%
Mobile telephone access1
83%
81%
+2%
Fixed telephone access
70%
72%
-2%
Both fixed and mobile telephone access
57%
58%
-1%
Mobile but no fixed telephone access
24%
18%
+4%
Fixed but no mobile telephone access
14%
15%
-1%
Broadband internet access
36%
28%
+8%
DSL access
29%
22%
+7%
Cable-modem access
7%
6%
+1%
Television
96%
97%
-1%
Aerial
41%
45%
-4%
Cable-TV
34%
35%
+1%
Satellite
22%
21%
-1%
Digital Terrestrial TV
12%
7%
+5%

1 Note: The EU mobile telephone access rate per household is lower than the penetration rate per capita because of multiple mobile access (prepaid/postpaid) within a same household which only count as one when measured at a household level.


Side Bar