Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1049

Bruksela, dnia 27 czerwca 2008 r.

Internetowe rozmowy telefoniczne stają się coraz bardziej popularne w europejskich domach

Z ogólnoeuropejskiego sondażu przeprowadzonego wśród 27 000 gospodarstw domowych wynika, że w sektorze usług telekomunikacyjnych w Europie pojawiły się nowe wzory konsumpcji. Postęp technologiczny i konkurencja dały europejskim konsumentom większe możliwości wyboru; 24% gospodarstw domowych zrezygnowało z telefonów stacjonarnych na rzecz telefonów komórkowych, a 22% z nich używa komputera w domu do wykonywania połączeń telefonicznych przez internet. Europejskie gospodarstwa domowe w coraz większej liczbie państw członkowskich korzystają z bezprzewodowego dostępu do internetu poprzez sieci telefonii komórkowej lub sieci satelitarne. Tymczasem 29% europejskich gospodarstw domowych kupuje wiązane pakiety usług telekomunikacyjnych i w zakresie mediów, co stanowi wzrost o blisko 10% od ubiegłego roku. Niemniej jednak, priorytetem dla konsumentów w tej szybko rozwijającej się dziedzinie pozostaje jakość oferowanych usług.

Oto kluczowe wnioski płynące z opublikowanych przez Komisję w dniu dzisiejszym wyników trzeciego ogólnoeuropejskiego badania gospodarstw domowych:

  • Rośnie liczba użytkowników, którzy rezygnują z telefonii stacjonarnej na rzecz telefonii komórkowej, a 24% gospodarstw domowych w 27 państwach członkowskich UE korzysta wyłącznie z telefonów komórkowych. Odsetek ten jest wyraźnie wyższy w nowych państwach członkowskich (39%) niż w państwach UE 15 (20%), z wyjątkiem Finlandii (61%) i Portugalii (48%). W niektórych państwach członkowskich wzrostowi temu towarzyszy zwiększone korzystanie z bezprzewodowego dostępu do internetu poprzez sieci telefonii komórkowej lub sieci satelitarne (Republika Czeska, Słowacja, Austria, Włochy).
  • W 22% europejskich gospodarstwach domowych posiadających dostęp do internetu używa się komputera do wykonywania połączeń telefonicznych. Liczba ta jest dwukrotnie wyższa na Łotwie (58%), Litwie (51%), w Republice Czeskiej (50%), Polsce (49%) i Bułgarii (46%).
  • Prawie 29% europejskich gospodarstw domowych kupuje co najmniej dwa produkty telekomunikacyjne i w zakresie mediów od tego samego dostawcy (wzrost o 9% od zimy 2007 r.), przy czym najbardziej popularne jest połączenie telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu.
  • Blisko połowa europejskich gospodarstw domowych posiada dostęp do internetu (49%), a rosnąca większość korzysta z łącza szerokopasmowego (36% w UE 27, wzrost o 8% od zimy 2007 r.). Większość gospodarstw domowych korzysta z dostępu do internetu za pomocą asynchronicznego cyfrowego łącza abonenckiego (ADSL) (59%, wzrost o 4% w porównaniu z rokiem ubiegłym). Główną wymienianą przyczyną braku dostępu do internetu w domu jest brak zainteresowania internetem (50 % respondentów).
  • 22% europejskich gospodarstw domowych ma trudności z kontaktowaniem się ze swoim dostawcą usług internetowych w związku z problemami z połączeniem. Podobna liczba respondentów stwierdziła, że koszty otrzymywanego wsparcia są zbyt wysokie.
  • Co czwarty użytkownik telefonii komórkowej nie zawsze jest w stanie połączyć się z siecią komórkową w celu wykonania połączenia telefonicznego. 28% użytkowników zostaje czasami rozłączonych.
  • Rosnąca liczba gospodarstw domowych odbiera cyfrową telewizję naziemną: obecnie12 % gospodarstw domowych w UE 27, wzrost o 5 %od zimy 2007 r. Udział gospodarstw domowych odbierających telewizję analogową za pomocą anteny spadł z 45% do 41%.
  • Co dziesiąte gospodarstwo domowe w UE odbiera telewizję za pomocą więcej niż jednego źródła (anteny, sieci kablowej, sieci satelitarnej, internetu). Liczba ta jest jeszcze wyższa we Francji (25% gospodarstw domowych), Wielkiej Brytanii (22%), Włoszech (19%), Szwecji (19%) oraz na Cyprze (16%).

Kontekst:

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 27 000 gospodarstw domowych z 27 krajów w okresie od listopada do grudnia 2007 r.

Reforma przepisów UE w dziedzinie telekomunikacji, przedstawiona przez Komisję w listopadzie 2007 r. (zob. IP/07/1677, IP/07/1678, MEMO/07/458), jest obecnie przedmiotem obrad Parlamentu Europejskiego i Rady.

Pełen tekst ogólnoeuropejskiego sondażu wśród gospodarstw domowych znajduje się na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/ext_studies/index_en.htm

Więcej informacji na temat ubiegłorocznego sondażu można uzyskać na stronie internetowej:

IP/07/582

Annex

Penetration rates for key telecom services


Average EU 27 households Winter 2008
Average EU 27 households Winter 2007
% change EU 27 Winter 2008 / Winter 2007
Overall telephone access (fixed and/ or mobile)
95%
95%
0%
Mobile telephone access1
83%
81%
+2%
Fixed telephone access
70%
72%
-2%
Both fixed and mobile telephone access
57%
58%
-1%
Mobile but no fixed telephone access
24%
18%
+4%
Fixed but no mobile telephone access
14%
15%
-1%
Broadband internet access
36%
28%
+8%
DSL access
29%
22%
+7%
Cable-modem access
7%
6%
+1%
Television
96%
97%
-1%
Aerial
41%
45%
-4%
Cable-TV
34%
35%
+1%
Satellite
22%
21%
-1%
Digital Terrestrial TV
12%
7%
+5%

1 Note: The EU mobile telephone access rate per household is lower than the penetration rate per capita because of multiple mobile access (prepaid/postpaid) within a same household which only count as one when measured at a household level.Side Bar