Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1049

Brussell, is-27 ta’ Ġunju 2008

It-telefonati bl-internet qed isiru popolari fid-djar Ewropej

Stħarriġ ta’ 27 000 dar ma’ l-UE kollha kixef id-dehra ta’ xejriet ġodda tal-konsum fis-servizzi tat-telekomunikazzjoni fl-Ewropa. Il-progress teknoloġiku u l-kompetizzjoni lill-konsumaturi Ewropej wessgħulhom l-għażla. Erba’ u għoxrin fil-mija tad-djar waqqgħu l-linja tat-telefonija fissa favur iċ-ċellulari, filwaqt li 22% jużaw il-kompjuter mid-dar biex jagħmlu telefonati bl-internet. F’għadd dejjem ikbar ta’ Stati Membri, id-djar Ewropej qed jużaw l-aċċess wajerless biex jaqbdu ma' l-internet, permezz ta’ netwerks ċelllulari jew bis-satellita. Sadanittant, 29% tad-djar Ewropej jixtru pakketti li jgħaqqdu flimkien it-telekomunikazzjoni u l-midja, żieda ta' kważi 10% mis-sena li għaddiet. Madankollu, il-kwalità tas-servizzi tibqa’ l-ogħla prijorità għall-konsumaturi f’dan il-qasam li qed jiżviluppa bil-ħeffa.

Hawn ir-riżultati ewlenin tat-tielet stħarriġ tad-djar fl-UE kollha, li l-Kummissjoni ppubblikat llum:

  • L-utenti kulma jmur dejjem aktar qed jeqilbu mil-linji fissi għat-telefonija ċellulari, b’madwar 24% tad-djar fl-UE jużaw ta’ l-aħħar biss. Il-proporzjon hija ogħla, b’mod sinifikanti, fl-Istati Membri l-ġodda (39%) milli fl-UE-15 (20%), għajr il-Finlandja (61%) u l-Portugall (48%). F’xi Stati Membri, din iż-żieda jmur magħha aktar użu ta’ l-aċċess wajerless għall-internet permezz tan-netwerk ċellulari jew bis-satellita (ir-Repubblika Ċeka, is-Slovakkja, l-Awstrija u l-Italja).
  • 22% tad-djar Ewropej b’konnessjonijiet ta’ l-internet issa jużaw il-kompjuter biex jagħmlu t-telefonati. Din iċ-ċifra tirdoppja fil-Latvja (58%), il-Litwanja (51%), ir-Repubblika Ċeka (50%), il-Polonja (49%) u l-Bulgarija (46%)
  • 29% tad-djar Ewropej jixtru żewġ prodotti, jew aktar, tat-telekomunikazzjoni u l-midja minn fornitur tas-servizzi uniku (żieda ta’ 9% mix-xitwa ta’ l-2007), bl-aktar kombinazzjoni komuni tkun dik li tgħaqqad it-telefonija fissa u l-aċċess għall-internet.
  • Kważi nofs id-djar Ewropej għandhom aċċess għall-internet (49%) u maġġornaza li dejjem qed tikber għandhom konnessjoni broadband (36% fl-EU-27, żieda ta’ 8% mix-xitwa ta’ l-2007). Il-maġġornaza tad-djar konnessi jaqbdu ma’ l-internet permezz ta’ linja ADSL (59%, żieda ta’ 4% meta mqabbla mas-sena li għaddiet). Ir-raġuni ewlenija li ngħatat għala dak li jkun ma jkollux aċċess mid-dar għadha l-istess, jiġifieri nuqqas ta' interess fl-internet (50% ta' dawk li rrispondew).
  • 22% tad-djar Ewropej għandhom diffikultà biex jikkuntattjaw il-fornitur tas-servizzi ta’ l-internet tagħhom dwar problemi ta’ konnessjoni. Għadd simili qalu li l-ispiża ta' l-assistenza li jingħataw mhijiex għal buthom.
  • Wieħed minn kull erba’ utenti taċ-ċellulari mhux dejjem jirnexxilhom jaqbdu man-netwerk taċ-ċellulari biex jagħmlu telefonata. 28% minnhom ġieli tinqatgħalhom il-linja.
  • Aktar djar qed jirċievu t-televiżjoni diġitali terrstri: żieda ta’ 5% mix-xitwa ta’ l-2007, biex issa ntlaħqu 12% tad-djar ta’ l-UE 27. Is-sehem tad-djar li jirċievu t-televiżjoni analoga permezz ta’ antenna issa waqa’ minn 45% għal 41%.
  • Dar minn kull għaxra fl-UE tirċievi t-televiżjoni permezz ta’ aktar minn mod wieħed (antenna, kejbil, satellita, internet). Din iċ-ċifra hija saħansitra ogħla fi Franza (25% tad-djar), ir-Renju Unit (22%), l-Italja (19%), l-Iżvezja (19%), u Ċipru (16%).

L-isfond:

Dan l-istħarriġ sar b’kampjun ta’ 27 000 rappreżentattiva minn 27 pajjiż, minn Novembru sa Diċembru 2007.

Riforma tar-regoli ta’ l-UE dwar it-Telekomunikazzjoni, imressqa mill-Kummissjoni f’Novembru 2007 (ara IP/07/1677, IP/07/1678, MEMO/07/458), bħalissa qed tiġi diskussa fil-Parlament Ewropew u l-Kunsill.

It-test sħiħ ta’ l-istħarriġ tad-djar fl-UE kollha huwa disponibbli fis-sit:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/ext_studies/index_en.htm

Għal aktar tagħrif dwar l-istħarriġ tas-sena li għaddiet:

IP/07/582

Annex

Penetration rates for key telecom services


Average EU 27 households Winter 2008
Average EU 27 households Winter 2007
% change EU 27 Winter 2008 / Winter 2007
Overall telephone access (fixed and/ or mobile)
95%
95%
0%
Mobile telephone access1
83%
81%
+2%
Fixed telephone access
70%
72%
-2%
Both fixed and mobile telephone access
57%
58%
-1%
Mobile but no fixed telephone access
24%
18%
+4%
Fixed but no mobile telephone access
14%
15%
-1%
Broadband internet access
36%
28%
+8%
DSL access
29%
22%
+7%
Cable-modem access
7%
6%
+1%
Television
96%
97%
-1%
Aerial
41%
45%
-4%
Cable-TV
34%
35%
+1%
Satellite
22%
21%
-1%
Digital Terrestrial TV
12%
7%
+5%

1 Note: The EU mobile telephone access rate per household is lower than the penetration rate per capita because of multiple mobile access (prepaid/postpaid) within a same household which only count as one when measured at a household level.


Side Bar