Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1049

Briselē, 2008. gada 27. jūnijā

Eiropas mājsaimniecībās populāri kļūst zvani internetā

ES mērogā veiktais 27 000 mājsaimniecību pētījums ir atklājis, ka Eiropas telesakaru pakalpojumu jomā rodas jauni patēriņa modeļi. Tehnoloģiskā attīstība un konkurence Eiropas patērētājiem ir devusi lielākas izvēles iespējas. 24 % mājsaimniecību ir atteikušās no fiksētā telefona līnijas par labu mobilajiem telefoniem, un 22 % no tām izmanto datoru, lai veiktu zvanus internetā. Palielinās dalībvalstu skaits, kurās Eiropas mājsaimniecībām ir bezvadu piekļuve internetam, izmantojot mobilos tīklus vai satelīttīklus. Tikmēr 29 % Eiropas mājsaimniecību pērk telesakaru un informācijas nesēju pakalpojumu komplektus. Tas ir gandrīz par 10 % augstāks rādītājs nekā pagājušajā gadā. Tomēr patērētāju galvenā prioritāte šajā ātri mainīgajā vidē joprojām ir pakalpojumu kvalitāte.

Galvenie secinājumi trešajā ES mēroga mājsaimniecību pētījumā, ko šodien publicēja Eiropas Komisija, ir šādi.

  • Arvien vairāk lietotāju fiksēto telefonu vietā izvēlas mobilos telefonus, un 24 % no ES-27 mājsaimniecībām lieto tikai mobilos telefonus. Šis īpatsvars ir ievērojami lielāks jaunajās dalībvalstīs (39 %) nekā ES-15 (20 %), izņemot Somiju (61 %) un Portugāli (48 %). Dažās dalībvalstīs līdzās šim pieaugumam arvien vairāk lieto arī bezvadu piekļuvi internetam, izmantojot mobilos tīklus vai satelīttīklus (Čehijas Republika, Slovākija, Austrija un Itālija).
  • Šobrīd 22 % Eiropas mājsaimniecību, kam ir interneta pieslēgums, zvanīšanai izmanto personālos datorus. Šis skaitlis ir divas reizes lielāks Latvijā (58 %), Lietuvā (51 %), Čehijas Republikā (50 %), Polijā (49 %) un Bulgārijā (46 %).
  • 29 % Eiropas mājsaimniecību pērk divus vai vairākus telesakaru un informācijas nesēju produktus no viena un tā paša pakalpojumu sniedzēja (pieaugums par 9 % kopš 2007. gada ziemas). Visizplatītākā kombinācija ir fiksētā telefonija un interneta piekļuve.
  • Gandrīz pusei no Eiropas mājsaimniecībām ir pieeja internetam (49 %) un arvien lielākam mājsaimniecību skaitam ir platjoslas savienojums (36 % no ES-27, kas ir par 8 % vairāk nekā 2007. gada ziemā). Vairums mājsaimniecību piekļūst internetam, izmantojot asimetrisko ciparu abonentlīniju (ADSL) (59 %, kas ir par 4 % vairāk nekā pagājušajā gadā). Kā galvenais iemesls tam, ka mājās nav pieejams internets, tiek minēts intereses trūkums par internetu (50 % respondentu).
  • Gadījumos, kad rodas ar pieslēgumu saistītas problēmas, 22 % no Eiropas mājsaimniecībām ir grūtības sazināties ar interneta pakalpojumu sniedzēju. Tikpat liels skaits aptaujāto atbildēja, ka maksa par saņemto palīdzību ir pārāk liela.
  • Katram ceturtajam mobilā telefona lietotājam, kad tas vēlas piezvanīt, ne vienmēr izdodas iegūt pieslēgumu mobilajam tīklam. 28 % atbildēja, ka dažreiz savienojums tiek pārtraukts.
  • Arvien vairāk mājsaimniecību izmanto ciparu virszemes televīziju. Kopš 2007. gada ziemas šis rādītājs ir pieaudzis par 5 %, un šobrīd tas ir 12 % no ES-27 mājsaimniecībām. Mājsaimniecību skaits, kuras analogās televīzijas uztveršanai izmanto antenu, ir samazinājies no 45 % līdz 41 %.
  • Katra desmitā ES mājsaimniecība uztver televīzijas signālu vairākos veidos (antena, kabelis, satelīts, internets). Rādītājs ir vēl augstāks Francijā (25 % mājsaimniecību), Apvienotajā Karalistē (22 %), Itālijā (19 %), Zviedrijā (19 %) un Kiprā (16 %).

Vispārīga informācija

Šo pētījumu veica no 2007. gada novembra līdz decembrim, un tajā piedalījās 27 000 mājsaimniecības no 27 valstīm.

Eiropas Parlamentā un Padomē pašlaik apspriež ES telesakaru noteikumu reformu, ko Komisija iesniedza 2007. gada novembrī (skatīt IP/07/1677, IP/07/1678, MEMO/07/458).

ES mēroga mājsaimniecību pētījuma pilns teksts atrodams:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/ext_studies/index_en.htm

Papildu informācija par pagājušā gada pētījumu atrodama:

IP/07/582

Annex

Penetration rates for key telecom services


Average EU 27 households Winter 2008
Average EU 27 households Winter 2007
% change EU 27 Winter 2008 / Winter 2007
Overall telephone access (fixed and/ or mobile)
95%
95%
0%
Mobile telephone access1
83%
81%
+2%
Fixed telephone access
70%
72%
-2%
Both fixed and mobile telephone access
57%
58%
-1%
Mobile but no fixed telephone access
24%
18%
+4%
Fixed but no mobile telephone access
14%
15%
-1%
Broadband internet access
36%
28%
+8%
DSL access
29%
22%
+7%
Cable-modem access
7%
6%
+1%
Television
96%
97%
-1%
Aerial
41%
45%
-4%
Cable-TV
34%
35%
+1%
Satellite
22%
21%
-1%
Digital Terrestrial TV
12%
7%
+5%

1 Note: The EU mobile telephone access rate per household is lower than the penetration rate per capita because of multiple mobile access (prepaid/postpaid) within a same household which only count as one when measured at a household level.


Side Bar