Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1049

Briuselis, 2008 m. birželio 27 d.

Internetinė telefonija Europoje darosi vis populiaresnė

Atlikus 27 000 namų ūkių tyrimą visoje Europos Sąjungoje paaiškėjo nauji naudojimosi ryšių paslaugomis modeliai. Technologijų pažanga ir konkurencija suteikė vartotojams Europoje didesnį pasirinkimą – beveik ketvirtadalyje namų ūkių fiksuotąjį ryšį pakeitė judrusis ryšys, o maždaug kas penktame namų ūkyje kompiuteriai naudojami skambučiams internetu. Daugėja valstybių narių, kuriose namų ūkiai turi belaidę interneto prieigą per judriojo arba palydovinio ryšio tinklus. 29 % Europos namų ūkių perkamos sudėtinės ryšių ir informacijos paslaugos; palyginti su praėjusiais metais, tokių namų ūkių skaičius padidėjo 10 %. Vis dėlto pirmenybę šiame sparčios plėtros sektoriuje vartotojai ir toliau teikia paslaugų kokybei.

Štai kokios yra pagrindinės šiandien Europos Komisijos paskelbto trečiojo visos Europos namų ūkių tyrimo išvados.

  • Vis daugiau vartotojų atsisako fiksuotojo ryšio ir ima naudotis mobiliaisiais telefonais, o 24 % namų ūkių 27-iose ES valstybėse narėse naudojamasi tik mobiliaisiais telefonais. Tokių namų ūkių dalis yra kur kas didesnė naujosiose valstybėse narėse (39 %) nei 15-oje senųjų ES valstybių narių (20 %), išskyrus Suomiją (61 %) ir Portugaliją (48 %). Kai kuriose valstybėse narėse (Čekijoje, Slovakijoje, Austrijoje ir Italijoje) didėjant tokių namų ūkių daliai vis daugiau naudojamasi belaide interneto prieiga per judriojo arba palydovinio ryšio tinklus.
  • 22 % Europos namų ūkių, kuriuose veikia interneto ryšys, asmeniniai kompiuteriai naudojami skambinti. Šis skaičius yra dukart didesnis Latvijoje (58 %), Lietuvoje (51 %), Čekijoje (50 %), Lenkijoje (49 %) ir Bulgarijoje (46 %).
  • 29 % Europos namų ūkių (arba 9 % daugiau namų ūkių nei 2007 m. žiemą) perka vieno paslaugų teikėjo dvi ryšių ir informacijos paslaugas arba daugiau – labiausiai paplitęs fiksuotojo telefono ir interneto prieigos derinys.
  • Beveik pusėje Europos namų ūkių veikia interneto ryšys (49 %), o daugelyje jų galima naudotis plačiajuoste prieiga (27-iose Europos Sąjungos valstybėse narėse tokių namų ūkių yra 36 % arba 8 % daugiau nei 2007 m. žiemą). Namų ūkių interneto ryšiui daugiausiai naudojamos ADSL linijos (59 % namų ūkių arba 4 % daugiau nei pernai). Paklausti, kodėl jų namuose neįrengtas interneto ryšys, pusė respondentų atsakė, kad nesidomi internetu.
  • Apytiksliai kas penktame Europos namų ūkyje patiriama sunkumų, kai su interneto paslaugų teikėju reikia susisiekti dėl ryšio problemų. Maždaug tiek pat respondentų teigė, kad klientų aptarnavimo paslaugos yra per brangios.
  • Ketvirtadalis judriojo ryšio naudotojų ne visada gali prisijungti prie judriojo ryšio tinklo arba paskambinti. 28 % jų teigė, kad ryšys kartais nutrūksta.
  • Nuo 2007 m. žiemos 5 % padaugėjo namų ūkių, kuriuose galima žiūrėti skaitmeninę antžeminę televiziją; 27-iose Europos Sąjungos valstybėse narėse dabar tokių namų ūkių yra 12 %. Namų ūkių, kuriuose analoginės televizijos signalai priimami antenomis, dalis sumažėjo nuo 45 % iki 41 %.
  • Dešimtadalyje Europos Sąjungos namų ūkių televizijos signalai priimami keliais būdais (antenomis, kabeliais, palydoviniu ryšiu, internetu). Šis skaičius dar didesnis Prancūzijoje (25 % namų ūkių), Jungtinėje Karalystėje (22 %), Italijoje (19 %), Švedijoje (19 %) ir Kipre (16 %).

Bendrosios aplinkybės

Nuo 2007 m. lapkričio iki gruodžio mėn. vykdytam tyrimui 27 valstybėse atrinkti 27 000 tipiškų namų ūkių.

2007 m. lapkričio mėn. Komisijos pateiktą pasiūlymą reformuoti ES telekomunikacijų taisykles (žr. IP/07/1677, IP/07/1678, MEMO/07/458) dabar nagrinėja Europos Parlamentas ir Taryba.

Visas Europos Sąjungoje atlikto namų ūkio tyrimo tekstas skelbiamas

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/ext_studies/index_en.htm

Daugiau informacijos apie praėjusiais metais atliktą tyrimą pateikiama

IP/07/582

Annex

Penetration rates for key telecom services


Average EU 27 households Winter 2008
Average EU 27 households Winter 2007
% change EU 27 Winter 2008 / Winter 2007
Overall telephone access (fixed and/ or mobile)
95%
95%
0%
Mobile telephone access1
83%
81%
+2%
Fixed telephone access
70%
72%
-2%
Both fixed and mobile telephone access
57%
58%
-1%
Mobile but no fixed telephone access
24%
18%
+4%
Fixed but no mobile telephone access
14%
15%
-1%
Broadband internet access
36%
28%
+8%
DSL access
29%
22%
+7%
Cable-modem access
7%
6%
+1%
Television
96%
97%
-1%
Aerial
41%
45%
-4%
Cable-TV
34%
35%
+1%
Satellite
22%
21%
-1%
Digital Terrestrial TV
12%
7%
+5%

1 Note: The EU mobile telephone access rate per household is lower than the penetration rate per capita because of multiple mobile access (prepaid/postpaid) within a same household which only count as one when measured at a household level.Side Bar