Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1049

Bryssel 27. kesäkuuta 2008

Internet-puhelut yleistyvät eurooppalaisissa kodeissa

EU:ssa on kartoitettu telepalvelujen käyttöä. 27 000 kotitaloutta kattanut tutkimus paljasti uusia telepalvelujen kulutusmalleja Euroopassa. Teknologian kehittyminen ja kilpailu ovat tuoneet eurooppalaisille kuluttajille lisää valinnanvaraa: 24 % kotitalouksista on luopunut lankapuhelimestaan matkapuhelimen takia ja 22 % niistä käyttää kotitietokonetta puhelujen soittamiseen internetin välityksellä. Yhä useamman jäsenvaltion kotitalouksissa käytetään langatonta internet-yhteyttä matkaviestin- tai satelliittiverkon kautta. Samaan aikaan 29 % eurooppalaisista kotitalouksista on hankkinut yhdistettyjä televiestintä- ja mediapaketteja, mikä on lähes 10 % enemmän kuin viime vuonna. Tärkeintä kuluttajille tässä nopeasti kehittyvässä ympäristössä on kuitenkin edelleen palvelujen laatu.

Komission tänään julkaiseman kolmannen EU:n laajuisen kotitaloustutkimuksen tärkeimmät havainnot ovat seuraavat:

  • Käyttäjät ovat yhä suuremmassa määrin siirtymässä kiinteistä puhelinliittymistä matkapuhelimiin; noin 24 % EU-27-maiden kotitalouksista käyttää pelkästään matkapuhelinta. Osuus on huomattavasti korkeampi uusissa jäsenvaltioissa (39 %) kuin EU-15-maissa (20 %), lukuun ottamatta Suomea (61 %) ja Portugalia (48 %). Joissakin jäsenvaltioissa osuuden kasvuun liittyy lisääntynyt langattoman internet-yhteyden käyttö matkaviestin- tai satelliittiverkon kautta (Tšekki, Slovakia, Itävalta ja Italia).
  • 22 % eurooppalaisista talouksista, joissa on internet-yhteys, käyttää tietokonettaan puhelujen soittamiseen. Lukema on kaksinkertainen Latviassa (58 %), Liettuassa (51 %), Tšekissä (50 %), Puolassa (49 %) ja Bulgariassa (46 %).
  • 29 % eurooppalaisista kotitalouksista ostaa kaksi tai useampia televiestintä- ja mediatuotteita samalta palveluntarjoajalta (9 % lisäys talvesta 2007); näistä yleisin on kiinteän puhelinliittymän ja internet-liittymän yhdistelmä.
  • Lähes puolella eurooppalaisista kotitalouksista on internet-yhteys (49 %) ja yhä useammalla laajakaistayhteys (36 % EU-27-maista, 8 % lisäys talvesta 2007). Useimmat internet-kotitaloudet käyttävät internetiä ADSL-yhteyden kautta (59 %, lisäystä 4 % viime vuodesta). Tärkein syy internet-yhteyden puuttumiselle kotoa on edelleen mielenkiinnon puuttuminen (50 % vastaajista).
  • 22 % eurooppalaisista kotitalouksista kokee ongelmia internet-palveluntarjoajan tavoittamisessa yhteysongelmien sattuessa. Sama määrä piti tuesta perittyjä hintoja korkeina.
  • Yksi neljästä matkapuhelimen käyttäjästä ei aina kyennyt kytkeytymään matkaviestinverkkoon soittaakseen puhelun. 28 % vastaajista ilmoitti puhelun joskus katkeavan.
  • Yhä useammassa kotitaloudessa katsotaan maanpäällisen verkon digitaalitelevisiolähetyksiä: määrä on lisääntynyt 5 % talvesta 2007 ja on nyt 12 % EU-27-maiden kotitalouksista. Analogisia televisiolähetyksiä antennin välityksellä katsovien kotitalouksien osuus on laskenut 45 %:sta 41 %:iin.
  • Yksi kymmenestä EU-kotitaloudesta vastaanottaa televisiolähetyksiä useammalla kuin yhdellä tavalla (antenni, kaapeli, satelliitti, internet). Lukema on vielä korkeampi Ranskassa (25 % talouksista), Yhdistyneessä kuningaskunnassa (22 %), Italiassa (19 %), Ruotsissa (19 %) ja Kyproksella (16 %).

Taustaa:

Tutkimukseen osallistui 27 000 tyypillistä kotitaloutta 27 maasta ja se suoritettiin marras-joulukuussa 2007.

Komission marraskuussa 2007 ehdottamaa EU:n telesääntelypaketin uudistusta (ks. IP/07/1677, IP/07/1678, MEMO/07/458) käsitellään parhaillaan Euroopan parlamentissa ja neuvostossa.

Kotitalouksia koskeva EU:n laajuinen tutkimus on kokonaisuudessaan saatavilla osoitteessa:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/ext_studies/index_en.htm

Lisätietoja viime vuoden tutkimuksesta:

IP/07/582

Annex

Penetration rates for key telecom services


Average EU 27 households Winter 2008
Average EU 27 households Winter 2007
% change EU 27 Winter 2008 / Winter 2007
Overall telephone access (fixed and/ or mobile)
95%
95%
0%
Mobile telephone access1
83%
81%
+2%
Fixed telephone access
70%
72%
-2%
Both fixed and mobile telephone access
57%
58%
-1%
Mobile but no fixed telephone access
24%
18%
+4%
Fixed but no mobile telephone access
14%
15%
-1%
Broadband internet access
36%
28%
+8%
DSL access
29%
22%
+7%
Cable-modem access
7%
6%
+1%
Television
96%
97%
-1%
Aerial
41%
45%
-4%
Cable-TV
34%
35%
+1%
Satellite
22%
21%
-1%
Digital Terrestrial TV
12%
7%
+5%

1 Note: The EU mobile telephone access rate per household is lower than the penetration rate per capita because of multiple mobile access (prepaid/postpaid) within a same household which only count as one when measured at a household level.Side Bar