Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1049

Bruxelles, den 27. juni 2008

Internettelefoni er ved at blive populært hjemme hos EU's borgere

En undersøgelse med 27 000 private husstande over hele EU har vist, at forbrugsmønstrene for teletjenester i EU er ved at ændre sig. Den teknologiske udvikling og konkurrencen har givet EU's forbrugere større udvalg. Således har 24% af de private husstande skiftet den faste telefon ud med mobiltelefoner, og 22% bruger computeren til at ringe hjemmefra via internettet. I flere og flere af EU-medlemsstaterne bruger de private husstande trådløs adgang til internettet, enten via mobilnet eller satellitbaserede net. Af EU's husstande køber 29% bundtede tele- og mediepakker, hvilket er en stigning på næsten 10% siden sidste år. Men forbrugernes højeste prioritet på dette hurtigt skiftende marked er stadig, at tjenesterne skal være af høj kvalitet.

Her er de vigtigste resultater af den tredje EU-dækkende husstandsundersøgelse, som Europa-Kommissionen har offentliggjort i dag:

  • Flere og flere brugere skifter fra fastnettelefon til mobiltelefon; ca. 24% af husstandene i EU-27 har udelukkende mobiltelefoner. Andelen er betydeligt højere i de nye medlemsstater (39%) end i EU-15 (20%), bortset fra Finland (61%) og Portugal (48%). I nogle af medlemsstaterne er denne stigning fulgt af stigende brug af trådløs adgang til internettet via mobilnettet eller satellit (Tjekkiet, Slovakiet, Østrig og Italien).
  • Nu bruger 22% af de europæiske husstande, der har internet, deres PC til at ringe fra. Tallet er dobbelt så højt i Letland (58%), Litauen (51%), Tjekkiet (50%), Polen (49%) og Bulgarien (46%).
  • 29% af EU's husstande køber to eller flere tele- og medieprodukter hos samme tjenesteleverandør (en stigning på 9% siden vinteren 2007); den mest almindelige kombination er fastnettelefon og internetadgang.
  • Næsten halvdelen af EU's husstande har adgang til internettet (49%), og stadig flere af dem har en bredbåndsforbindelse (36% af EU-27, en stigning på 8% i forhold til vinteren 2007). De fleste husstande har internetadgang via en ADSL-linje (59%, en stigning på 4% i forhold til sidste år). Den årsag, der hyppigst gives for ikke at have internetadgang hjemmefra, er manglende interesse (50% af respondenterne).
  • Af EU's husstande har de 22% problemer med at komme i forbindelse med deres internetudbyder, når der er opkoblingsproblemer. Lige så mange syntes, at den hjælp, de får, er for dyr.
  • Hver fjerde mobiltelefonbruger kan ikke altid få forbindelse til mobilnettet for at ringe op. 28% bliver af og til afbrudt.
  • Der er flere og flere private husstande, der kan modtage digitalt tv uden at gå via satellit. Tallet er siden vinteren 2007 steget med 5% til nu 12% af husstandene. Den andel af husstandene, der modtager analogt tv via en traditionel antenne, er faldet fra 45% til 41%.
  • En tiendedel af EU's husstande modtager tv-signaler på mere end én måde (antenne, kabel, parabol, internet). Tallet er endnu højere i Frankrig (25% af husstandene), Det Forenede Kongerige (22%), Italien (19%), Sverige (19%) og Cypern (16%).

Baggrund:

Undersøgelsen, der bygger på en stikprøve på 27 000 repræsentative husstande i 27 lande, blev foretaget i november og december 2007.

Kommissionen forelagde i november 2007 et forslag til en reform af EU's regler på teleområdet (se IP/07/1677, IP/07/1678, MEMO/07/458), som er under behandling i Europa-Parlamentet og Rådet.

Den EU-dækkende forbrugerundersøgelse findes i sin helhed på:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/ext_studies/index_en.htm

Der er yderligere oplysninger om sidste års undersøgelse i:

IP/07/582

Annex

Penetration rates for key telecom services


Average EU 27 households Winter 2008
Average EU 27 households Winter 2007
% change EU 27 Winter 2008 / Winter 2007
Overall telephone access (fixed and/ or mobile)
95%
95%
0%
Mobile telephone access1
83%
81%
+2%
Fixed telephone access
70%
72%
-2%
Both fixed and mobile telephone access
57%
58%
-1%
Mobile but no fixed telephone access
24%
18%
+4%
Fixed but no mobile telephone access
14%
15%
-1%
Broadband internet access
36%
28%
+8%
DSL access
29%
22%
+7%
Cable-modem access
7%
6%
+1%
Television
96%
97%
-1%
Aerial
41%
45%
-4%
Cable-TV
34%
35%
+1%
Satellite
22%
21%
-1%
Digital Terrestrial TV
12%
7%
+5%

1 Note: The EU mobile telephone access rate per household is lower than the penetration rate per capita because of multiple mobile access (prepaid/postpaid) within a same household which only count as one when measured at a household level.Side Bar