Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1049

V Bruselu dne 27. června 2008

Internetové telefonické hovory jsou v evropských domácnostech stále oblíbenější

Průzkum zahrnující 27 000 domácností v celé EU odhalil nástup nových spotřebních modelů telekomunikačních služeb v Evropě. Díky technologickému pokroku a hospodářské soutěži mají evropští spotřebitelé větší výběr; 24 % domácností přestalo používat pevnou telefonní linku a přešlo na mobilní telefony, zatímco 22 % používá domácí počítače k volání prostřednictvím internetu. V Evropě narůstá počet členských států, kde domácnosti používají bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím mobilních nebo satelitních sítí. 29 % evropských domácností nakupuje balíčky telekomunikačních a mediálních služeb, což představuje oproti loňskému roku zvýšení o téměř 10 %. Avšak i v tomto rychle se rozvíjejícím prostředí kladou spotřebitelé hlavní důraz na kvalitu poskytovaných služeb.

Evropská komise dnes zveřejnila hlavní výsledky třetího celoevropského průzkumu domácností:

  • Uživatelé stále větší měrou přecházejí z pevných telefonů na mobilní a zhruba 24 % domácností EU-27 používá pouze mobilní telefony. Tento poměr je výrazně vyšší v nových členských státech (39 %) než ve státech EU-15 (20 %), s výjimkou Finska (61 %) a Portugalska (48 %). V některých členských státech je toto zvýšení provázeno zvýšeným používáním bezdrátového připojení k internetu prostřednictvím mobilních nebo satelitních sítí (Česká republika, Slovensko, Rakousko a Itálie).
  • 22 % evropských domácností, které mají připojení k internetu, dnes k telefonním hovorům využívá počítače. Toto procento je dvakrát vyšší v Lotyšsku (58 %), Litvě (51 %), v České republice (50 %), Polsku (49 %) a v Bulharsku (46 %).
  • 29 % evropských domácností nakupuje jeden nebo více telekomunikačních a mediálních produktů od jednoho poskytovatele služeb (zvýšení o 9 % od zimy 2007), přičemž nejčastější kombinací je pevná telefonní linka a připojení k internetu.
  • Téměř polovina evropských domácností má připojení k internetu (49 %) a stále větší počet využívá širokopásmové připojení (36 % v EU-27, zvýšení o 8 % od zimy 2007). Nejvíce domácností se připojuje k internetu prostřednictvím linky ADSL (59 %, zvýšení o 4 % oproti minulému roku). Jako hlavní důvod, proč nemají připojení k internetu, uváděly domácnosti nezájem o internet (50 % respondentů).
  • 22 % evropských domácností má potíže při kontaktování svého poskytovatele internetu v případě problémů s připojením. Podobný počet respondentů uvedl, že náklady na uživatelskou podporu jsou příliš vysoké.
  • Jednomu ze čtyř uživatelů mobilního telefonu se ne vždy podaří připojit k mobilní síti a uskutečnit hovor. U 28 % uživatelů někdy dojde k přerušení spojení.
  • Více domácností přijímá digitální pozemní televizní vysílání: zvýšení o 5 % od zimy 2007 až na současných 12 % domácností EU-27. Podíl domácností s analogovým příjmem televizního vysílání prostřednictvím antény klesl z 45 % na 41 %.
  • Jedna z deseti domácností EU přijímá televizní vysílání pomocí více než jednoho prostředku (anténa, kabel, satelit, internet). Ve Francii je tento podíl dokonce vyšší (25 % domácností), podobně jako ve Spojeném království (22 %), v Itálii (19 %), ve Švédsku (19 %) a na Kypru (16 %).

Souvislosti:

Tento průzkum probíhal od listopadu do prosince 2007 na reprezentativním vzorku 27 000 domácností z 27 zemí.

Evropský parlament a Rada v současné době projednávají reformu telekomunikačních předpisů EU, kterou Komise předložila v listopadu 2007 (viz IP/07/1677, IP/07/1678, MEMO/07/458).

Úplné znění průzkumu domácností EU je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/ext_studies/index_en.htm

Více informací o průzkumu z minulého roku:

IP/07/582

Annex

Penetration rates for key telecom services


Average EU 27 households Winter 2008
Average EU 27 households Winter 2007
% change EU 27 Winter 2008 / Winter 2007
Overall telephone access (fixed and/ or mobile)
95%
95%
0%
Mobile telephone access1
83%
81%
+2%
Fixed telephone access
70%
72%
-2%
Both fixed and mobile telephone access
57%
58%
-1%
Mobile but no fixed telephone access
24%
18%
+4%
Fixed but no mobile telephone access
14%
15%
-1%
Broadband internet access
36%
28%
+8%
DSL access
29%
22%
+7%
Cable-modem access
7%
6%
+1%
Television
96%
97%
-1%
Aerial
41%
45%
-4%
Cable-TV
34%
35%
+1%
Satellite
22%
21%
-1%
Digital Terrestrial TV
12%
7%
+5%

1 Note: The EU mobile telephone access rate per household is lower than the penetration rate per capita because of multiple mobile access (prepaid/postpaid) within a same household which only count as one when measured at a household level.Side Bar