Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1049

Брюксел, 27 юни 2008 г.

В европейските домове телефонните разговори чрез интернет печелят популярност

Анкетно проучване, обхванало 27 000 домакинства в целия Европейски съюз, разкри възникването на нови навици в ползването на далекосъобщителни услуги в Европа. Технологичният напредък и конкуренцията разширяват възможностите на европейските потребители за избор: 24 % от домакинствата са се отказали от своя стационарен телефон в полза на мобилния, а 22 % от тях използват компютъра в дома си за провеждане на телефонни разговори по интернет. Във все повече държави-членки европейските домакинства използват безжичен достъп за връзка към интернет чрез мобилни или спътникови мрежи. Междувременно, 29 % от европейските домакинства купуват комбинирани далекосъобщителни и медийни услуги, което е с почти 10 % повече в сравнение с миналата година. Независимо от това, качеството на услугите си остава от първостепенно значение за потребителите в тази бързо развиваща се среда.

Ето основните изводи от третото анкетно проучване сред домакинствата в ЕС, публикувани днес от Европейската комисия:

  • Потребителите в нарастваща степен преминават от стационарни към мобилни телефони, като около 24 % от домакинствата в 27-те държави-членки (ЕС-27) използват само мобилни телефони. Съотношението е значително по-високо в новите държави-членки (39 %) отколкото в ЕС-15 (20 %) с изключение на Финландия (61 %) и Португалия (48 %). В някои държави-членки този растеж се съпровожда от увеличено използване на безжичен достъп до интернет чрез мобилната телефонна мрежа или спътник (Чешката република, Словакия, Австрия и Италия).
  • 22 % от европейските домакинства с връзка към интернет вече използват своите персонални компютри за провеждане на телефонни разговори. Този процент е два пъти по-голям в Латвия (58 %), Литва (51 %), Чешката република (50 %), Полша (49 %) и България (46 %).
  • 29 % от европейските домакинства, купуват два или повече далекосъобщителни и медийни продукта от един единствен доставчик на услуги (увеличение с 9 % от зимата на 2007 г. насам), като комбинацията от стационарна телефонна връзка и достъп до интернет е най-обичайната.
  • Почти половината от европейските домакинства имат достъп до интернет (49 %), и растящо мнозинство от тях ползват широколентова връзка (36 % в ЕС-27, т.е. увеличение с 8 % от зимата на 2007 г. насам). Повечето домакинства осъществяват достъп до интернет чрез линия ADSL (59 %, което е увеличение с 4 % спрямо миналата година). Основната причина, посочвана за отсъствие на достъп до интернет в дома, остава липсата на интерес към интернет (50 % от отговорилите).
  • 22 % от европейските домакинства имат трудности в осъществяването на контакт с техния доставчик на интернет услуги относно проблеми с връзката. Подобен е процентът на заявилите, че предлаганата им поддръжка не е по техните финансови възможности.
  • Всеки четвърти потребител на мобилен телефон не винаги успява да се свърже с мобилната мрежа за провеждане на телефонен разговор. При 28 % от запитаните понякога връзката се разпада.
  • Расте делът на домакинствата приемащи цифрова наземна телевизия: от зимата на 2007 г. насам има увеличение с 5 % на 12 % сега от домакинствата в ЕС-27. Делът на домакинствата с прием на аналогови телевизионни програми чрез антена е намалял от 45 % на 41 %.
  • Всяко десето домакинство в ЕС приема телевизионни програми чрез повече от едно средство (антена, кабел, спътник, интернет). Тази стойност дори е още по-висока за Франция (25 % от домакинствата), Обединеното кралство (22 %), Италия (19 %), Швеция (19 %) и Кипър (16 %).

Контекст

Това проучване беше проведено с извадка от 27 000 представителни домакинства от 27 държави от ноември до декември 2007 г.

Понастоящем в Европейския парламент и в Съвета се обсъжда реформа на правото на ЕС в областта на далекосъобщенията, предложена от Комисията през ноември 2007 г. (вж. IP/07/1677, IP/07/1678, MEMO/07/458).

Пълният текст за проучването на домакинства в целия ЕС може да се намери на:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/ext_studies/index_en.htm

За повече информация относно проучването от миналата година:

IP/07/582

Annex

Penetration rates for key telecom services


Average EU 27 households Winter 2008
Average EU 27 households Winter 2007
% change EU 27 Winter 2008 / Winter 2007
Overall telephone access (fixed and/ or mobile)
95%
95%
0%
Mobile telephone access1
83%
81%
+2%
Fixed telephone access
70%
72%
-2%
Both fixed and mobile telephone access
57%
58%
-1%
Mobile but no fixed telephone access
24%
18%
+4%
Fixed but no mobile telephone access
14%
15%
-1%
Broadband internet access
36%
28%
+8%
DSL access
29%
22%
+7%
Cable-modem access
7%
6%
+1%
Television
96%
97%
-1%
Aerial
41%
45%
-4%
Cable-TV
34%
35%
+1%
Satellite
22%
21%
-1%
Digital Terrestrial TV
12%
7%
+5%

1 Note: The EU mobile telephone access rate per household is lower than the penetration rate per capita because of multiple mobile access (prepaid/postpaid) within a same household which only count as one when measured at a household level.Side Bar