Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1031

Bruselj, 26. junija 2008

Komisija poziva države članice, naj zagotovijo pravilno izvajanje prvega železniškega paketa

Evropska komisija je danes 24 državam članicam poslala uradna opozorila v zvezi z njihovim neustreznim izvajanjem zakonodaje iz prvega železniškega paketa. Komisija je v okviru svoje naloge, da spremlja prenos zakonodaje EU v nacionalne zakonodaje, odkrila, da zakonodaje niso prenesle ali so jo neustrezno prenesle Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka, Nemčija, Danska, Estonija, Grčija, Španija, Finska, Francija, Madžarska, Irska, Italija, Litva, Luksemburg, Latvija, Poljska, Portugalska, Romunija, Švedska, Slovenija, Slovaška in Združeno kraljestvo. Vzpostavitev integriranega železniškega trga bo ključna za izboljšanje njegove učinkovitosti in konkurenčnosti ter bo korak naprej pri zagotavljanju trajnostne mobilnosti v Evropi.

„Ustrezen prenos prvega železniškega paketa je nujen za oblikovanje konkurence na evropskih železniških trgih in krepitev konkurenčnosti železnic v primerjavi z drugimi vrstami prevoza,“ je dejal podpredsednik Komisije Antonio Trajani, pristojen za promet.

Maja 2006 je Komisija ugotovila[1], da so države članice sicer uvedle potrebno zakonodajo, vendar morajo nekatere med njimi izvesti nadaljnje ukrepe, da bi zagotovile učinkovit zakonodajni okvir in zadovoljivo delovanje železniških trgov. Rok za izvedbo prvega paketa je bil marec 2003.

Komisija je po podrobni analizi skladnosti nacionalnih zakonodaj odkrila predvsem pomanjkljivosti, kot so na primer:

  • upravljavci infrastrukture so premalo samostojni glede na prevoznike v železniškem prometu;
  • nezadostno izvajanje predpisov iz direktive o uporabninah za uporabo železniške infrastrukture, manjkajo na primer cenovni režim za izboljšanje učinkovitosti železniškega omrežja in spodbude, ki bi upravljavca infrastrukture pripravile do zmanjšanja stroškov in uporabnin;
  • ni bil ustanovljen neodvisen regulativni organ z velikimi pooblastili, ki bi reševal težave, povezane s konkurenco v železniškem sektorju.

[1] Poročilo o izvajanju prvega železniškega paketa, COM(2006)189 konč. z dne 3. maja 2006


Side Bar