Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1031

Bruxelles, 26 iunie 2008

Comisia face apel la statele membre să asigure implementarea corectă a primului pachet feroviar

Comisia Europeană a trimis astăzi unui număr de 24 de state membre scrisori de somare cu privire la nerespectarea obligației de a implementa în mod adecvat primul pachet legislativ din domeniul feroviar. În exercitarea atribuției de monitorizare a transpunerii dreptului comunitar în legislațiile naționale, Comisia a constatat că respectivul pachet legislativ nu s-a implementat deloc sau s-a implementat incorect în Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Germania, Danemarca, Estonia, Grecia, Spania, Finlanda, Franța, Ungaria, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburg, Letonia, Polonia, România, Suedia, Slovenia, Slovacia și Regatul Unit. Crearea unei piețe feroviare integrate va reprezenta un factor cheie în creșterea eficienței și competitivității pieței, și va marca o nouă etapă în efortul de asigurare a mobilității sustenabile în Europa.

Transpunerea adecvată a primului pachet feroviar este esențială pentru crearea concurenței pe piețele feroviare europene și pentru creșterea competitivității căilor ferate în raport cu alte moduri de transport,” a declarat Antonio Tajani, vice-președinte al Comisiei responsabil cu transporturile.
În mai 2006, Comisia a constatat[1] că, deși statele membre au introdus legislația necesară, trebuia ca unele țări să mai adopte măsuri pentru a putea asigura un cadru normativ eficient, precum și funcționarea satisfăcătoare a piețelor feroviare. Termenul limită pentru implementarea primului pachet a fost fixat pentru luna martie 2003.

În urma unei analize detaliate a conformității legislațiilor naționale, Comisia a constatat, în principal, următoarele deficiențe:

  • Lipsa independenței administratorului de infrastructură în raport cu operatorii feroviari;
  • Insuficienta implementare a normelor prevăzute de directiva cu privire la sistemul de taxe pentru accesul la infrastructură, în special absența unui sistem de performanță care să contribuie la eficientizarea rețelei feroviare și, în cazul administratorului de infrastructură, lipsa unor stimulente în vederea reducerii costurilor și a taxelor;
  • Nerespectarea obligației de a institui un organism de control independent, pe deplin autorizat să remedieze problemele legate de concurența din sectorul feroviar.

[1] Raportul privind implementarea primului pachet feroviar, COM(2006)189 final din 3 mai 2006


Side Bar