Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1031

Briuselis, 2008 m. birželio 26 d.

Komisija ragina valstybes nares užtikrinti, kad pirmasis geležinkelių paketas būtų teisingai įgyvendintas

Šiandien Europos Komisija 24 valstybėms narėms išsiuntė oficialius įspėjimus, nes jos tinkamai neįgyvendino pirmojo geležinkelių paketo. Vykdydama pareigą prižiūrėti, kaip ES teisės aktai perkeliami į nacionalinę teisę, Komisija nustatė, kad Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Vokietija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Suomija, Prancūzija, Vengrija, Airija, Italija, Lietuva, Liuksemburgas, Latvija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Švedija, Slovėnija, Slovakija ir Jungtinė Karalystė neįgyvendino minėtų teisės aktų arba juos įgyvendino netinkamai. Geležinkelių rinkos integravimas bus pagrindinis jos veiksmingumo ir konkurencingumo skatinimo veiksnys ir kitas žingsnis tvaraus judumo Europoje link.

Kad paskatintume konkurenciją Europos geležinkelių rinkoje ir padidintume geležinkelių transporto konkurencingumą, palyginti su kitomis transporto rūšimis, būtina tinkamai perkelti pirmąjį geležinkelių paketą į nacionalinę teisę“, – sakė už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani.

2006 m. gegužę Komisija nustatė[1], kad nepaisant valstybėse narėse priimtų būtinų teisės aktų, kai kurios šalys turėjo imtis tolesnių priemonių užtikrinti, kad reguliavimo sistema būtų veiksminga, o geležinkelių rinkos gerai veiktų. Pirmojo paketo įgyvendinimo terminas – 2003 m. kovo mėn.

Po išsamios nacionalinių teisės aktų atitikties analizės Komisija iš esmės nustatė tokius trūkumus:

  • infrastruktūros valdytojas nėra pakankamai nepriklausomas nuo geležinkelio įmonių;
  • netinkamai įgyvendinamos direktyvos taisyklės dėl prieigos prie infrastruktūros apmokestinimo, pavyzdžiui, nenustatyta veiklos rezultatais pagrįsta sistema geležinkelių tinklo veiksmingumui gerinti ir infrastruktūros valdytojas neskatinamas mažinti išlaidas ir mokesčius;
  • neįsteigta nepriklausoma reguliavimo institucija, įgaliota spręsti geležinkelių transporto sektoriaus konkurencijos problemas.

[1] Pirmojo geležinkelių transporto paketo įgyvendinimo ataskaita, 2006 m. gegužės 3 d. COM (2006) 189 galutinis.


Side Bar