Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1031

Bryssel 26. kesäkuuta 2008

Komissio kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan ensimmäisen rautatiepaketin asianmukaisen täytäntöönpanon

Euroopan komissio lähetti tänään 24 jäsenvaltiolle virallisen ilmoituksen sen johdosta, että ne eivät ole panneet ensimmäiseen rautatiepakettiin sisältyvää lainsäädäntöä asianmukaisesti täytäntöön. Komissio, jonka velvollisuutena on valvoa EU:n lainsäädännön saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, havaitsi lainsäädännön täytäntöönpanossa puutteita tai virheitä Belgiassa, Bulgariassa, Espanjassa, Irlannissa, Italiassa, Itävallassa, Kreikassa, Latviassa, Liettuassa, Luxemburgissa, Portugalissa, Puolassa, Ranskassa, Romaniassa, Ruotsissa, Saksassa, Slovakiassa, Sloveniassa, Suomessa, Tanskassa, Tšekissä, Unkarissa, Virossa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Rautatiemarkkinoiden yhdentäminen auttaa ratkaisevasti parantamaan markkinoiden tehokkuutta ja kilpailukykyä. Samalla tuetaan myös siirtymistä kestävään liikenteeseen Euroopassa.

”Ensimmäisen rautatiepaketin saattaminen asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä on edellytys sille, että Euroopan rautatiemarkkinoille syntyy kilpailua ja rautateiden kilpailukyky muihin liikennemuotoihin nähden paranee", totesi liikenteestä vastaava komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani.

Komissio havaitsi toukokuussa 2006[1], että vaikka jäsenvaltiot olivat ottaneet käyttöön tarvittavan lainsäädännön, joissakin maissa tarvittiin lisätoimia sääntelykehyksen tehokkuuden ja rautatiemarkkinoiden tyydyttävän toiminnan varmistamiseksi. Määräaika ensimmäisen paketin täytäntöönpanolle oli maaliskuussa 2003.

Analysoidessaan yksityiskohtaisesti eri maiden kansallisia lainsäädäntöjä komissio havaitsi ennen kaikkea seuraavia puutteita:

• Infrastruktuurin hallinto ei ole tarpeeksi riippumaton suhteessa rautatieliikenteen harjoittajiin.

• Ratojen käyttömaksuja koskevien direktiivin säännösten täytäntöönpanossa on puutteita: esimerkiksi rautatieverkon suorituskyvyn parantamiseen tähtäävää suorituskannustinjärjestelmää ei ole perustettu tai infrastruktuurin hallinnolle suunnattuja kannustimia, joilla pyritään kustannusten vähentämiseen ja maksujen alentamiseen, ei ole luotu.

• Riippumatonta sääntelyelintä, jolla olisi täydet valtuudet puuttua rautatiealan kilpailuongelmiin, ei ole perustettu.


[1] Komission kertomus ensimmäisen rautatiepaketin täytäntöönpanosta (KOM(2006) 189 lopullinen, 3. toukokuuta 2006).


Side Bar