Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1031

V Bruselu dne 26. června 2008

Komise vyzývá členské státy, aby zajistily řádné provedení prvního železničního balíčku

Evropská komise dnes zaslala výzvu 24 členským státům, které zatím řádně neprovedly právní předpisy, jež jsou součástí tzv. prvního železničního balíčku. V rámci plnění svého úkolu sledovat provádění právních předpisů EU do vnitrostátního práva zjistila Komise, že Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko a Švédsko tyto právní předpisy neprovedly nebo je provedly nedostatečně. Vytvoření integrovaného železničního trhu bude klíčovým faktorem na podporu jeho efektivnosti a konkurenceschopnosti, jakož i dalším krokem k zajištění udržitelné mobility v Evropě.

„Řádné provedení prvního železničního balíčku je nezbytným krokem k vytvoření hospodářské soutěže na evropském železničním trhu a zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy ve vztahu k ostatním druhům dopravy,“ prohlásil místopředseda Komise pro dopravu, Antonio Tajani.

V květnu 2006 Komise zjistila[1], že členské státy sice přijaly potřebné právní předpisy, avšak v některých zemích jsou zapotřebí další opatření k zajištění účinného právního rámce a uspokojivého fungování železničního trhu. Termín pro provedení prvního železničního balíčku uplynul v březnu 2003.

Po důkladném posouzení souladu vnitrostátních předpisů Komise zjistila nedostatky zejména tohoto druhu:

  • nedostatečná nezávislost provozovatele infrastruktury ve vztahu k železničním podnikům;
  • nedostatečné provedení pravidel směrnice týkajících se zpoplatnění přístupu do železniční sítě, například neexistence systému odměňování za výkon ke zlepšení výkonu železniční sítě a nedostatek pobídek pro provozovatele infrastruktury ke snížení nákladů a poplatků;
  • neexistence nezávislého regulačního subjektu se silnými pravomocemi k nápravě problémů v oblasti hospodářské soutěže v odvětví železniční dopravy.

[1] Zpráva o provádění prvního železničního balíčku, KOM(2006) 189 v konečném znění ze dne 3. května 2006.


Side Bar