Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/08/1030

V Bruselu dne 26. června 2008

Veřejné zakázky: Komise zasílá České republice formální žádost týkající se služeb regionální autobusové dopravy

Evropská komise se rozhodla zaslat České republice formální žádost ohledně postupu, který používá Ústecký kraj pro přidělování zakázek na poskytování služeb regionální autobusové dopravy soukromým podnikům. Tato formální žádost má podobu „odůvodněného stanoviska“, které je podle článku 226 Smlouvy o ES druhou fází řízení pro porušení Smlouvy o ES. Neobdrží-li Komise do dvou měsíců uspokojivou odpověď, může věc předložit Evropskému soudnímu dvoru.

Komise se domnívá, že smlouva uzavřená mezi krajem a soukromým provozovatelem je veřejná zakázka na služby a jako taková by měla být uzavřena na základě nabídkového řízení podle prováděcích pravidel směrnice 2004/17/ES.

Kraj však posoudil poskytování dopravních služeb v kraji jako koncesi na služby a nepoužil tedy celoevropské nabídkové řízení.

V případě koncese na služby získá koncesionář právo provozovat službu a musí převzít hospodářské riziko spojené s poskytováním služby. V daném případě pochází větší část odměny provozovatele od kraje, protože příjem z jízdného by na poskytování služby nestačil. Tyto platby kraje eliminují hospodářské riziko. Z toho tedy vyplývá, že smlouvu nelze považovat za koncesi, nýbrž za veřejnou zakázku, která musí splňovat prováděcí pravidla směrnice 2004/17/ES.

Nejnovější informace o řízeních pro porušení Smlouvy o ES, která se týkají všech členských států, naleznete na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm


Side Bar