Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1017

V Bruselu dne 26. června 2008

Opakované použití informací veřejného sektoru je nyní ve všech členských státech snazší. „Je však skutečně snadné?“ ptá se Komise v nové veřejné konzultaci

Veřejné orgány vytvářejí, sbírají a sdílejí ohromné množství informací, např. meteorologických, dopravních a finančních údajů, digitálních map nebo turistických informací. Tyto cenné informace veřejného sektoru se mohou stát základem nových služeb s přidanou hodnotou, avšak pro podniky a fyzické osoby je často obtížné tyto informace znovu použít. Evropská směrnice o informacích veřejného sektoru z roku 2003 opakované použití těchto informací v celé EU podporuje. Poté, co Evropská komise ukončila řízení pro nesplnění povinnosti proti Belgii, která neprovedla směrnici do vnitrostátního práva, byla transpozice směrnice završena ve všech 27 členských státech EU. Komise v současnosti hodnotí odpovídající vnitrostátní právní předpisy v rámci přípravy revize směrnice o informacích veřejného sektoru, jež má být provedena do konce roku 2008. Za tímto účelem zahájila veřejnou konzultaci, která potrvá do 31. července 2008.

„Když ve svém autě používáte navigační systém, využíváte služeb, které staví na informacích veřejného sektoru. A to je pouze jeden z tisíce příkladů. Informace veřejného sektoru představují velmi důležitý zdroj evropského digitálního hospodářství,“ uvedla Viviane Redingová, evropská komisařka pro informační společnost a média. „Když už nyní všechny členské státy zavedly příslušné právní předpisy, musíme se postarat o to, aby v praxi fungovaly.“

Informace veřejného sektoru jsou mimořádným zdrojem pro odvětví EU zabývající se digitálním obsahem. Podle průzkumu uskutečněného v roce 2006 se celková velikost trhu informací veřejného sektoru v EU odhaduje na 27 miliard EUR. Směrnice o informacích veřejného sektoru se snaží odstranit tržní překážky, např. nekalou konkurenční výhodu těch veřejných organizací, které samy prodávají informace, jež vytvářejí, soukromým firmám například prostřednictvím zatěžujících licenčních řízení a za vysoké poplatky. Platnost výhradních dohod, jimiž veřejné organizace umožnily jedné společnosti využívat informace veřejného sektoru, má vypršet do konce roku 2008, čímž se uvolní významné zdroje informací pro další uživatele. Směrnice rovněž zavazuje členské státy k vyřešení problému s nedostatkem informací o dostupnosti informací veřejného sektoru a vyjasnění podmínek jejich opakovaného použití. Tato opatření jsou nezbytná k vytvoření jednotného trhu informací a k tomu, aby bylo možné poskytnout evropským firmám jednotný soubor pravidel.

Do svého vnitrostátního práva nyní směrnici provedlo všech 27 členských států EU. Belgie oznámila, že tak učinila dne 8. května 2008 v návaznosti na rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 13. prosince 2007 (C-2006/528).

Evropská komise nedávno zveřejnila veřejnou konzultaci online, aby od zúčastněných stran shromáždila informace o provádění, dopadu a oblasti působnosti směrnice o informacích veřejného sektoru. Konzultace potrvá do 31. července 2008 a její výsledky budou zohledněny při revizi směrnice.

Souvislosti:

Směrnici o informacích veřejného sektoru přijal Evropský parlament a Rada ministrů v listopadu 2003. Jejím cílem je poskytnout subjektům veřejného sektoru prostředky na podporu opakovaného použití jejich informačních zdrojů tím, že stanoví pravidla řešení žádostí o opakované použití nebo zpřístupnění dokumentů. Členské státy měly na provedení směrnice do svého vnitrostátního práva osmnáct měsíců (do 1. července 2005) a Evropská komise provádění směrnice v členských státech sleduje. Uzavření belgického případu (otevřeného Komisí dne 12. října 2005 a předloženého Evropskému soudnímu dvoru dne 12. prosince 2006 (IP/06/1891)) připravuje cestu účinnějšímu uplatňování těchto pravidel v celé EU.

Dokument Komise k veřejné konzultaci o revizi směrnice o informacích veřejného sektoru lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/index_en.htmPříspěvky k veřejné konzultaci lze zasílat na tuto internetovou adresu:

infso-psihelp@ec.europa.eu


Side Bar