Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1016

Bruxelles, 26 iunie 2008

Tarife mai mici, o mai mare coerență și o concurență sporită: Comisia lansează o consultare privind reducerea tarifelor la telefonia mobilă în Europa

În scopul stimulării concurenței între operatori și al reducerii tarifelor la telefonia mobilă în favoarea consumatorilor, Comisia demarează astăzi o consultare publică privind reglementarea viitoare a „tarifelor de terminare a apelurilor vocale” în UE, pe baza unui proiect de recomandare a Comisiei cu privire la tarifele de terminare a apelurilor. Tarifele de terminare a apelurilor vocale sunt tarifele en gros aplicate de operatorul unui client care primește un telefon operatorului rețelei persoanei care inițiază apelul. Aceste tarife, incluse în factura oricăruia dintre noi și, prin urmare, suportate de consumatori, sunt determinate de intervenția autorităților naționale de reglementare în domeniul telecomunicațiilor. În prezent, deciziile autorităților naționale de reglementare în domeniul telecomunicațiilor au ca rezultat diferențe mari între tarifele practicate în UE. Tarifele de terminare a apelurilor în rețelele de telefonie mobilă variază de la 0,02 EUR/min (în Cipru) până la peste 0,18 EUR/min (în Bulgaria) și sunt de 9 ori mai ridicate decât tarifele de terminare a apelurilor în rețelele de telefonie fixă (în medie 0,0057 EUR/min pentru terminarea apelurilor locale). Aceste diferențe împiedică libera concurență între operatorii din diferite țări, precum și concurența dintre operatorii de rețele de telefonie fixă și operatorii de rețele de telefonie mobilă. Consultarea publică privind această propunere va fi deschisă până la 3 septembrie 2008.

„Variația tarifelor de terminare a apelurilor pe teritoriul UE, precum și diferențele mari dintre tarifele de terminare a apelurilor în rețelele de telefonie mobilă și cele din rețelele de telefonie fixă, constituie bariere serioase în calea realizării unei piețe unice de telecomunicații la nivel european, care ar fi benefică atât pentru stimularea concurenței, cât și pentru consumatori. Consumatorul plătește, de fapt, pentru aceste discrepanțe între politicile naționale de reglementare în domeniu”, a afirmat Viviane Reding, Comisarul UE pentru telecomunicații. „Piețele de terminare a apelurilor în UE resimt nevoia unei intervenții de reglementare. În următorii 3 ani, ne așteptăm ca o mai bună coordonare și o mai mare coerență să ducă la reducerea costurilor pentru apelurile telefonice în rețelele mobile cu aproximativ 70% față de nivelul actual.”

„Tarifele de terminare a apelurilor cu adevărat orientate către costuri vor crește concurența, în beneficiul consumatorilor. Prin urmare, consumatorii ar trebui să se aștepte să plătească tarife en detail mai scăzute. De asemenea, această recomandare este în avantajul unei mari părți din sectorul telecomunicațiilor, deoarece va elimina, probabil, distorsiunile existente în ceea ce privește concurența dintre operatorii de rețele de telefonie fixă și operatorii de rețele de telefonie mobilă”, a afirmat Comisarul european pentru concurență, Neelie Kroes. „Aceasta va reduce, de asemenea, sumele mari pe care operatorii mai mici de telefonie mobilă sunt obligați să le plătească marilor operatori atunci când încearcă să concureze cu aceștia din urmă, oferind tarife unice care sunt foarte populare. Date fiind avantajele enumerate, este esențială punerea în aplicare a acestei recomandări fără întârziere ”

În urma evaluării, în ultimii 5 ani, a peste 770 de propuneri de reglementare ale autorităților naționale de reglementare, Comisia a avertizat astăzi că regularizarea prețurilor pe piețele de terminare a apelurilor din Europa nu este coerentă. Aceasta a declarat că diferențele dintre tarifele de terminare a apelurilor în rețele fixe și cele din rețelele mobile, precum și diferențele dintre tarifele de terminare a apelurilor dintre rețelele de telefonie mobile impuse de autoritățile naționale de reglementare nu pot fi în întregime justificate pe baza diferențelor dintre costurile subiacente, dintre rețele sau dintre caracteristicile naționale. Acest lucru ar putea avea următoarele efecte negative:

  • Incertitudine juridică și sarcini reglementare mai mari pentru operatorii care furnizează servicii transfrontaliere.
  • Autoritățile naționale de reglementare care reduc tarifele de terminare a apelurilor în țările lor riscă să își defavorizeze propriul sector de telefonie mobilă, în cazul în care o autoritate națională dintr-o țară învecinată permite încă tarife mai ridicate.
  • Impediment pentru investițiile în noi rețele și servicii, în cazul în care operatorii se confruntă cu reglementări diferite în fiecare țară.

În prezent, operatorii de telefonie fixă și clienții acestora subvenționează indirect operatorii de telefonie mobilă, plătind tarife de terminare a apelurilor mai ridicate pentru apelurile către telefoane mobile inițiate de la un post telefonic fix. Se estimează că această subvenționare încrucișată atinge suma de 10 miliarde EUR în Germania pentru perioada 1998-2006 (WIK Consult) și 19 miliarde EUR în Marea Britanie, Germania și Franța pentru perioada1998-2002 (CERNA-Warwick-WIK).

Comisia prezintă astăzi un proiect de recomandare în vederea asigurării convergenței tarifelor de terminare a apelurilor în Europa, inclusiv în vederea formulării unor principii clare de identificare a elementelor de cost care ar trebui luate în considerare de către autoritățile naționale de reglementare la stabilirea tarifelor de terminare a apelurilor, în vederea unei metodologii eficiente de calcul al costurilor și a unei reglementări simetrice (ceea ce înseamnă că, pe teritoriul aceleași țări, se aplică aceleași plafoane tarifare atât pentru operatorii de telefonie mobilă, cât și pentru operatorii de telefonie fixă). Aceste măsuri vor contribui la crearea unui mediu de reglementare eficient și la evitarea distorsiunilor, de exemplu a subvențiilor încrucișate din partea clienților din sectorul telefoniei fixe pentru cei din sectorul telefoniei mobile. În proiectul său de recomandare, Comisia a luat în considerare avizul formulat de Grupul european al autorităților de reglementare [European Regulators Group (ERG)], care a încercat în mai multe rânduri, din 2006 până în prezent, să instituie o reglementare mai coerentă a tarifelor de terminare a apelurilor.

Context
Comisia va publica textul definitiv al Recomandării privind reglementarea tarifelor de terminare a apelurilor telefonice în rețele fixe și în rețelele mobile în luna octombrie, în temeiul articolului 19 din Directiva-cadru a UE cu privire la telecomunicații, care autorizează Comisia să armonizeze punerea în aplicare a normelor comunitare cu privire la telecomunicații pe piața unică, în vederea promovării concurenței și a intereselor consumatorilor. Statele membre trebuie să se asigure că autoritățile naționale de reglementare „țin cont îndeaproape” de recomandările Comisiei.

Evaluarea tarifelor de terminare a apelurilor efectuată de către Comisia Europeană poate fi consultată la adresa:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/index_en.htm

Documentul Comisiei privind consultarea publică poate fi consultat la adresa: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/termination_rates/index_en.htm

Lucrările ERG referitoare la tarifele de terminare a apelurilor pot fi consultate la adresa: http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_83_mtr_ftr_cp_12_03_08.pdf

Contribuțiile la consultarea publică a Comisiei pot fi trimise la adresa:
infso-termination@ec.europa.eu

MEMO/08/438

Annex
[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]
Source: European Regulators Group, ERG (08) 17 MTR Update Snapshot

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 13th Report

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 13th Report


[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Call termination at local level: refers to the conveyance of calls from the local exchange or switch located nearest to the called subscriber to the premises of the called subscriber where the call is completed.

Call termination at single transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through the local exchange/switch for completion at the called subscriber's premises.

Call termination at double transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through two exchanges/switches for completion at the called subscriber's premises.


Side Bar