Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1016

Briuselis, 2008 m. birželio 26 d.

Mažesnės kainos, daugiau nuoseklumo ir konkurencijos. Komisija konsultuojasi dėl mobiliojo ryšio tarifų sumažinimo Europoje

Siekdama paskatinti operatorių konkurenciją ir sumažinti Europos vartotojų už telefono ryšį mokamus mokesčius Komisija šiandien pradėjo viešąją konsultaciją dėl būsimo reglamento, pagrįsto Komisijos rekomendacija dėl skambučių užbaigimo tarifų, kuriuo būtų sureguliuoti „balso skambučių užbaigimo tarifai“ Europos Sąjungoje. Balso skambučių užbaigimo tarifai – tai operatoriaus, kurio tinkle priimamas skambutis, nustatytos didmeninės kainos operatoriui, iš kurio tinklo skambinama. Šį į telefonų sąskaitas įtraukiamą ir galiausiai klientų sumokamą mokestį nustato nacionalinės telekomunikacijų reguliavimo institucijos. Dėl nacionalinių telekomunikacijų reguliavimo institucijų sprendimų Europos Sąjungoje šiuo metu nustatomi laibai nevienodi tarifai. Mobiliojo ryšio skambučių užbaigimo tarifai svyruoja nuo 0,02 EUR/min. (Kipre) iki daugiau kaip 0,18 EUR/min. (Bulgarijoje) ir yra 9 kartus aukštesni už fiksuotojo ryšio skambučių užbaigimo tarifą (vidutiniškai 0,0057 EUR/min. už vietinių skambučių užbaigimą). Tai iškreipia įvairių šalių operatorių konkurenciją, taip pat fiksuotojo ryšio ir mobiliojo ryšio operatorių konkurenciją. Viešoji konsultacija vyks iki 2008 m. rugsėjo 3 d.

„Skirtingi skambučių užbaigimo tarifai Europos Sąjungoje ir didelis fiksuotojo ir mobiliojo ryšio skambučių užbaigimo tarifų atotrūkis yra rimta kliūtis kuriant konkurenciją skatinančią ir vartotojams naudingą bendrą Europos telekomunikacijų rinką. Už šiuos reguliavimo politikos skirtumus valstybėse narėse sumoka vartotojai, – sakė už telekomunikacijas atsakinga Europos Komisijos narė Viviane Reding. – Todėl Europos Sąjungos skambučių užbaigimo rinką būtina sureguliuoti. Tikiuosi, kad per artimiausius 3 metus bus dirbama nuosekliau ir labiau koordinuotai, kad mobiliųjų skambučių kainos būtų sumažintos apytiksliai 70 proc., palyginti su dabartiniu lygmeniu.“

„Vartotojams bus naudinga tai, kad vien į išlaidas atsižvelgiant nustatomi skambučių užbaigimo tarifai paskatins konkurenciją. Todėl vartotojai gali tikėtis mažesnių mažmeninių kainų. Be to, ši rekomendacija bus naudinga daugeliui telekomunikacijų pramonės sektorių, kadangi ji turėtų pašalinti fiksuotojo ir mobiliojo ryšio operatorių konkurencijos iškreipimą, – sakė už konkurenciją atsakinga Europos Komisijos narė Neelie Kroes. – Dėl to bus sumažintos mažų mobiliojo ryšio operatorių už skambučių užbaigimą mokamos sumos dideliems operatoriams, kai jie bando konkuruoti su pastaraisiais siūlydami populiariuosius nekintamojo mokėjimo planus. Atsižvelgiant į šią naudą ypač svarbu rekomendaciją įgyvendinti laiku.“

Per pastaruosius 5 metus įvertinusi daugiau kaip 770 reglamentavimo pasiūlymų, kuriuos pateikė nacionalinės reguliavimo institucijos, Komisija šiandien įspėjo, kad kainos skambučių užbaigimo rinkose visoje Europoje nustatomos nenuosekliai. Ji pareiškė, kad nacionalinių reguliavimo institucijų nustatytų fiksuotojo ir mobiliojo ryšio skambučių užbaigimo tarifų atotrūkio niekaip negalima pagrįsti susijusiomis skirtingomis išlaidomis ir tinklų arba pavienių šalių ypatybėmis. Šis atotrūkis gali turėti tokių neigiamų pasekmių:

  • Teisinis neapibrėžtumas ir didesnė reglamentavimo našta tarpvalstybines paslaugas teikiantiems operatoriams;
  • Rizika, kad mobiliųjų skambučių užbaigimo tarifus mažinančios nacionalinės reguliavimo institucijos gali pakenkti savo šalies mobiliojo ryšio sektoriui, jei kaimyninės šalies reguliavimo institucija leistų ir toliau taikyti aukštesnius tarifus;
  • Jei kiekvienoje šalyje operatoriai susiduria su vis kitokiu reglamentavimu, trukdoma investuoti į naujus tinklus ir paslaugas.

Šiuo metu fiksuotojo ryšio operatoriai ir jų klientai mokėdami daugiau už fiksuotojo ryšio skambučių užbaigimą mobiliojo ryšio tinkluose netiesiogiai subsidijuoja mobiliojo ryšio operatorius. Suskaičiuota, kad 1998–2006 m. Vokietijoje tokios kryžminės subsidijos siekė 10 mlrd. EUR (WIK Consult) , 1998–2002 m. Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje ir Prancūzijoje jos sudarė 19 mlrd. EUR (CERNA-Warwick-WIK).

Šiandien Komisija pristatė skambučių užbaigimo tarifų vienodinimo rekomendaciją, kurioje pateikiami aiškūs principai, į kuriuos išlaidų elementus turėtų atsižvelgti nacionalinės telekomunikacijų reguliavimo institucijos nustatydamos skambučių užbaigimo tarifus, taip pat efektyvūs kainų apskaičiavimo metodai ir simetrinis reglamentavimas (kai vienoje šalyje taikomos tokios pačios aukščiausios kainų ribos ir mobiliojo, ir fiksuotojo ryšio operatoriams). Tai padės skatinti veiksmingo reglamentavimo aplinką ir padės išvengti konkurencijos iškreipimo, pavyzdžiui, mobiliojo ryšio vartotojų kryžminio subsidijavimo fiksuotojo ryšio vartotojų sąskaita. Rengdama rekomendacijos projektą Komisija atsižvelgė į Europos reguliuotojų grupės (ERG), kuri nuo 2006 m. ėmėsi kelių iniciatyvų skambučių užbaigimo tarifams suvienodinti, patarimus.

Bendroji informacija
Pagal ES telekomunikacijų taisyklių pagrindų direktyvos, kuria Komisijai suteikta teisė toliau derinti ES telekomunikacijų taisyklių taikymą bendrojoje rinkoje siekiant skatinti konkurenciją ir siekiant didesnės naudos vartotojams, 19 straipsnį spalio mėn. Komisija paskelbs galutinę rekomendacijos dėl mobiliųjų skambučių užbaigimo tarifų reglamentavimo redakciją. Valstybės narės turi užtikrinti, kad nacionalinės reguliavimo institucijos kuo labiau atsižvelgtų į Komisijos rekomendacijas.

Europos Komisijos skambučių užbaigimo tarifų vertinimas pateikiamas
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/index_en.htm

Komisijos viešųjų konsultacijų dokumentas pateikiamas http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/termination_rates/index_en.htm

Skambučių užbaigimo tarifų srityje Europos reguliuotojų grupės atlikto darbo rezultatai pateikiami http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_83_mtr_ftr_cp_12_03_08.pdf

Atsiliepimai Komisijos viešajai konsultacijai siunčiami adresu

infso-termination@ec.europa.eu

MEMO/08/438

Annex
[ ]
Source: European Regulators Group, ERG (08) 17 MTR Update Snapshot

[ ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 13th Report

[ ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 13th Report


[ ]

Call termination at local level: refers to the conveyance of calls from the local exchange or switch located nearest to the called subscriber to the premises of the called subscriber where the call is completed.

Call termination at single transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through the local exchange/switch for completion at the called subscriber's premises.

Call termination at double transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through two exchanges/switches for completion at the called subscriber's premises.


Side Bar