Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1016

Brüsszel, 2008. június 26.

Alacsonyabb díjak, nagyobb egyöntetűség, fokozottabb verseny: a Bizottság konzultációt indít az európai mobiltarifák csökkentéséről

A szolgáltatók közötti verseny ösztönzése és az európai fogyasztók hívásdíjainak csökkentése érdekében a Bizottság ma nyilvános konzultációba kezdett a hívásvégződtetési díjakról szóló bizottsági ajánlástervezet alapján kidolgozandó, az uniós „telefonos hívásvégződtetési díjakra” vonatkozó rendeletről. A telefonos hívásvégződtetési díjak azok a nagykereskedelmi díjak, amelyeket a telefonhívást fogadó fogyasztó szolgáltatója számít fel a hívó fél hálózatát üzemeltető szolgáltatónak. Ezeket a díjakat – amelyeket minden telefonszámla tartalmaz, és így végül is a fogyasztó fizet ki – a távközlési piacot szabályozó nemzeti hatóságok határozzák meg. A nemzeti szabályozó hatóságok döntése folytan egyelőre nagyon eltérő díjszabások fordulnak elő az Európai Unióban. A mobilhívás-végződtetés percdíja a ciprusi 0,02 eurótól a Bulgáriában felszámított 0,18 euróig terjed, és kilencszer magasabb, mint a vezetékes hívásoké (amely helyi hívásvégződtetéskor átlagosan 0,0057 EUR). Ez torzítja a versenyt a különböző országok szolgáltatói között, valamint a vezetékes szolgáltatók és a mobilszolgáltatók között. A javaslattal kapcsolatos nyilvános konzultáció 2008. szeptember 3-ig tart.

„A végződtetési díjak között az Európai Unión belül tapasztalt eltérések, valamint a vezetékes és a mobil telefonhívások végződtetési díja közötti nagy különbségek komoly akadályát képezik a versenyt és fogyasztói érdekeket szolgáló egységes európai távközlési piac megvalósításának. A nemzeti szabályozási politikák eltéréseinek árát a fogyasztó fizeti meg”– nyilatkozta Viviane Reding, az Európai Unió távközlésért felelős biztosa. „A hívásvégződtetés európai uniós piacait szabályozni kell. Elvárásaim szerint a következő három évben mindez egyöntetűbbé és összehangoltabbá válik, ezáltal a mobilhívások díja a jelenlegi szinthez képest 70 százalékkal csökkenthető”.

Neelie Kroes, az EU versenypolitikai biztosa szerint „a végződtetési díjak válóban költségalapúvá válása növelni fogja a versenyt, s ez a fogyasztók érdekeit szolgálja, hiszen ők várhatóan alacsonyabb végfelhasználói kiskereskedelmi árat fognak fizetni. A javaslat kedvez a távközlési ágazat nagy részének is, mert előreláthatóan megszünteti a vezetékes szolgáltatók és a mobilszolgáltatók közötti versenytorzulást. Mindezen előnyök ismeretében alapvető, hogy ez az ajánlás idejében megvalósuljon”.

A Bizottság, miután megvizsgált több mint 770, az elmúlt 5 évben a nemzeti szabályozó hatóságok által benyújtott szabályozási javaslatot, ma felhívta a figyelmet arra, hogy az európai hívásvégződtetési piac árainak szabályozása nem egységes. Megállapítása szerint a vezetékes és a mobil hívások végződtetési díjai között, valamint a mobil hívásoknak a nemzeti szabályozó hatóságok által megállapított végződtetési díjai között fennálló nagy különbségeket nem lehet az eltérő költségekkel, hálózatokkal vagy nemzeti sajátosságokkal indokolni. Ez a következő negatív hatással járhat:

  • bizonytalan jogi helyzet és megnövekedett szabályozási terhek a határokon átnyúló szolgáltatásokat kínáló szolgáltatók számára,
  • ha egy nemzeti szabályozó hatóság saját országában leszállítja a mobilhívás-végződtetési díjat, ezzel saját mobiliparágát hozza hátrányos helyzetbe, ha a szomszédos országok szabályozó hatóságai továbbra is magasabb díjakat engednek meg,
  • az új hálózatokba és szolgáltatásokba történő beruházást visszafogja, ha a szolgáltatóknak országonként eltérő szabályozásnak kell megfelelniük.

Jelenleg a vezetékes telefonszolgáltatók és ügyfeleik közvetett módon a mobilszolgáltatókat támogatják, amikor a vezetékes hálózatból a mobilhálózatba irányuló hívások esetében magasabb hívásvégződtetési díjat fizetnek. E kereszttámogatás becsült összege Németország esetében az 1998 és 2006 közötti időszakra 10 milliárd EUR (WIK Consult), az Egyesült Királyság, Németország és Franciaország esetében az 1998 és 2002 közötti időszakra 19 milliárd EUR (CERNA-Warwick-WIK).

A Bizottság ma az európai hívásvégződtetési díjak egységesítését célzó javaslattervezetet terjesztett elő, amely világos elveket fogalmaz meg arra nézve, hogy mely költségeket kell a nemzeti szabályozó hatóságoknak figyelembe venniük a hívásvégződtetési díjak meghatározásához, valamint szimmetrikus szabályozást (azaz a vezetékes szolgáltatók és a mobilszolgáltatók esetében egy adott országon belül ugyanannak az árkorlátnak az érvényesülését) és hatékony költségszámítási módszereket javasol. Ez hatékonyabb szabályozási környezetet tesz lehetővé, és megelőzi az olyan versenytorzulásokat, mint a mobilhívásoknak a vezetékes telefonáló általi kereszttámogatását. A Bizottság a javaslattervezet kidolgozásakor figyelembe vette az európai szabályozók csoportjának (ERG) tanácsait, az ugyanis 2006 óta többször is kísérletet tett a hívásvégződtetési díjak szabályozásának egységesítésére.

Háttér
A Bizottság októberben teszi közzé a vezetékes hívások és a mobil hívások végződtetési díjának szabályozására vonatkozó ajánlás végleges szövegét az uniós hírközlési szabályozásról szóló keretirányelv 19. cikkének megfelelően, amely lehetővé teszi, hogy a verseny és a fogyasztók érdekében a Bizottság még harmonizáltabbá tegye az uniós távközlési jogszabályoknak az egységes piacon való alkalmazását.A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok a „lehető legnagyobb mértékben” figyelembe vegyék a bizottsági ajánlásokat.

Az Európai Bizottságnak a hívásvégződtetésre vonatkozó értékelése az alábbi címen érhető el:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/index_en.htm

A nyilvános konzultációra vonatkozó bizottsági dokumentum megtalálható a következő címen: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/termination_rates/index_en.htm

Az európai szabályozók csoportjának (ERG) a hívásvégződtetésre vonatkozó álláspontja megtalálható ezen a címen: http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_83_mtr_ftr_cp_12_03_08.pdf

A Bizottság nyilvános konzultációjával kapcsolatos hozzászólásait kérjük, küldje a következő címre:

infso-termination@ec.europa.eu

MEMO/08/438

Melléklet
[ ]Forrás: Az európai szabályozók csoportja, ERG (08) 17 MTR Update Snapshot

[ ]
Forrás: Európai elektronikus hírközlési szabályozás és piacok, 13. jelentés

[ ]
Forrás: Európai elektronikus hírközlési szabályozás és piacok, 13. jelentés


[ ]

Helyi hívásvégződtetés: A hívás továbbítása a helyi központból vagy a hívott előfizetőhöz helyileg legközelebb eső összekapcsolási pontról a hívott előfizető azon helyiségébe, ahol hozzáfér a híváshoz.

Hívásvégződtetés egy tranzittal: A hívás továbbítása egy magasabb hálózati szinten található tranzit összekapcsolási pontról a helyi központon/összekapcsolási ponton keresztül a hívott előfizető hozzáférési pontjára.

Hívásvégződtetés két tranzittal: A hívás továbbítása egy magasabb hálózati szinten található tranzit összekapcsolási pontról két központon/összekapcsolási ponton keresztül a hívott előfizető hozzáférési pontjára.


Side Bar