Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1016

V Bruselu dne 26. června 2008

Nižší poplatky, větší soudržnost, více konkurence: konzultace Komise o snižování poplatků za služby mobilní telefonie v Evropě

Cílem Komise je posílit konkurenci jednotlivých operátorů a snížit poplatky evropských spotřebitelů za telefonní služby. Proto dnes na základě návrhu doporučení Komise o sazbách za ukončení hovoru zahájila veřejnou konzultaci o budoucí regulaci „sazeb za ukončení hlasových služeb“ v EU. Sazby za ukončení hlasových služeb jsou velkoobchodní tarify, které operátor zákazníka, který je příjemcem hovoru, účtuje operátorovi sítě volajícího. Tyto sazby, zahrnuté v každé faktuře za telefonní služby a placené spotřebitelem, stanovují vnitrostátní telekomunikační regulační orgány. K dnešnímu dni mají rozhodnutí vnitrostátních telekomunikačních regulačních orgánů za následek velmi odlišné sazby v jednotlivých státech EU. Sazby za ukončení hovoru z mobilních telefonů se pohybují od 0,02 EUR/min. na Kypru až po 0,18 EUR/min. v Bulharsku a jsou devětkrát vyšší než sazby za ukončení hovoru z pevné linky (v průměru 0,0057 EUR/min. při ukončení místního hovoru). Tato situace narušuje hospodářskou soutěž mezi operátory z různých zemí a mezi operátory provozujícími pevné a mobilní hlasové služby. Veřejná konzultace k tomuto návrhu potrvá do 3. září 2008.

„Rozdílné sazby za ukončení hovoru v EU a značné rozdíly mezi sazbami za ukončení hovoru z pevné linky a z mobilního telefonu představují závažné překážky jednotného evropského trhu telekomunikací, který je přínosem pro hospodářskou soutěž i spotřebitele. Za tyto rozdíly mezi vnitrostátními regulačními politikami platí spotřebitelé,“ uvedla Viviane Redingová, komisařka EU pro informační společnost a média. „Trhy ukončování hovorů v EU potřebují „opraváře“ předpisů. Předpokládám, že během následujících tří let přispěje větší soudržnost a koordinace ke snížení nákladů na hovory z mobilních telefonů přibližně o 70 % oproti stávajícím sazbám.“

„Skutečně nákladově orientované sazby za ukončení hovoru zvýší hospodářskou soutěž ve prospěch spotřebitelů. Ti pak mohou očekávat, že budou platit nižší maloobchodní ceny. Toto doporučení přinese prospěch i velké části telekomunikačního odvětví, protože s největší pravděpodobností odstraní narušení hospodářské soutěže mezi operátory pevných a mobilních služeb,“ řekla komisařka EU pro hospodářskou soutěž Neelie Kroesová. „Sníží rovněž velké částky za ukončení hovorů, které musí malí operátoři mobilních služeb platit velkým operátorům, chtějí-li s nimi soutěžit v oblasti oblíbených paušálních sazeb. Vzhledem k těmto přínosům je včasné provedení tohoto doporučení nezbytné.“

Komise, která během uplynulých pěti let posoudila 770 regulačních návrhů předložených vnitrostátními regulačními orgány, dnes varuje, že regulace cen za ukončení hovorů v Evropě postrádá soudržnost. Uvedla, že rozdíly v sazbách za ukončení hovoru z pevné linky a z mobilního telefonu a v sazbách za ukončení hovorů v mobilní sítí, které uplatňují vnitrostátní regulační orgány, nelze všeobecně zdůvodnit rozdíly ve vstupních nákladech, sítích nebo národních charakteristikách. Mohlo by to mít negativní účinky:

  • právní nejistota a zvýšená regulační zátěž pro operátory, kteří poskytují přeshraniční služby,
  • vnitrostátní regulační orgány, které sníží sazby za ukončení hovorů ve své zemi, riskují, že tím oslabí vlastní odvětví mobilních služeb, jestliže sousední regulační orgán ponechá vyšší sazby,
  • investice do nových sítí a služeb budou ohroženy, budou-li operátoři čelit v každé zemi jiným předpisům.

V současné době operátoři pevných služeb a jejich zákazníci nepřímo dotují mobilní operátory, protože platí vyšší sazby za ukončení hovorů z pevné linky na mobilní telefon. Tyto „křížové dotace“ se v Německu v období 1998 – 2006 odhadují na 10 miliard EUR (WIK Consult) a na 19 miliard EUR v Spojeném království, Německu a Francii v období 1998 – 2002 (CERNA-Warwick-WIK).

Komise dnes předložila návrh doporučení pro sblížení sazeb za ukončení hovorů v Evropě, včetně jasných zásad stanovících, které nákladové prvky by měly brát regulační orgány v úvahu při stanovení sazeb za ukončení hovorů, efektivní metodiky nákladového účetnictví a symetrické regulace (kde platí stejné cenové limity v rámci jedné země pro mobilní operátory i pro operátory pevných služeb). Přispěje to k posílení účinného regulačního prostředí a zabrání narušením, jako jsou například „křížové dotace“ uživatelů pevných sítí pro uživatele sítí mobilních. V návrhu doporučení Komise zohlednila stanovisko skupiny evropských regulačních orgánů (ERG), která se od roku 2006 několikrát pokusila vytvořit soudržnější nařízení.

Souvislosti

V souladu s článkem 19 rámcové směrnice o telekomunikačních pravidlech EU, který Komisi umožňuje dále harmonizovat používání telekomunikačních pravidel EU na jednotném trhu na podporu hospodářské soutěže a ve prospěch spotřebitelů, vydá Komise v říjnu konečné znění doporučení o regulaci sazeb za ukončení hovorů v pevných a mobilních sítích. Členské státy musí zajistit, aby vnitrostátní regulační orgány doporučení Komise využily nejvyšší možnou měrou.

Posouzení sazeb za ukončení hovorů vypracované Evropskou komisí je k dispozici na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/index_en.htm

Dokument Komise k veřejné konzultaci je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/termination_rates/index_en.htm

Práce ERG v oblasti sazeb za ukončení hovorů je k dispozici na adrese: http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_83_mtr_ftr_cp_12_03_08.pdf

Příspěvky k veřejné konzultaci Komise lze zasílat na adresu:
infso-termination@ec.europa.eu

MEMO/08/438

Příloha
[ ]
Zdroj: Skupina evropských regulačních orgánů (ERG)

[ ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 13th Report

[ ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 13th Report


[ ]

Call termination at local level: refers to the conveyance of calls from the local exchange or switch located nearest to the called subscriber to the premises of the called subscriber where the call is completed.

Call termination at single transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through the local exchange/switch for completion at the called subscriber's premises.

Call termination at double transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through two exchanges/switches for completion at the called subscriber's premises.


Side Bar