Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1003

Bruxelles, 25 iunie 2008

„Gândiți mai întâi la scară mică”: Legea privind întreprinderile mici pentru Europa

Majoritatea locurilor de muncă din Europa sunt furnizate de întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), adică întreprinderi cu 250 de angajați sau mai puțin. Acestea au o importanță crucială pentru dezvoltarea viitoare dar, de foarte multe ori, au de înfruntat obstacole administrative. IMM-urile europene merită să fie mai bine asistate în vederea deblocării potențialului lor de creștere durabilă pe termen lung și de creare a mai multor locuri de muncă. În vederea atingerii acestui obiectiv, Comisia a inaugurat astăzi Legea privind întreprinderile mici pentru Europa (SBA) bazată pe zece principii directoare (a se vedea MEMO) și propune acțiuni strategice care să fie întreprinse atât de Comisie, cât și de statele membre.

Dl José Manuel Durão Barroso, președintele Comisiei, a declarat: Legea privind întreprinderile mici inaugurată astăzi este un pas în plus către o Europă a antreprenorilor cu mai puțină birocrație și mai multe șanse de afirmare pentru cele 23 de milioane de IMM-uri din Europa. Scopul acesteia este de a ajuta micile întreprinderi să prospere și să ofere celor mai bune dintre ele o rampă de lansare pentru a ajunge campioni la nivel mondial. Legea privind întreprinderile mici este o etapă esențială pentru punerea în aplicare a Strategiei de la Lisabona pentru creștere și locuri de muncă. Aceasta va însemna administrații publice care să răspundă mai bine așteptărilor, mai puține întârzieri la plata facturilor, acces la un sprijin mai mare prin finanțare, inovare și formare profesională, TVA mai scăzut pentru serviciile furnizate la nivel local și acces mai bun la contractele de achiziții publice. De asemenea, acest pachet va oferi IMM-urilor acces la un statut al societăților private europene în vederea scăderii birocrației și creșterii clarității”.

Dl Günter Verheugen, vicepreședinte al Comisiei Europene, comisarul responsabil de politica în materie de întreprinderi și industrie, a declarat „Antreprenorii și spiritul antreprenorial sunt extrem de importanți pentru societățile noastre. Astăzi, dar mai ales mâine, întreprinderile mici și mijlocii vor oferi oportunități de formare profesională și angajare. Preocuparea pentru IMM-uri înseamnă, în consecință, preocuparea pentru locurile de muncă prezente și viitoare din UE. Prin urmare, este momentul potrivit pentru ca o politică favorabilă IMM-urilor să devină politica dominantă în UE. Legea privind întreprinderile mici se ghidează după principiul „a gândi mai întâi la scară mică” și aduce toată greutatea UE și a statelor sale membre în sprijinul micilor întreprinderi. Împreună putem reuși”.

Dl Charlie McCreevy comisarul pentru piața internă și servicii, a declarat: „Întreprinderile mici din Europa pot aștepta cu interes un nou instrument pentru a face afaceri pe piața unică. Legea pentru întreprinderile mici este transparentă, flexibilă și va constitui o referință puternică recunoscută peste tot. Prin urmare, încurajez Consiliul și Parlamentul European să ajungă rapid la un acord cu privire la propunerea Comisiei.

Dl Philippe Maystadt, președintele Băncii Europene de Investiții (BEI) a adăugat: „Analiza Comisiei confirmă concluziile exercițiului de consultare al BEI: bunăstarea și creșterea întreprinderilor mici și mijlocii vor fi esențiale în ceea ce privește competitivitatea viitoare a Europei. Piața singură nu poate să ofere finanțare suficientă și la un preț adecvat pentru IMM-uri, în special pentru afacerile inovatoare cu ritm rapid de creștere. Prin urmare, Grupul BEI va încerca să remedieze lacunele de pe piață prin extinderea domeniului de aplicare a finanțării sale.”
Comisia propune un parteneriat politic veritabil între UE și statele membre care reflectă voința politică de a recunoaște rolul central al IMM-urilor în economia UE și de a institui pentru prima dată un cadru politic cuprinzător pentru Uniunea Europeană și pentru statele sale membre. Propunerea SBA este însoțită de planurile Grupului Băncii Europene de Investiții anunțate recent de a simplifica, moderniza și diversifica gama de instrumente pentru sprijinirea IMM-urilor.

La baza SBA este convingerea că obținerea condițiilor celor mai bune de cadru pentru IMM-uri depinde în primul rând și în principal de recunoașterea de către societate a antreprenorilor, incluzând meseriile, microîntreprinderile, întreprinderile familiale și întreprinderile din sectorul economiei sociale, și de a face atractivă opțiunea de a începe o afacere proprie. Aceasta înseamnă că trebuie să se schimbe percepția, în general negativă, asupra rolului antreprenorilor și a asumării de riscuri în Uniunea Europeană.

Legea privind întreprinderile mici pentru Europa stabilește 10 principii care ar trebui adoptate la cel mai înalt nivel politic și măsuri concrete care vor ușura viața IMM-urilor. După consultarea întreprinderilor și a reprezentanților acestora, Comisia Europeană a convenit, de asemenea, să propună noi dispoziții legislative în patru domenii care afectează IMM-urile în special:

  • În primul rând, un nou Regulament general de exceptare pe categorii privind ajutoarele de stat va simplifica procedurile și va reduce costurile. Acesta va crește intensitatea sprijinului pentru IMM-uri și va facilita beneficierea de ajutoare pentru formare profesională, cercetare și dezvoltare, protecția mediului și alte tipuri de ajutor pentru IMM-uri.
  • În al doilea rând, un nou statut al societății private europene va permite unei „Société privée européenne" (SPE) să fie creată și să funcționeze în conformitate cu aceleași principii uniforme în toate statele membre. Acesta a fost proiectat pentru a aborda obligațiile oneroase curente în IMM-urile care funcționează peste hotare, care au nevoie să înființeze filiale sub diferite forme de întreprinderi în fiecare stat membru în care vor să facă afaceri. În practică, SPE ar însemna că IMM-urile pot să își înființeze întreprinderea sub aceeași formă, indiferent dacă fac afaceri în propriul stat membru sau în altul. Dacă vor opta pentru SPE, antreprenorii vor economisi timp și bani din asistența juridică, gestionare și administrație.
  • În al treilea rând, o nouă propunere privind TVA va oferi statelor membre opțiunea de a aplica rate reduse de TVA pentru serviciile furnizate la nivel local, incluzând serviciile cu utilizare intensivă a forței de muncă care sunt furnizate în special de întreprinderile mici și mijlocii.
  • În ultimul rând, o modificare la directiva privind plățile întârziate este prevăzută în 2009 pentru a contribui la garantarea faptului că IMM-urile vor fi plătite în limita de 30 de zile stipulată.

10 principii orientează conceperea și punerea în aplicare a politicilor la nivelul UE și al statelor membre, cum ar fi acordarea unei a doua șanse pentru eșecurile antreprenoriale, facilitarea accesului la finanțare și sprijinirea IMM-urilor pentru transformarea provocărilor ecologice în oportunități.

În plus față de angajamentul permanent de a scădea sarcina administrativă cu 25% până în 2012, timpul necesar pentru crearea unei întreprinderi noi ar trebui să nu fie mai mare de o săptămână, termenul maxim de obținere a licențelor și permiselor comerciale nu ar trebui să depășească o lună și birourile unice ar trebui să ofere asistență pentru a facilita procedurile de înființare de noi întreprinderi și de recrutare.

Unde va fi necesar, Comisia intenționează să utilizeze în viitor date concrete dintr-un an pentru intrarea în vigoare a regulamentelor/deciziilor care afectează întreprinderile. Statele membre sunt invitate să ia în calcul măsuri similare.

SBA include un set ambițios de măsuri pentru a permite IMM-urilor să beneficieze pe deplin de opțiunile pieței unice și să se extindă pe piețele internaționale prin orientarea mai multor resurse către accesul micilor întreprinderi la finanțe, cercetare și dezvoltare și inovare. De asemenea, acestea vor facilita participarea acestora la procesul de stabilire a standardelor, la câștigarea contractelor de achiziții publice și la transformarea provocărilor ecologice în oportunități de afaceri.

În cele din urmă, SBA caută noi căi de stimulare a interesului pentru antreprenoriat și de cultivare a unui mod de gândire mai antreprenorial, în special în ceea ce-i privește pe tineri. Tinerii care doresc să înceapă o afacere pot câștiga acum experiență prin petrecerea unui timp într-un IMM peste hotare, prin intermediul programului recent lansat „Erasmus pentru tineri antreprenori”. Acesta va contribui la actualizarea competențelor tinerilor și la crearea de rețele între IMM-uri în Europa. De asemenea, programe de mobilitate similare pentru ucenici sunt în curs de elaborare.

SBA este complet integrat în strategia privind creșterea și locurile de muncă. Statele membre sunt invitate să profite de actualizarea ciclului de la Lisabona 2008 pentru a reflecta SBA în programele lor naționale de reformă.

Context

Deși 99% dintre întreprinderile din UE sunt IMM-uri (întreprinderi cu maxim 250 de angajați și cu o cifră de afaceri maximă de 50 de milioane de euro), majoritatea dispozițiilor legislative și a procedurilor administrative nu fac distincție între întreprinderi în funcție de mărimea acestora. Drept rezultat, 23 de milioane de IMM-uri sunt supuse de cele mai multe ori acelorași cerințe administrative ca și cele 41 000 de întreprinderi mari din Europa. În ultimii ani IMM-urile au creat 80% din noile locuri de muncă în UE.

Mai multe informații

http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sba_en.htm

Raportul de consultare al Băncii Europene de Investiții:

http://www.eib.org/attachments/strategies/sme-consultation-2007-2008-en.pdf


Side Bar