Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/996

Bruselj, 3. julija 2007

Komisija organizirala javno obravnavo o izvajanju strategije o CO2 in vozilih

Evropska komisija bo 11. julija 2007 organizirala javno obravnavo o izvajanju svoje nove strategije za zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida (CO2) iz novih osebnih in tovornih vozil, ki se prodajajo v Evropski uniji. Z novo strategijo, predlagano februarja 2007, želi Komisija do leta 2012 s celovitim pristopom doseči cilj EU, in sicer da bi povprečne emisije ogljikovega dioksida iz novih vozil znašale 120 g/km. Komisija želi z javno obravnavo zbrati stališča in zamisli vseh interesnih skupin o razpoložljivih možnostih za oblikovanje različnih zakonodajnih komponent celovitega pristopa.

Cestni promet povzroča približno petino emisij CO2 v EU, od tega je delež osebnih vozil približno 12-odstoten. Čeprav se je tehnologija vozil v zadnjih letih vidno razvila – izboljšala se je zlasti učinkovitost goriva, kar pomeni zmanjšanje emisij CO2 –, se vpliv povečanega prometa in velikosti osebnih vozil ni nevtraliziral. 25 držav članic EU je med letoma 1990 in 2004 sicer zmanjšalo skupne emisije toplogrednih plinov za skoraj 5 %, emisije CO2 iz cestnega prometa pa so se povečale za 26 %, kljub zmanjšanju povprečnih emisij CO2 iz novih vozil za 12,4 % med letoma 1995 in 2004.

Evropska komisija se je zavezala, da bo povečanje emisij omejila. Zato je 7. februarja 2007 objavila dve sporočili, in sicer o prihodnji strategiji za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil[1] in o prihodnjem ureditvenem okviru v sektorju vozil[2]. Kakor je opisano v teh sporočilih, se je Komisija odločila za celovit pristop za dosego cilja EU, tj. da bi do leta 2012 povprečne emisije ogljikovega dioksida iz novih vozil znašale 120 g/km.

Ta javna obravnava bo priložnost, da se zberejo vse ključne zainteresirane strani in oblikujejo stališča o izvajanju strategije, ki jo je predlagala Komisija, ter da se zajamejo podatki in zamisli o razpoložljivih možnostih za oblikovanje prihodnjega zakonodajnega okvira, vključno z gospodarskimi, družbenimi in okoljskimi vidiki teh možnosti. Javno posvetovanje na spletu bo potekalo še do 15. julija 2007. .

Srečanje bo potekalo v stavbi Charlemagne (soba Alcide de Gasperi) od 9. do 13. ure. Otvorili in vodili ga bodo generalna sekretarka Komisije Catherine Day, generalni direktor GD za okolje Mogens Peter Carl in generalni direktor GD za podjetništvo Heinz Zourek. Sodelovali bodo predstavniki avtomobilske industrije (tako izdelovalci kot dobavitelji), nevladne organizacije in organizacije potrošnikov. Srečanje je odprto za akreditirane novinarje v Bruslju.

Posodobljeni program z navodili za prijavo je na voljo na:

CO2 in vozila – javno posvetovanje:
http://ec.europa.eu/reducing_co2_emissions_from_cars/index_sl.htm

Dodatne informacije o predlogih Komisije od 7. februarja 2007 dalje so na voljo na:

GD za okolje – CO2 in vozila:
http://ec.europa.eu/environment/co2/co2_home.htm

GD za podjetništvo in industrijo – CARS21: http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/cars21.htm


[1] Rezultati pregleda strategije Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil in lahkih tovornih vozil. COM(2007) 19.

[2] Konkurenčen ureditveni okvir za avtomobilsko industrijo v 21. stoletju. COM(2007) 22.


Side Bar