Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/996

Brussel, 3 juli 2007

Commissie organiseert hoorzitting over de tenuitvoerlegging van de strategie inzake CO2 en auto's

De Europese Commissie houdt op 11 juli 2007 een hoorzitting over de tenuitvoerlegging van haar nieuwe strategie ter vermindering van de kooldioxide(CO2)-emissies van nieuwe auto's en bestelwagens die in de Europese Unie worden verkocht. De nieuwe strategie, die in februari 2007 is voorgesteld, beoogt de door de EU vooropgestelde gemiddelde kooldioxide(CO2)-emissies door nieuwe auto's van 120 g/km tegen 2012 te bereiken door middel van een geïntegreerde aanpak. De hoorzitting heeft tot doel meningen en ideeën te vergaren van alle belanghebbenden over de mogelijke opties die er zijn voor het opstellen van de diverse wetgevingscomponenten van de geïntegreerde aanpak.

Het wegvervoer produceert ongeveer één vijfde van de CO2-emissies in de EU, waarvan personenauto's ongeveer 12% voor hun rekening nemen. Hoewel de laatste jaren een belangrijke verbetering in de voertuigtechnologie hebben laten zien - in het bijzonder met betrekking tot brandstofrendement, wat zich vertaalt in lagere CO2-emissies – is dit niet genoeg geweest om het effect van het toegenomen verkeer en grotere auto's teniet te doen. Terwijl in de EU-25 de totale emissies van broeikasgassen tussen 1990 en 2004 met bijna 5% zijn afgenomen, zijn de CO2-emissies van het wegvervoer, ondanks een gemiddelde CO2-emissievermindering bij nieuwe auto's van 12,4%, tussen 1995 en 2004 met 26% gestegen.

De Europese Commissie wil nu werk maken van de aanpak van deze toenemende emissies. In dit verband heeft zij op 7 februari 2007 twee mededelingen gepubliceerd over de toekomstige strategie ter vermindering van de CO2-emissies van auto's[1] en over het toekomstige regelgevingskader in de autosector[2]. Zoals in deze mededelingen wordt uiteengezet, heeft de Commissie besloten een geïntegreerde aanpak te volgen om de door de EU vooropgestelde gemiddelde kooldioxide(CO2)-emissies door nieuwe auto's van 120 g/km te bereiken tegen 2012.

Deze hoorzitting brengt de belangrijkste belanghebbenden bij elkaar om meningen te vergaren over de tenuitvoerlegging van de door de Commissie voorgestelde strategie en om input en ideeën te ontvangen over de mogelijke opties die er zijn voor het opstellen van het toekomstige regelgevingskader, met inbegrip van de economische, sociale en milieuaspecten van deze opties. Een openbare raadpleging via internet blijft lopen tot 15 juli 2007.

De hoorzitting zal plaatsvinden in het Charlemagnegebouw (Alcide de Gasperizaal) van 9.00 tot 13.00 uur. De bijeenkomst zal worden voorgezeten en geopend door Catherine Day, Secretaris-generaal van de Commissie, de heer Peter Carl, Directeur-generaal van DG Milieu, en de heer Heinz Zourek, Directeur-generaal van DG Ondernemingen. Deelnemers zijn vertegenwoordigers uit de automobielsector (zowel fabrikanten als leveranciers), NGO's en consumentenorganisaties. De bijeenkomst is toegankelijk voor de in Brussel geaccrediteerde pers.

Het meeste recente programma en informatie over de registratieprocedure zijn beschikbaar op

CO2 en auto's: de website over de openbare raadpleging:
http://ec.europa.eu/reducing_co2_emissions_from_cars/index_nl.htm

Meer informatie over de voorstellen die de Commissie op 7 februari 2007 heeft ingediend, is te vinden op:

de website CO2 en auto's van DG Milieu:
http://ec.europa.eu/environment/co2/co2_home.htm

de website CARS21van DG Ondernemingen en industrie:
http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/cars21.htm


[1] Resultaten van de herziening van de communautaire strategie om de CO2-uitstoot van door personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen verminderen. COM(2007) 19.

[2] Een concurrerend regelgevingskader voor de automobielindustrie voor de 21e eeuw. COM(2007) 22.


Side Bar