Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/996

Briselē, 2007. gada 3. jūlijā

Komisija organizē apspriedes ar sabiedrību par CO2 un vieglo automobiļu stratēģijas īstenošanu

Eiropas Komisija 2007. gada 11. jūlijā organizēs sabiedrisku apspriešanos par to, kā īstenot jauno stratēģiju, kas paredz samazināt oglekļa dioksīda (CO2) emisijas no Eiropas Savienībā pārdotiem jauniem vieglajiem automobiļiem un mikroautobusiem. 2007. gada februārī ierosinātās stratēģijas uzdevums ir, izmantojot integrētu pieeju, sasniegt ES mērķi — līdz 2012. gadam panākt, lai vidējās oglekļa dioksīda (CO2) emisijas no jauniem automobiļiem nepārsniegtu 120 g/km. Sabiedriskā apspriešanās paredzēta, lai apkopotu visu ieinteresēto personu viedokļus un idejas par iespējām izstrādāt dažādus integrētās pieejas tiesību aktus.

Autotransports kopā rada apmēram piektdaļu ES CO2 emisiju, bet vieglie automobiļi un mikroautobusi — 12 %. Lai gan pēdējos gados automobiļu tehnoloģija strauji uzlabojusies, jo īpaši degvielas efektivitātes ziņā, tādējādi samazinot CO2 emisijas, uzlabojumi nav pietiekami, lai kompensētu satiksmes un automobiļu izmēru palielināšanos. 25 ES dalībvalstis laikposmā no 1990. līdz 2004. gadam ir samazinājušas siltumnīcefekta gāzu emisiju kopapjomu par gandrīz 5 %, taču CO2 emisijas no autotransporta palielinājās par 26 %, kaut arī vidējais rādītājs CO2 emisijām no jauniem automobiļiem laikposmā no 1995. līdz 2004. gadam saruka par 12,4 %.

Eiropas Komisija ir nolēmusi apturēt emisiju pieaugumu. Tāpēc 2007. gada 7. februārī tika publicēti divi paziņojumi — par turpmāko stratēģiju CO2 emisiju samazināšanai no automobiļiem[1] un par turpmāko regulējumu autobūves nozarē[2]. Kā izklāstīts šajos paziņojumos, Komisija ir nolēmusi izmantot integrētu pieeju, lai sasniegtu ES mērķi — līdz 2012. gadam panākt, lai vidējās oglekļa dioksīda (CO2) emisijas no jauniem automobiļiem nepārsniegtu 120 g/km.

Šī sabiedriskā apspriešanās pulcēs galvenās ieinteresētās personas, lai apkopotu viedokļus par Komisijas ierosinātās stratēģijas īstenošanu un uzklausītu komentārus un idejas par to, kādus tiesību aktus būtu iespējams pieņemt nākotnē, tostarp viedokļus par ekonomiskajiem, sociālajiem un vides aspektiem. Internetā pieejama sabiedriskā apspriešanās turpināsies līdz 2007. gada 15. jūlijam.

Tikšanās notiks „Charlemagne” ēkā („Alcide de Gasperi” zālē) no 9.00–13.00. To vadīs un atklās Catherine Day, Komisijas ģenerālsekretāre, Peter Carl Mogens kungs, Vides ĢD ģenerāldirektors, un Heinz Zourek kungs, Uzņēmējdarbības ĢD ģenerāldirektors. Piedalīsies autobūves nozares (gan ražotāju, gan piegādātāju), NVO un patērētāju organizāciju pārstāvji. Tikšanos varēs apmeklēt Briselē akreditēti žurnālisti.

Jaunākā programma un informācija par to, kā reģistrēties, ir atrodama tīmekļa lapas „Automobiļu CO2 emisiju samazināšana” sabiedriskās apspriešanās sadaļā:
http://ec.europa.eu/reducing_co2_emissions_from_cars/index_lv.htm

Sīkāka informācija par Komisijas 2007. gada 7. februāra priekšlikumiem ir pieejama

Vides ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē „CO2 un automobiļi”: http://ec.europa.eu/environment/co2/co2_home.htm, kā arī

Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē „CARS 21”: http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/cars21.htm


[1] Rezultāti, kas gūti, pārskatot Kopienas stratēģiju pasažieru automobiļu un vieglo kravas automobiļu CO2 emisiju samazināšanai, COM(2007) 19.

[2] Konkurētspējīgas autobūves nozares tiesiskais regulējums 21. gadsimtam, COM(2007) 22.


Side Bar