Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/996

Briuselis, 2007 m. liepos 3 d.

Komisija organizuoja viešąjį svarstymą su visuomene dėl išmetamo CO2 kiekio ir lengvųjų automobilių strategijos įgyvendinimo

Europos Komisija 2007 m. liepos 11 d. organizuos viešąjį svarstymą su visuomene dėl naujos strategijos, kuria siekiama sumažinti iš Europos Sąjungoje parduodamų naujų lengvųjų automobilių ir automobilinių furgonų išmetamą CO2 kiekį, įgyvendinimo. Naująja strategija, pasiūlyta 2007 m. vasario mėn., siekiama ES tikslo – laikantis integruotojo požiūrio užtikrinti, kad nuo 2012 m. nauji lengvieji automobiliai išmestų vidutiniškai 120 g/km CO2. Per viešąjį svarstymą siekiama sužinoti visuomenės ir visų suinteresuotųjų šalių nuomonę ir mintis dėl galimų pasirinkčių rengiant skirtingas teisines priemones, t. y. sudedamąsias integruotojo požiūrio dalis.

Kelių transportas į aplinką išmeta maždaug penktadalį ES išmetamo CO2 (lengvieji automobiliai išmeta maždaug 12 %). Nors transporto priemonių technologija per pastaruosius metus buvo gerokai patobulinta – ypač mažinant transporto priemonių sunaudojamą degalų kiekį, t. y. kartu išmetamas ir mažiau CO2 – vis dėlto tobulinant vien transporto priemonių technologiją neįmanoma panaikinti intensyvėjančio kelių eismo ir eksploatuojamų didesnių matmenų lengvųjų automobilių poveikio. Nors 1990–2004 m. išmetamą bendrąjį šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ES- 25 sumažino beveik 5 %, kelių transporto išmetamo CO2 padaugėjo 26 %, o 1995–2004 m. vidutinis iš naujų lengvųjų automobilių išmetamas CO2 kiekis sumažėjo 12,4 %.

Europos Komisija yra įsipareigojusi imtis priemonių dėl šio didėjančio išmetamųjų teršalų kiekio. Komisija, vykdydama įsipareigojimus, 2007 m. vasario 7 d. paskelbė du komunikatus: dėl būsimosios lengvųjų automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo strategijos[1] ir dėl lengvųjų automobilių sektoriui ateityje taikytinos reguliavimo sistemos[2]. Kaip nustatyta šiuose komunikatuose, Komisija nusprendė laikytis integruotojo požiūrio ir siekti ES tikslo – nuo 2012 m. nauji lengvieji automobiliai vidutiniškai turi išmesti ne daugiau kaip 120 g/km CO2.

Per šį viešąjį svarstymą susitiks pagrindinės suinteresuotosios šalys, bus siekiama sužinoti nuomonę apie Komisijos siūlomos strategijos įgyvendinimą ir surinkti pastabas bei pasiūlymus dėl galimų pasirinkčių formuojant būsimą teisinę sistemą, įskaitant tų pasirinkčių ekonominį, socialinį ir aplinkos aspektus. Viešasis svarstymas internete truks iki 2007 m. liepos 15 d.

Susitikimas vyks 9.00–13.00 val. Charlemagne pastate (Alcide de Gasperi salėje). Jį atidarys ir jam vadovaus Europos Komisijos generalinė sekretorė Catherine Day, aplinkos generalinis direktorius Mogens Peter Carl, įmonių ir pramonės generalinis direktorius Heinz Zourek. Susitikime dalyvaus automobilių sektoriaus atstovai (gamintojai ir tiekėjai), nevyriausybinės ir vartotojų organizacijos. Susitikimas atviras Briuselyje akredituotam spaudos korpusui.

Naujausia programa ir informacija apie registraciją:

CO2 ir lengvieji automobiliai: Konsultacijų su visuomene svetainė:
http://ec.europa.eu/reducing_co2_emissions_from_cars/index_lt.htm

Informacija apie Komisijos pasiūlymus nuo 2007 m. vasario 7 d.:

Aplinkos generalinio direktorato CO2 ir lengvųjų automobilių svetainė:
http://ec.europa.eu/environment/co2/co2_home.htm

Įmonių ir pramonės generalinio direktorato CARS21 svetainė:
http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/cars21.htm


[1] Konkurencingos automobilių pramonės reglamentavimo sistema 21-ajame amžiuje COM (2007) 22

[2] Bendrijos strategijos dėl lengvųjų automobilių ir mažos keliamosios galios komercinių transporto priemonių išmetamų CO2 dujų kiekio mažinimo persvarstymo rezultatai. COM (2007) 19


Side Bar