Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/996

Bryssel 3.7.2007

Komissio järjestää julkisen kuulemisen autojen hiilidioksidipäästöistä

Euroopan komissio järjestää 11. heinäkuuta 2007 julkisen kuulemisen EU:ssa myytyjen uusien henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevan komission strategian täytäntöönpanosta. Komissio ehdotti tätä uutta strategiaa helmikuussa 2007. Strategia perustuu kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, jonka avulla pyritään saavuttamaan uusien autojen keskimääräisille hiilidioksidipäästöille asetettu EU:n tavoite 120 g/km vuoteen 2012 mennessä. Julkisen kuulemisen tarkoituksena on kerätä kaikkien intressitahojen mielipiteitä ja ideoita vaihtoehdoista, joita voidaan soveltaa kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan sisältyvien erilaisten säädösten laatimisessa.

Tieliikenne aiheuttaa noin viidesosan EU:n hiilidioksidipäästöistä. Henkilöautojen osuus päästöistä on noin 12 prosenttia. Viime vuosina on pystytty huomattavasti kehittämään autoteknologiaa, erityisesti polttoainetehokkuutta, mikä merkitsee alhaisempia hiilidioksidipäästöjä. Tämä ei ole kuitenkaan riittänyt kumoamaan liikenteen lisääntymisen ja autojen koon kasvun vaikutuksia. Samaan aikaan kun EU:n 25 jäsenvaltion kasvihuonekaasupäästöt vähentyivät lähes 5 prosenttia vuosina 1990–2004, tieliikenteen hiilidioksidipäästöt kasvoivat 26 prosenttia siitäkin huolimatta, että uusien autojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt laskivat 12,4 prosenttia vuosina 1995–2004.

Euroopan komissio on sitoutunut katkaisemaan tämän päästöjen kasvun. Tähän liittyen se antoi 7. helmikuuta 2007 kaksi tiedonantoa, joista ensimmäinen koskee tulevaa strategiaa autojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi[1] ja toinen autoteollisuuden tulevaa sääntelykehystä[2]. Kuten näissä tiedonannoissa selostetaan, komissio on päättänyt noudattaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jonka avulla pyritään saavuttamaan uusien autojen keskimääräisille hiilidioksidipäästöille asetettu EU:n tavoite 120 g/km vuoteen 2012 mennessä.

Julkinen kuuleminen tuo yhteen keskeiset intressitahot ja sen avulla kerätään näkemyksiä komission ehdottaman strategian toteuttamisesta. Intressitahot voivat esittää ideoita tulevan sääntelykehyksen suunnittelussa sovellettavista vaihtoehdoista, myös niiden taloudellisesta, sosiaalisista ja ympäristönäkökohdista. Internet-pohjainen julkinen kuuleminen jatkuu 15.7.2007 asti.

Kokous pidetään Charlemagne-rakennuksessa (Alcide de Gasperi -huone) klo 9.00 – 13.00. Kokouksen avaavat ja sen puheenjohtajina toimivat Catherine Day, komission pääsihteeri, Mogens Peter Carl, ympäristöasioiden pääosaston pääjohtaja ja Heinz Zourek, yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston pääjohtaja. Mukana on edustajia autoalalta (sekä valmistajat että alihankkijat), hallituksesta riippumattomista järjestöistä sekä kuluttajajärjestöistä. Kokous on avoin akkreditoiduille toimittajille Brysselissä.

Ajantasainen ohjelma ja rekisteröintiohjeet löytyvät ”CO2 and Cars” -verkkosivulta:
http://ec.europa.eu/reducing_co2_emissions_from_cars/index_fi.htm

Lisätietoja komission 7.2.2007 esittämistä ehdottamista on ympäristöasioiden pääosaston ”CO2 and Cars” -verkkosivulla:
http://ec.europa.eu/environment/co2/co2_home.htm

Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston CARS21-sivusto:
http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/cars21.htm


[1] Yhteisön strategia henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi: uudelleentarkastelun tulokset, KOM(2007) 19.

[2] Kilpailukykyisen autoteollisuuden sääntelykehyksestä 2000-lukua varten, KOM(2007) 22.


Side Bar