Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/996

Bruxelles, den 3. juli 2007

Kommissionen holder en offentlig høring om gennemførelsen af strategien for CO2 fra biler

Europa-Kommissionen holder den 11. juli 2007 en offentlig høring om gennemførelsen af dens nye strategi for lavere emissioner af CO2 fra de fabriksnye person- og varebiler, der sælges i EU. Den nye strategi, der blev fremlagt i februar 2007, sigter mod, at man ved en integreret tilgang kan nå EU-målet på en gennemsnitlig CO2-emission på 120 g/km for fabriksnye personbiler i 2012. Under høringen kan interesserede parter komme frem med synspunkter på og idéer til, hvordan man kan udforme de forskellige dele af lovgivningen, som skal indgå i den integrerede tilgang.

Vejtransport bidrager med ca. 20% af EU's CO2-emissioner, og heraf tegner personbilerne sig for de 12%. I de seneste år er der sket væsentlige fremskridt inden for køretøjsteknologi - især hvad angår brændstoføkonomien, og det fører til lavere CO2-emissioner - men det har ikke været tilstrækkeligt til at opveje forøgelsen i trafikmængden og bilernes voksende størrelse. I EU-25 skete der et fald i den samlede emission af drivhusgasser på næsten 5% fra 1990 til 2004, mens CO2-emissionen fra vejtransport steg med 26%, og det til trods for, at en gennemsnitsbils CO2-emission faldt med 12,4% i perioden 1995-2004.

Europa-Kommissionen er fast besluttet på at gøre noget ved denne stigning i emissionerne. På den baggrund udsendte den den 7. februar 2007 to meddelelser, dels om en kommende strategi for nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler[1], dels om den fremtidige lovramme i bilsektoren[2]. Af disse meddelelser fremgår, at Kommissionen har besluttet at benytte en integreret tilgang til at nå EU-målet på en gennemsnitlig CO2-emission på 120 g/km for fabriksnye biler i 2012.

Ved høringen skal der fra de indbudte interesserede parter indsamles synspunkter på gennemførelsen af Kommissionens strategiforslag og input og idéer fra interesserede parter til, hvilke muligheder der er for udformning af den kommende lovgivning, bl.a. dens økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter. Der bliver også en internetbaseret offentlig høring frem til den 15. juli 2007.

Mødet finder sted i Charlemagne-bygningen (Alcide de Gasperi-salen) fra kl. 9 til kl. 13. Mødet bliver åbnet og ledet af Catherine Day, Kommissionens generalsekretær, Mogens Peter Carl, generaldirektør i GD Miljø, og Heinz Zourek, generaldirektør i GD Erhvervspolitik. Der deltager repræsentanter for bilbranchen (både fabrikanter og leverandører), NGO'er og forbrugerorganisationer. Mødet er åbent for den akkrediterede presse i Bruxelles.

Det seneste program og oplysninger om, hvordan man tilmelder sig, findes på netstedet for den offentlige høring om CO2 og biler:
http://ec.europa.eu/reducing_co2_emissions_from_cars/index_da.htm

Yderligere oplysninger om Kommissionens forslag af 7. februar 2007 findes på:

DG Miljøs netsted om CO2 og biler (kun på engelsk):
http://ec.europa.eu/environment/co2/co2_home.htm

DG Erhverv og Industris CARS21-netsted (kun på engelsk):
http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/cars21.htm


[1] Resultater af revisionen af Fællesskabets strategi for nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer. KOM (2007) 19

[2] En konkurrencevenlig lovramme for automobiler i det 21. århundrede. KOM (2007) 22


Side Bar