Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/971

Bruxelles, 29 iunie 2007

Concurenţă: Raportul anual 2006 privind politica în domeniul concurenţei, contribuţie la o politică economică europeană pentru creştere şi locuri de muncă

Comisia Europeană a adoptat Raportul anual 2006 privind politica în domeniul concurenţei, care oferă o vedere de ansamblu asupra principalelor evoluţii în ceea ce priveşte politica în domeniul concurenţei în anul 2006. Acesta sintetizează schimbările aduse regulilor şi politicii în domeniul concurenţei şi prezintă, cu exemple concrete, modul în care au fost utilizate instrumentele politicii în domeniul concurenţei în scopul de a crea o economie europeană mai solidă şi de a oferi beneficii consumatorilor şi întreprinderilor deopotrivă.

Comisarul pentru concurenţă, Neelie Kroes, a afirmat „Politica în domeniul concurenţei continuă să servească interesele consumatorilor şi ale întreprinderilor europene. Crearea şi menţinerea unor condiţii care să evite denaturarea concurenţei reprezintă parte integrantă a eforturilor depuse pentru realizarea pieţei unice. Raportul anual ilustrează modul în care aceste eforturi s-au concretizat în anul 2006. Această vedere de ansamblu asupra luptei împotriva cartelurilor, a abuzurilor de poziţie dominantă şi a ajutoarelor de stat acordate în mod ilegal prezintă rezultatele concrete obţinute de politica în domeniul concurenţei în eforturile sale de a îmbunătăţi funcţionarea pieţelor în beneficiul tuturor cetăţenilor europeni.”

Antitrust

În anul 2006 Comisia a adoptat decizii împotriva a 7 carteluri şi a aplicat amenzi cu o valoare totală de 1 846 milioane euro unui număr de 41 de întreprinderi. Eliminarea acestor 7 carteluri va conduce la o îmbunătăţire semnificativă a modului de funcţionare a pieţelor în cauză, deseori oferind clienţilor, pentru prima dată după mulţi ani, o veritabilă alegere şi o reală concurenţă prin intermediul preţurilor. În scopul de a spori efectul disuasiv al acestor amenzi, Comisia a adoptat noi orientări privind metoda de stabilire a acestora (a se vedea IP/06/857). Comunicarea privind clemenţa a fost revizuită în scopul de a oferi mai multe indicaţii întreprinderilor care denunţă cartelurile (a se vedea IP/06/1705) şi totodată de a destabiliza şi mai mult aceste carteluri. Au fost adoptate măsuri suplimentare pentru a sancţiona abuzurile de poziţie dominantă: Comisia a iniţiat procedura împotriva Telefónica şi Distrigaz (a se vedea MEMO/06/91 şi MEMO/06/197) şi a fost adoptată o decizie finală care aplică o amendă de 24 milioane euro grupului Tomra (a se vedea IP/06/398). Deciziile în ceea ce priveşte angajamentele asumate în cazurile FA Premier League, REPSOL şi Convenţia de prelungire a Acordului de la Cannes (a se vedea IP/06/356, IP/06/495 şi IP/06/1311) arată că angajamentele rămân un mijloc eficient pentru abordarea problemelor din domeniul concurenţei. O amendă cominatorie în valoare de 280,5 milioane euro a fost aplicată companiei Microsoft pentru nerespectarea obligaţiilor ce decurg dintr-o decizie anterioară din 2004 (a se vedea IP/06/979).

Concentrări

Numărul concentrărilor notificate Comisiei în anul 2006 a ajuns la un nivel record de 356. Investigaţii detaliate au fost demarate în 13 cazuri; două concentrări au fost abandonate de către părţile care le-au notificat pe durata investigaţiei aprofundate şi nu a fost adoptată nicio decizie de interdicţie. Au fost autorizate 13 tranzacţii sub rezerva anumitor condiţii care să garanteze că operaţiunea nu împiedică în mod semnificativ concurenţa. De exemplu, măsurile corective obţinute de Comisia în cazul T-Mobile Austria/tele.ring permit consumatorilor austrieci să beneficieze în continuare de oferte avantajoase de telefonie mobilă (a se vedea IP/06/535).

Ajutoare de stat

În domeniul ajutoarelor de stat, Comisia a înregistrat importante progrese în ceea ce priveşte reformele lansate în cadrul Planului de acţiune 2005 privind ajutoarele de stat. Un nou regulament de exceptare pe categorii a simplificat aprobarea ajutoarelor regionale pentru investiţii (a se vedea IP/06/1453). A fost instituit un nou cadru privind ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare şi inovare (a se vedea IP/06/1600). Au fost adoptate noile orientări privind capitalul de risc. Aceste două seturi de reguli reprezintă un salt calitativ care permite direcţionarea subvenţiilor publice pentru remedierea eşecurilor demonstrate ale pieţei, contribuind astfel la crearea condiţiilor propice creşterii economice şi locurilor de muncă în Europa. Noul regulament „de minimis” prevede că subvenţiile cu valoare mai redusă sunt exceptate de la obligaţia notificării prealabile către Comisie. Simultan cu aceste reforme s-a înregistrat o creştere semnificativă a activităţii de control a ajutoarelor de stat, fiind înregistrate alte 921 de cazuri noi.

Raportul examinează în egală măsură modul în care politica în domeniul concurenţei a fost conjugată cu alte instrumente din sectoare prioritare specifice precum energia, serviciile financiare şi telecomunicaţiile, în scopul îmbunătăţirii funcţionării acestor pieţe care afectează viaţa cotidiană a consumatorilor din întreaga Europă. Eliminarea barierelor în calea concurenţei din aceste sectoare promovează creşterea economică şi a locurilor de muncă nu numai în aceste sectoare, ci în toate sectoarele industriale care utilizează aceşti factori vitali de producţie.
Un document de lucru al serviciilor Comisiei anexat la raport furnizează numeroase informaţii suplimentare. Textul integral al raportului şi cel al documentului de lucru al serviciilor Comisiei sunt disponibile la adresa:

http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/


Side Bar