Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/971

Brüsszel, 2007. június 29

Versenypolitika: 2006. évi jelentés a versenypolitikáról – hozzájárulás egy növekedést és munkahelyteremtést támogató európai gazdaságpolitikához

Az Európai Bizottság elfogadta a 2006-ra vonatkozó versenypolitikáról szóló éves jelentését, amely áttekintést nyújt a 2006. évben történt fő versenypolitikai fejleményekről. Összegzi a versenyszabályok és –politika változásait, és konkrét példák segítségével bemutatja, hogy a versenypolitika eszközei miként járultak hozzá egy erősebb európai gazdaság kialakításához, valamint hogyan szolgálták a fogyasztók és az üzleti szféra érdekeit egyaránt.

Neelie Kroes, az Európai Bizottság versenypolitikáért felelős tagja a következőket mondta: „A versenypolitika továbbra is az európai fogyasztók és vállalkozások szolgálatában áll. Az egységes piac kialakításának szerves részeként védeni és biztosítani kell azokat a feltételeket, amelyek megakadályozzák a verseny torzulását. Az éves jelentés bemutatja, hogy ez miként valósult meg 2006-ban. A kartellek, az erőfölénnyel való visszaélés és a jogtalan állami támogatások elleni küzdelemnek ez az áttekintése bemutatja azokat a konkrét eredményeket, amelyeket a versenypolitika annak érdekében ért el, hogy Európa minden polgára élvezhesse a jobban teljesítő piacok előnyeit.”

Trösztellenes ügyek

2006-ban a Bizottság kartell-ügyekben 7 olyan döntést hozott, amelyek eredményeképpen 41 vállalkozásra összesen 1 846 millió euro bírságot róttak ki. Ezen 7 kartell felszámolása drámaian fogja javítani az érintett piacok működését, sok esetben évek óta első ízben élvezhetik majd a fogyasztók a valódi választás és az árverseny előnyeit. A Bizottság új irányelveket fogadott el a bírságok kivetésének módszeréről annak érdekében, hogy növelje a bírságok elrettentő erejét (lásd IP/06/857). Az engedékenységi közlemény felülvizsgálatra került, hogy több iránymutatást nyújtson a bejelentők részére (lásd IP/06/1705), és hogy tovább destabilizálja a kartelleket. További lépéseket tettek az erőfölénnyel való visszaélés szankcionálása érdekében: eljárás indult a Telefónica és a Distrigaz ellen (lásd MEMO/06/91 és MEMO/06/197), valamint egy 24 millió eurós büntetést eredményező végső döntés született a Tomra csoport ügyében (lásd IP/06/398). Az FA Premier League, REPSOL és a cannes-i megállapodás meghosszabbításáról szóló megállapodás ügyekben hozott kötelezettségvállalási döntések (lásd IP/06/356, IP/06/495, IP/06/1311) mutatják, hogy a versenypolitikai problémák kezelése terén a kötelezettségvállalások továbbra is hatékony eszközként szolgálnak. 280,5 millió euro összegű kényszerítő bírságot szabtak ki a Microsoft-ra, mivel nem tett egy eleget korábbi, 2004-es határozatból fakadó kötelezettségeinek (lásd IP/06/979).

Vállalategyesülés

2006-ban 356 vállalategyesülést jelentettek be a Bizottság felé, új rekordszintet érve el ezzel. 13 esetben mélyre ható vizsgálatok kezdődtek, két összefonódást annuláltak a bejelentő felek a mélyre ható vizsgálat folyamán, és nem születtek tiltó határozatok. 13 ügyletet azzal a feltétellel hagytak jóvá, hogy biztosítani kell azt, hogy az összefonódás ne korlátozza jelentősen a versenyt. Például a T-Mobile Austria/tele.ring ügyben a Bizottság által elért jogorvoslat továbbra is lehetővé teszi az osztrák fogyasztóknak, hogy kedvező mobil telefonos kínálat előnyeit élvezhessék (lásd IP/06/535).

Állami támogatás

Az állami támogatások tekintetében a Bizottság jelentős fejlődést ért el a 2005-ös állami támogatási cselekvési terv által elindított reformok terén (lásd IP/05/680 és MEMO/05/195). Egy új csoportmentességi rendelet egyszerűsítette a regionális beruházási támogatások jóváhagyását (lásd IP/06/1453). A kutatásra, fejlesztésre és innovációra vonatkozóan új állami támogatási keret született (lásd IP/06/1600). Új kockázati tőkére vonatkozó iránymutatásokat fogadtak el. Ez a két szabálycsoport minőségi előrelépést jelent abban, hogy a közpénzből nyújtott támogatásokat a bizonyítottan elégtelenül működő piacokra irányítsák az európai gazdasági növekedés és foglalkoztatás-bővülés elősegítése érdekében. Az új „de minimis” rendelet több kis támogatást mentesít a Bizottság általi előzetes jóváhagyási kötelezettség alól (lásd IP/06/1765). Ezekkel a reformokkal párhuzamosan jelentősen növekedett az állami támogatások ellenőrzésével kapcsolatos munkateher, melyet a 921 újonnan regisztrált eset jelez.

A jelentés bemutatja azt is, hogy miként alkalmazták a versenypolitika és más eszközök kombinációját olyan kiválasztott területeken, mint az energia, a pénzügyi szolgáltatások és a telekommunikáció annak érdekében, hogy javuljon ezen piacok működése, hiszen ezek a piacok hatással vannak a fogyasztók mindennapi életére egész Európában. A verseny akadályainak ezekben az ágazatokban történő lebontása nemcsak ezen ágazatok részére jelent gazdasági növekedést és foglalkoztatás-bővülést, hanem minden olyan ipari ágazat részére, amely használja ezeket a létfontosságú tényezőket.
A jelentéshez csatolt bizottsági szolgálatok munkadokumentuma további lényeges információkkal szolgál. A jelentés és a bizottsági szolgálatok munkadokumentumának teljes szövege a következő honlapon érhető el:

http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/


Side Bar