Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/971

Bryssel 29. kesäkuuta 2007

Kilpailukertomus 2006: kilpailupolitiikalla tuetaan kasvua ja työllisyyttä edistävää Euroopan talouspolitiikkaa

Euroopan komissio on antanut vuoden 2006 kilpailupolitiikkaa koskevan kertomuksen, jossa esitellään kilpailupolitiikan tärkeimpiä kehityspiirteitä vuonna 2006. Kertomuksessa selostetaan lyhyesti kilpailusääntöjä ja -politiikkaa ja osoitetaan esimerkein, kuinka Euroopan taloutta vahvistettiin kilpailupolitiikan keinoin niin, että siitä hyötyvät sekä kuluttajat että yritykset.

”Kilpailupolitiikka on eduksi sekä eurooppalaisille kuluttajille että yrityksille. Yhtenäismarkkinoilla on tärkeää luoda ja turvata sellaiset olosuhteet, joissa kilpailu ei vääristy. Kilpailupolitiikkakertomuksessa kerrotaan, miten tämä tapahtui käytännössä vuonna 2006. Tämä kartellien, määräävän aseman väärinkäytön ja sääntöjenvastaisen valtiontuen torjuntaa käsittelevä katsaus osoittaa, millaisia konkreettisia tuloksia kilpailupolitiikalla saatiin aikaan, jotta markkinat toimisivat paremmin kaikkien Euroopan kansalaisten hyväksi”, kilpailukomissaari Neelie Kroes kertoo.

Kilpailuoikeus

Komissio teki vuonna 2006 päätöksen seitsemässä kartelliasiassa ja määräsi 41 yritykselle yhteensä 1,846 miljardin euron sakot. Näiden seitsemän kartellin lopettaminen parantaa merkittävästi kyseisten markkinoiden toimintaa. Monissa tapauksissa asiakkaat saavat todellista valinnanvaraa ja markkinoille tulee hintakilpailua ensimmäisen kerran moneen vuoteen. Sakkojen ennaltaehkäisevän vaikutuksen tehostamiseksi komissio antoi uudet suuntaviivat sakkojen laskennasta (ks. IP/06/857). Sakoista vapauttamista ja sakkojen lieventämistä koskevaa tiedonantoa tarkistettiin lisäohjeistuksen antamiseksi niille, jotka ilmiantavat kartellin (ks. IP/06/1705). Tavoitteena on myös vaikeuttaa kartellien toimintaa entisestään. Komissio ryhtyi lisätoimenpiteisiin asettaakseen sanktioita määräävän aseman väärinkäytöstä. Se aloitti menettelyn Telefónicaa ja Distrigazia vastaan (ks. MEMO/06/91 ja MEMO/06/197) ja teki yhden lopullisen päätöksen, jossa määrättiin 24 miljoonan euron sakko Tomra-konsernille (ks. IP/06/398). Englannin valioliigan, Repsolin ja Cannesin sopimuksen voimassaolon jatkamista koskevan sopimuksen vuoksi tehtyjä sitoumuksia koskevat päätökset (ks. IP/06/356, IP/06/495 ja IP/06/1311) osoittavat, että sitoumukset ovat edelleen tehokas keino kilpailuongelmien ratkaisemiseksi. Microsoftille määrättiin 280,5 miljoonan euron uhkasakko, sillä se ei ollut noudattanut vuonna 2004 tehdyssä päätöksessä asetettuja velvoitteita (ks. IP/06/979).

Yrityskeskittymät

Komissiolle ilmoitettiin vuonna 2006 ennätykselliset 356 yrityskeskittymää. Perusteellinen tutkinta aloitettiin 13 keskittymäasiassa. Ilmoitusten tekijät peruuttivat tutkinnan aikana kaksi näistä keskittymistä. Komissio ei tehnyt kielteisiä päätöksiä. Kolmetoista keskittymää hyväksyttiin tietyin ehdoin, joilla varmistettiin, ettei keskittymä haittaa huomattavasti kilpailua. Esimerkiksi T-Mobile Austriaa ja tele.ringiä koskeneessa asiassa osapuolet sitoutuivat korjaustoimenpiteisiin, joiden avulla itävaltalaiset kuluttajat voivat edelleen hyötyä edullisista matkapuhelinpalveluista (ks. IP/06/535).

Valtiontuki

Komissio hyväksyi vuonna 2005 valtiontuen toimintasuunnitelman (ks. IP/05/680 ja MEMO/05/195) ja on sen jälkeen toteuttanut huomattavia uudistuksia tällä alalla. Uusi ryhmäpoikkeusasetus yksinkertaisti alueellisten investointitukien hyväksymismenettelyä (ks. IP/06/1453). Komissio antoi myös uudet puitteet tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävälle valtiontuelle (ks. IP/06/1600). Lisäksi annettiin uudet riskipääomaa koskevat suuntaviivat. Näillä kahdella sääntökokonaisuudella helpotetaan julkisen tuen kohdistamista havaittuihin markkinoiden toimintapuutteisiin ja edistetään Euroopan talouden kasvua ja työllisyyttä. Uuden vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen nojalla pieniä tukia ei tarvitse ilmoittaa komissiolle etukäteen hyväksyttäväksi (ks. IP/06/1765). Näiden uudistusten lisäksi komissio käsitteli aikaisempaa huomattavasti enemmän uusia valtiontukitapauksia. Niitä kirjattiin vuoden kuluessa 921.

Kilpailupolitiikkaa koskevassa kertomuksessa tarkastellaan myös sitä, kuinka kilpailupolitiikan ja muiden keinojen yhdistelmää hyödynnettiin eräillä ensisijaisiksi katsotuilla aloilla, kuten energia-alalla, rahoituspalveluissa ja televiestinnässä. Tarkoituksena on parantaa näiden markkinoiden toimintaa, sillä ne vaikuttavat kuluttajien päivittäiseen elämään kaikkialla Euroopassa. Näillä aloilla vallitsevien kilpailuesteiden poistaminen edistää talouden kasvua ja työllisyyttä myös sellaisilla teollisuuden aloilla, jotka käyttävät kyseisten alojen keskeisiä tuotteita.
Kertomuksen liitteenä olevassa komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa on paljon lisätietoja. Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus ja valmisteluasiakirja ovat saatavilla Internet-osoitteessa

http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/


Side Bar