Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/962

Bruksela, dnia 28 czerwca 2007 r.

Jedna baza danych dla całej terminologii związanej z UE (Interaktywna terminologia dla Europy) w 23 językach otwarta dla społeczeństwa

W dniu dzisiejszym, podczas uroczystości zorganizowanej przez Parlament Europejski i Komisję Europejską, oficjalnie otwarto dla ogółu społeczeństwa jedno wspólne miejsce w Internecie dla terminologii związanej z UE. Baza danych Interaktywna terminologia dla Europy, powszechnie znana jako IATE, stanowi połączenie terminologicznych baz danych poszczególnych instytucji i organów UE w jedną bazę danych zawierającą 8,7 milionów terminów i obejmującą wszystkie języki urzędowe UE. Służby tłumaczeniowe instytucji UE korzystają z IATE od 2005 r., która już odgrywa istotną rolę w zapewnianiu jakości pisemnej komunikacji instytucji i organów UE. IATE umożliwia łatwy dostęp do zatwierdzonej terminologii związanej z UE, a tym samym zapewnia stałość i wiarygodność terminologii, co jest niezbędne dla tworzenia jasnych i jednoznacznych tekstów w celu zagwarantowania zarówno zasadności, jak i przejrzystości procesu legislacyjnego oraz skutecznej komunikacji z obywatelami Unii.

Przemówienia otwierające uroczystość, w której uczestniczyli przedstawiciele z instytucji UE i językoznawcy spoza instytucji, wygłosili komisarz Orban i wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Miguel Ángel Martínez Martínez.
„Stworzenie IATE jest godnym pochwały wynikiem udanej współpracy międzyinstytucjonalnej. IATE spełnia oczekiwania dotyczące efektywnego pod względem kosztów wykorzystania zasobów i pokazuje, że instytucje UE pracują dla europejskich obywateli." - powiedział europejski komisarz ds. wielojęzyczności, Leonard Orban.

Wiceprzewodniczący Martínez Martínez określił otwarcie IATE dla społeczeństwa jako „namacalny dowód na to, że instytucje rzeczywiście są oddane idei pełnej wielojęzyczności", co jest niezbędne dla zagwarantowania otwarcia i przejrzystości procesu europejskiego.

Od początku stwierdzona była potencjalna przydatność IATE dla znacznie szerszego kręgu odbiorców niż służby tłumaczeniowe instytucji UE. Oferując bezpłatny dostęp do IATE wszystkim obywatelom UE, instytucje dają do dyspozycji unikalne i jedyne w swoim rodzaju narzędzie każdemu potencjalnemu użytkownikowi - nie tylko językoznawcom spoza instytucji, w tym tłumaczom zewnętrznym, badaczom i studentom filologii, ale i parlamentom narodowym czy organom administracji krajowej zajmującym się transpozycją prawodawstwa UE do prawa krajowego i upowszechnianiem informacji o UE.

Będąc wielojęzyczną bazą terminologiczną, IATE daje użytkownikom możliwość wyszukiwania określonego terminu w języku źródłowym i znalezienia jego odpowiedników w co najmniej jednym wybranym języku. Obecnie IATE zawiera nie tylko 8,7 milionów terminów, ale i 500 000 skrótów oraz 100 000 zadań i obejmuje wszystkie 23 języki urzędowe UE. Ilość wpisów jest różna dla poszczególnych języków, głównie w zależności od tego, jak długo dany język jest językiem urzędowym UE. Długoterminowo dąży się do zapewnienia tej samej zawartości we wszystkich językach urzędowych.

W odróżnieniu od swoich poprzedników - EURODICAUTOM, EUTERPE i TIS – IATE posiada dwie szczególne cechy. Po pierwsze jest interaktywna: każdy tłumacz instytucji UE może dodawać informacje do bazy danych i aktualizować je. W celu zagwarantowania jakości indywidualnych wpisów przy zmianie w bazie danych automatycznie uruchamiany jest cykl zatwierdzania, dzięki któremu terminologowie w departamentach tłumaczeniowych mogą zatwierdzić nowe czy zaktualizowane informacje. Po drugie IATE jest międzyinstytucjonalna. Do rozwoju i utrzymania IATE przyczyniają się następujący partnerzy: Parlament Europejski, Rada, Komisja, Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy, Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Centralny i Centrum Tłumaczeń.

Całkowity koszt stworzenia bazy danych wynosił w latach 1999-2003 1,41 milionów euro. Roczne koszty utrzymania za 2007 r. to 627 tys. euro. Koszty te pokryto z budżetów wszystkich instytucji i organów UE uczestniczących w inicjatywie.

Bliższe informacje:

Baza danych IATE: http://iate.europa.eu

Języki w UE: http://europa.eu/languages/

DG ds. Tłumaczeń Pisemnych: http://ec.europa.eu/dgs/translation/


Side Bar