Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/962

Brussel, 28 juni 2007

EU-termenbank IATE met 23 talen open voor publiek

Vandaag is de terminologische databank van de EU officieel voor het publiek opengesteld. Deze plechtige gebeurtenis was gezamenlijk door het Europees Parlement en de Europese Commissie georganiseerd. De databank, IATE genaamd (InterActive Terminology for Europe), bestaat uit de afzonderlijke termenbanken van de instellingen en organen van de EU. IATE bevat terminologie in alle 23 officiële talen van de EU, in totaal zo'n 8,7 miljoen termen. De termenbank wordt al sinds 2005 door de vertaaldiensten van de Europese instellingen gebruikt en is van grote invloed op de kwaliteit van de teksten die door de EU worden geproduceerd. Gemakkelijke toegang tot gevalideerde EU-terminologie is belangrijk voor de consistentie en juistheid van de uitgebrachte teksten, die immers duidelijk en ondubbelzinnig moeten zijn. Dat is essentieel voor een deugdelijk, transparant wetgevingsproces en goede communicatie met de bevolking.

De plechtigheid werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de EU-instellingen en taalprofessionals van daarbuiten. Commissaris Orban en Miguel Ángel Martínez Martínez, vicevoorzitter van het Europees Parlement, hielden een toespraak.

"De ontwikkeling van IATE is een prachtig resultaat van succesvolle samenwerking tussen de instellingen. Dit illustreert ook dat wij onze middelen kosteneffectief gebruiken, zoals van ons verwacht wordt, en dat de EU-instellingen voor de Europese burgers werken," zei Leonard Orban, Europees commissaris voor Meertaligheid.

De heer Martínez Martínez noemde de openstelling van IATE een concreet bewijs dat de instellingen grote waarde hechten aan integrale meertaligheid, een essentieel aspect om het Europese proces toegankelijk en transparant te maken.

Van meet af aan was duidelijk dat IATE niet alleen voor de EU-vertaaldiensten nuttig was, maar een veel breder publiek zou kunnen dienen. Nu IATE vrij toegankelijk is kan iedereen in de EU gebruikmaken van dit unieke hulpmiddel: mensen buiten de instellingen die met taal bezig zijn, zoals freelancevertalers, onderzoekers en taalstudenten, maar ook de nationale parlementen en overheidsdiensten die de Europese wetgeving in nationaal recht moeten omzetten en informatie over de EU verspreiden.

IATE is een meertalige terminologiebank: de gebruiker kan een term in een bepaalde brontaal zoeken en krijgt dan de overeenkomstige termen in een of meer gekozen doeltalen. IATE bevat op dit moment 8,7 miljoen termen en daarnaast 500 000 afkortingen en 100 000 complete zinnen. Alle 23 officiële talen van de EU komen erin voor. Maar de inhoud is niet voor alle talen hetzelfde: dit hangt er vooral vanaf hoelang een taal al een officiële EU-taal is. Uiteindelijk moeten er in alle officiële talen evenveel termen zijn.

IATE verschilt op twee punten van zijn voorgangers EURODICAUTOM, EUTERPE en TIS. Ten eerste is IATE interactief: vertalers van de EU-instellingen kunnen de inhoud van de databank aanvullen of wijzigen. Dat gebeurt via een validatieproces in verband met de kwaliteitscontrole: terminologen van de vertaalafdelingen valideren de nieuwe en gewijzigde informatie. Ten tweede is IATE interinstitutioneel: er wordt aan meegewerkt door het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's, de Europese Investeringsbank, de Europese Centrale Bank en het Vertaalbureau.

Met de ontwikkeling van de databank tussen 1999 en 2003 was een bedrag van 1,41 miljoen euro gemoeid. In 2007 is 627 000 euro besteed aan het onderhoud van IATE. Deze kosten worden gedekt door de begrotingen van alle deelnemende instellingen en organen van de EU.

Voor meer informatie:

IATE-databank: http://iate.europa.eu

Talen in de EU: http://europa.eu/languages/

DG Vertaling: http://ec.europa.eu/dgs/translation/


Side Bar