Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/962

Bryssel 28. kesäkuuta 2007

Yksi tietokanta, 23 kieltä – EU-terminologiaa sisältävä IATE-tietokanta avataan yleisölle

Yhden luukun periaatteella toimiva EU-terminologian tietokanta avattiin tänään virallisesti yleisölle Euroopan parlamentin ja neuvoston järjestämässä tilaisuudessa. IATE-tietokantaan (InterActive Terminology for Europe) on koottu yksittäisten EU:n toimielinten ja muiden elinten terminologiatietokannat, ja se sisältää 8,7 miljoonaa termiä kattaen kaikki EU:n 23 virallista kieltä. EU:n toimielinten käännösyksiköt ovat käyttäneet IATEa vuodesta 2005 lähtien, ja sillä on jo merkittävä asema EU:n toimielinten ja muiden elinten kirjallisen viestinnän laadun varmistamisessa. Koska validoitu EU-aiheinen terminologia on helposti saatavilla IATEn kautta, varmistutaan terminologian johdonmukaisuudesta ja luotettavuudesta, mikä on välttämätöntä selkeiden ja yksiselitteisten tekstien laatimiseksi. Näin varmistetaan sekä lainsäädäntöprosessin pätevyys ja avoimuus että tehostetaan unionin kansalaisille suuntautuvaa viestintää.

Tilaisuuden avauspuheenvuorot pitivät komissaari Leonard Orban ja Euroopan parlamentin varapuhemies Miguel Ángel Martínez Martínez. Tilaisuuteen osallistui EU:n toimielinten edustajien lisäksi kielen ammattilaisia toimielinten ulkopuolelta.

Monikielisyydestä vastaava komissaari Orban totesi, että ”IATEn kehittäminen on toimielinten välisen onnistuneen yhteistyön tulos. Se täyttää ennakko-odotukset resurssien hyödyntämisestä kustannustehokkaasti ja osoittaa, että EU:n toimielimet toimivat Euroopan kansalaisten hyväksi”.

Varapuhemies Martínez Martínez totesi IATEn yleisölle avaamisen olevan ”konkreettinen ilmaus toimielinten aidosta sitoutumisesta täydelliseen monikielisyyteen” ja oleellinen eurooppalaisen prosessin avoimuuden varmistamiseksi.

IATEn mahdollinen hyöty suuremmalle yleisölle tunnistettiin jo hankkeen alussa. Tarjoamalla kaikille EU:n kansalaisille vapaan pääsyn IATEen EU:n toimielimet antavat tämän ainutlaatuisen työkalun kaikkien halukkaiden käyttöön. Sitä voivat käyttää ulkopuolisten kielen ammattilaisten, kuten free lance -kääntäjien, tutkijoiden ja kielten opiskelijoiden lisäksi myös kansalliset parlamentit ja viranomaiset, jotka osallistuvat EU:n lainsäädännön saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja EU:ta koskevan tiedon levittämiseen.

Koska IATE on monikielinen termitietokanta, sen avulla voi etsiä tiettyä termiä lähtökielellä ja saada sille vastineen yhdellä tai useammalla valitulla kohdekielellä. IATEssa on nyt 8,7 miljoonaa termiä, 500 000 lyhennettä ja 100 000 lauseketta (fraasia), ja se kattaa kaikki EU:n 23 virallista kieltä. Sisällön määrä vaihtelee kielittäin lähinnä sen mukaan, kuinka kauan kieli on ollut EU:n virallinen kieli. Pitkällä aikavälillä kaikkien virallisten kielten sisältö pyritään yhtäläistämään.

IATE erottuu edeltäjistään EURODICAUTOMista, EUTERPEstä ja TISistä kahdella tavalla. Ensinnäkin se on interaktiivinen. Kaikki EU:n toimielinten kääntäjät voivat syöttää tietoja tietokantaan ja päivittää niitä. Laadun varmistamiseksi tietokantaan tehtävät muutokset käynnistävät automaattisesti validointiprosessin, jossa kieliosastojen terminologit käsittelevät uudet ja muutetut tiedot. Toiseksi IATE on toimielinten välinen. IATEn kehittämiseen ja ylläpitoon osallistuvat Euroopan parlamentti, neuvosto, komissio, tuomioistuin, tilintarkastustuomioistuin, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, alueiden komitea, Euroopan investointipankki, Euroopan keskuspankki ja käännöskeskus.

Tietokannan kehittämisen kokonaiskustannukset vuosina 1999–2003 olivat 1,41 miljoonaa euroa. Vuotuiset ylläpitokustannukset vuonna 2007 ovat 627 000 euroa. Kulut katetaan toimintaan osallistuvien EU:n toimielinten ja muiden elinten talousarvioista.

Lisätietoja:

IATE-tietokanta: http://iate.europa.eu

Kielet EU:ssa: http://europa.eu/languages/

Käännöstoiminnan pääosasto: http://ec.europa.eu/dgs/translation/


Side Bar