Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/95

Bryssel den 25 januari 2007

EU-kommissionens undersökning förutspår en tillväxt på 400 % för kreativt innehåll på nätet – en möjlighet för Europa

År 2010 kommer intäkterna från innehåll på Internet att uppgå till 8,3 miljarder euro i Europa, vilket innebär en ökning på 400 % på fem år. Detta framgår av en ny undersökning som utförts för EU-kommissionens räkning. För de branscher som bäst lyckats haka på denna trend kommer innehåll på nätet att utgöra en betydande del av de totala intäkterna: runt 20 % för musik och 33 % för videospel. Undersökningen visar att den ökade tillgången till bredband, avancerade mobiltelefonnät och digital utrustning innebär att massdistribution av innehåll på nätet håller på att bli verklighet och medför en unik möjlighet för Europa.

”Det digitala genombrott som vi länge sett fram emot håller på att bli en ekonomisk verklighet och medför stora möjligheter för Europas konsumenter, innehållsleverantörer och teknologiska industri”, säger Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för informationssamhället och medierna. ”För att slå mynt av utvecklingen kanske vi måste ta oss en ny titt på vissa tekniska och rättsliga områden där det europeiska innehållet skulle kunna berikas genom ett modernt förhållningssätt som är inriktat på den inre marknaden. Eftersom jag håller på att förbereda 'Content Online in Europe's Single Market' (Internetbaserat innehåll på Europas inre marknad), mitt program för den andra hälften av år 2007, kommer dagens undersökning att bli mycket användbar."

I den här nya undersökningen av 'Interactive Content and Convergence: Implications for the information Society' (Interaktivt innehåll och konvergens: effekter på informationssamhället) granskas de möjligheter som den framväxande Internetbaserade marknaden för kreativt innehåll medför. Den visar att även om marknaden växer stadigt finns det fortfarande tekniska, ekonomiska och rättsliga utmaningar, framför allt när det gäller immateriella rättigheter och driftskompatibilitet, som man behöver ta itu med för att snabbare kunna ta allt större marknadsandelar inom Europa. Undersökningen visar att Europa halkar efter USA i utvecklingen av interaktiva fasta bredbandstjänster och Japan och Korea i fråga om mobila tjänster.

Efter omfattande samråd kunde man fastställa 36 hinder för utvecklingen av Internetbaserat innehåll och redogöra för hur de kommer att påverka marknaden fram till år 2010.

I dagsläget utgör anslutningen det mest uppenbara hindret. Även om antalet bredbandsuppkopplingar ökar snabbt och konsumenterna är nöjda med produkten finns det en risk att det även i fortsättningen kommer att finnas stora skillnader mellan olika EU-länder. När det handlar om mobila tjänster utgörs två av hindren av Europas långsamma anpassning till 3G-tekniken och den ibland förvirrande prissättningen och avgiftssammanställningen.

Många av marknadens aktörer har ännu inte anpassat sig till de nya distributionsteknikerna som sträcker sig över nationsgränser och sektorer som traditionellt sett varit åtskilda. Detta är fortfarande ett stort hinder för utvecklingen av innehåll på nätet, men trots det dyker det upp innovativa och samarbetspräglade lösningar för att bättre kunna utnyttja innehåll på nätet.

Piratverksamhet leder till sänkta inkomster och avskräcker företag inom mediebranschen från att lägga ut innehåll på nätet. Det behövs effektiva system för förvaltning av digitala rättigheter (DRM, Digital Rights Management) som syftar till att hantera och skydda digitalt innehåll för att den digitala distributionen ska kunna utvecklas på ett säkert och hållbart sätt. Oron över bristen på driftskompatibilitet eller standardisering inom förvaltningen av digitala rättigheter kan dock i det långa loppet komma att ligga till hinder för tjänster och anordningar med anknytning till digitalt innehåll.

Utöver detta påverkas marknaden också avsevärt av huruvida konsumenterna är villiga att ta del av nya innehållstjänster, medieföretagens brist på specialistkompetens och av kostnaderna för att digitalisera innehåll.

Medan några av hindren är av global karaktär beror andra på Europas marknadsmässiga och rättsliga ramar. De kan ha en tydligt bromsande effekt på tillväxt och konkurrenskraft. Allteftersom marknaden utvecklas kommer ny affärspraxis att undanröja vissa hinder, men andra kan komma att leda till krav på industrin och EU om att införa nya regler för att garantera rättssäkerheten för konsumenter, innehållsleverantörer och hårdvarutillverkare.

Undersökningen kommer att vara en viktig inspirationskälla för EU-kommissionens förslag i programmet 'Content Online in Europe's Single Market' som tros kunna läggas fram under den andra hälften av år 2007. Frågeformuläret för offentligt samråd angående 'Content online in the Single Market' (från den 28 juli till den 13 oktober 2006) och den offentliga utfrågningen den 11 oktober 2006 ledde till mer än 175 skriftliga bidrag som nu utvärderas inför sammanställningen av förslagen. Över 160 bidrag inkom via e-post.

För ytterligare information:

http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/studies/index_en.htm#interactive

http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/other_actions/content_online/


Side Bar