Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/95

Bruselj, 25. januarja 2007

Študija Komisije napoveduje več kot 400-odstotno rast za ustvarjalne vsebine na spletu – priložnost za Evropo

Prihodki iz spletnih vsebin bodo v Evropi do leta 2010 dosegli 8,3 milijarde EUR, kar pomeni več kot 400-odstotno rast v petih letih, navaja nova študija Evropske komisije. Za najbolj napredne sektorje bodo spletne vsebine prispevale precejšen del skupnih prihodkov: približno 20 % za glasbo in 33 % za videoigre. Študija kaže, da s širjenjem širokopasovne povezave, razvijanjem naprednih mobilnih omrežij in množično uporabo digitalnih naprav postaja distribucija spletnih vsebin na ravni množičnega trga resničnost in tako ustvarja enkratne priložnosti za Evropo.

„Dolgo pričakovano digitalno zbliževanje postaja gospodarska resničnost in s tem ustvarja velike priložnosti za evropske potrošnike, ponudnike vsebin in tehnološko industrijo,“ je dejala Viviane Reding, komisarka za informacijsko družbo in medije. „Da bi jih izkoristili, bo mogoče treba neobremenjeno pregledati tehnična in pravna vprašanja, pri katerih bi posodobljen in na notranji trg naravnan pristop pomenil dodatno vrednost za evropske vsebine. Ker pripravljam sklop „Spletne vsebine v enotnem trgu Evrope“ za drugo polovico leta 2007, je današnja študija zelo koristna.“

Nova študija o „Interaktivnih vsebinah in zbliževanju: posledice za informacijsko družbo“ je ocenila potencial nastajajočega trga za ustvarjalne vsebine na spletu. Pokazala je, da bo kljub stalni rasti trga treba rešiti tehnološke, gospodarske in pravne izzive – predvsem glede pravic intelektualne lastnine, da bi trgu omogočili hitrejše prevzemanje področja. Študija je pokazala tudi, da je Evropa takoj za vodilnimi ZDA pri razvoju interaktivnih storitev fiksne širokopasovne povezave in za Japonsko in Korejo pri mobilnih storitvah.

Po širšem posvetovanju je študija opredelila 36 ovir pri razvoju spletnih vsebin in presodila njihov vpliv na trg do leta 2010.

Najbolj jasna ovira je danes povezljivost. Čeprav se širokopasovna povezava hitro širi in jo potrošniki navdušeno sprejemajo, obstaja nevarnost, da ostanejo velike razlike med državami članicami. Za mobilne storitve ovire vključujejo počasno prevzemanje tehnologije tretje generacije v Evropi ter včasih nejasno določanje lestvic za cene in podatke.

Veliko udeležencev na trgu se še mora prilagoditi novim distribucijskim tehnologijam, ki presegajo državne meje in tradicionalno ločene sektorje. To je še vedno večja ovira pri razvoju spletnih vsebin. Vendar se pri gospodarskem izkoriščanju spletnih vsebin pojavljajo rešitve, ki temeljijo na inovativnosti in sodelovanju.

Piratstvo požira možne prihodke in odvrača medijske družbe od spletnega objavljanja vsebin. Učinkoviti sistemi za upravljanje digitalnih pravic (DRM), ki bi upravljali in varovali digitalne vsebine, so nujni za zanesljivo in vzdržno uvajanje digitalne distribucije. Vendar pomanjkanje medsebojne povezljivosti in standardizacije DRM lahko dolgoročno zavira uvajanje storitev in naprav z digitalnimi vsebinami.

Tudi način, kako potrošniki sprejemajo nove storitve z vsebinami, pomanjkanje specializiranega znanja v medijskih družbah in stroški digitalizacije vsebin občutno vplivajo na trg.

Medtem ko so nekatere ovire globalne, so nekatere odvisne od tržnega in pravnega okvira Evrope. Te lahko precej omejijo rast in konkurenčnost. Z razvojem trga bodo nastajajoče poslovne prakse odstranile nekatere ovire, vendar bodo za druge morda potrebni ukrepi industrije in zakonodaje EU, ki bi potrošnikom, ponudnikom vsebin in industriji strojne opreme zagotovili pravno varnost.

Študija bo pomemben prispevek k predlogu Komisije o „Spletnih vsebinah v enotnem trgu Evrope“, ki ga bo predložila v drugi polovici leta 2007. Z vprašalnikom za javno posvetovanje o „Spletnih vsebinah v enotnem trgu Evrope“ (od 28. julija do 13. oktobra 2006) in z javno obravnavo z dne 11. oktobra 2006 je nastalo več kot 175 pisnih prispevkov, ki jih zdaj pregledujejo za predloge. Več kot 160 prispevkov je bilo predloženih po spletu.

Če želite vedeti več:

http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/studies/index_en.htm#interactive

http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/other_actions/content_online/


Side Bar