Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/95

Briuselis, 2007 m. sausio 25 d.

Galimybės Europai: remiantis Komisijos tyrimais, kūrinių skaičius internete išaugs keturis kartus

Kaip rodo naujausi Europos Komisijos tyrimai, iki 2010 m. Europoje už kūrinius internete gaunamos pajamos sudarys beveik 8,3 mlrd. eurų – per penkerius metus jos išaugs keturis kartus. Labiausiai išvystyti sektoriai, kuriuose už kūrinius internete gaunama daugiausiai pajamų, yra muzikinių kūrinių – apie 20 proc. ir vaizdo žaidimų – 33 proc. Iš tyrimo matyti, kad plačiajuosčio ryšio paslaugų, pažangių mobilaus ryšio tinklų išsiplėtimo ir masinio skaitmeninės įrangos naudojimo masinė prekyba kūriniais internete tampa realybe, suteikiančia Europai unikalias galimybes.

„Ilgai laukta skaitmeninė konvergencija tampa ekonomikos realybe, suteikiančia puikias galimybes Europos vartotojams, kūrėjams ir technologijų pramonės šakoms“ – pasakė už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. „Siekiant iš to gauti kuo didesnės naudos, galbūt reikės naujai įvertinti techninius ir teisinius aspektus, nes šiuolaikiškas ir į vidaus rinką orientuotas požiūris europiečių kūriniams suteiktų papildomos vertės. Antrąjį 2007 m. pusmetį ruošiuos pateikti dokumentų paketą „Europos bendroji rinka ir kūriniai internete“, todėl atlikti tyrimai bus labai naudingi.“

Šiuose naujuose tyrimuose „Interaktyvusis turinys ir konvergencijos poveikis informacinei visuomenei“ buvo tiriamos besiformuojančios kūrinių internetinės rinkos galimybės. Tyrimų metu nustatyta, kad nors minėta rinka stabiliai auga, technologinės, ekonominės ir teisinės problemos, ypač dėl intelektinės nuosavybės teisių ir techninio suderinamumo, turi būti sprendžiamos Europos mastu, nes tada rinka galėtų vystytis greičiau. Iš tyrimų paaiškėjo, kad plečiant interaktyvaus fiksuoto plačiajuosčio ryšio paslaugas Europa atsilieka nuo JAV, o mobiliojo ryšio paslaugų srityje – nuo Japonijos ir Korėjos.

Po tyrimų metų atliktų išsamių konsultacijų buvo nustatyta 36 prekybos kūriniais internete vystimosi kliūtys ir jų poveikis rinkai iki 2010 m.

Šiuo metu didžiausia kliūtis yra tinkamo jungumo nebuvimas. Nors plačiajuostis ryšis sparčiai plinta ir vartotojai su entuziazmu juo naudojasi, panašu, kad ES valstybėse narėse išliks dideli skirtumai. Viena iš mobiliojo ryšio paslaugų vystimosi kliūčių yra lėtas 3G tinklų įdiegimas Europoje ir kartais neaiški kainodara bei duomenų perdavimo įkainių struktūra.

Daugelis rinkos dalyvių vis dar turi prisitaikyti prie naujų paskirstymo technologijų, kuriomis naudojantis jau nebepaisoma nei nacionalinių sienų nei tradiciškai atskirtų sektorių. Tai yra pagrindinė kliūtis naudojimuisi kūriniais internete vystyti. Tačiau bendradarbiaujant surandama naujoviškų naudojimosi kūriniais internete sprendimų.

Dėl piratavimo netenkama galimų pajamų, o masinio informavimo priemonių bendrovės nebenori pateikti savo kūrinių internete. Skaitmeniniam turiniui tvarkyti ir apsaugoti reikia veiksmingos Skaitmeninių teisių valdymo (STV) sistemos. Tačiau nepakankamas STV suderinamumas ar standartizavimas dar ilgai gali trukdyti vystyti skaitmeninio turinio paslaugas ir įrangą.

Didelį poveikį rinkai taip pat daro vartotojų naujų su kūriniais susijusių paslaugų naudojimo lygis, masinio informavimo priemonių bendrovių darbuotojų specializuotų įgūdžių stoka bei kūrinių skaitmeninimo išlaidos.

Su kai kuriomis kliūtimis susiduriama visame pasaulyje, kitos atsiranda dėl Europos rinkos ir teisinės struktūros ypatumų. Pastarosios gali smarkiai sulėtinti augimą ir konkurencingumą. Rinkai formuojantis, dėl tobulėjančios verslo tvarkos kai kurios kliūtys bus panaikintos, tačiau kitas problemas reikės spręsti pramonės priemonėmis ir ES teisės aktais, suteikiančiais teisinį tikrumą vartotojams, kūrėjams ir kompiuterinės įrangos gamintojams.

Šie tyrimai bus svarbus indėlis ruošiant Komisijos pasiūlymus dėl bendrosios rinkos kūrinių internete, kurie bus pateikti 2007 m. antrąjį pusmetį. Apie 2006 m. liepos 28 – spalio 13 d. platinamą viešosios nuomonės klausimyną „Bendrosios rinkos kūriniai internete“ ir 2006 m. spalio 11 d. įvykusį viešą svarstymą gauta daugiau kaip 175 atsiliepimų raštu, kurie dabar yra analizuojami, siekiant į juos atsižvelgti pasiūlymuose. Internetu gauta daugiau kaip 160 atsiliepimų.

Papildomos informacijos rasite:

http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/studies/index_en.htm#interactive

http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/other_actions/content_online/


Side Bar