Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/95

Bryssel 25. tammikuuta 2007

Komission selvityksessä ennakoidaan 400 prosentin kasvua luovaan verkkosisältöön

Euroopan komission teettämän selvityksen mukaan verkkosisällöstä saadut tulot yltävät Euroopassa vuoteen 2010 mennessä 8,3 miljardiin euroon. Tämä merkitsee yli 400 prosentin kasvua viidessä vuodessa. Edistyneimmillä aloilla verkkosisältö edustaa merkittävää osuutta kokonaistuloista: musiikin alalla tämä merkitsee noin 20 prosenttia ja videopelien alalla 33 prosenttia. Selvitys osoittaa, että laajakaistan yleistyminen, uudet kehittyneet matkaviestintäverkot ja digitaalisten laitteiden massiivinen suosio ovat tekemässä verkkosisältöjakelun massamarkkinoista todellisuutta, mikä luo Euroopalle ainutlaatuisia mahdollisuuksia.

Pitkään odotetusta digitaalisesta konvergenssista on tulossa kaupallista todellisuutta, mikä luo suuria mahdollisuuksia Euroopan kuluttajille, sisällöntuottajille ja teknologiateollisuudelle” toteaa tietoyhteiskunnasta ja viestimistä vastaava EU-komissaari Viviane Reding. ”Niiden hyödyntäminen saattaa kuitenkin edellyttää uudenlaista suhtautumista sellaisiin teknisiin ja oikeudellisiin kysymyksiin, joiden kohdalla moderni ja sisämarkkinasuuntautunut lähestymistapa voisi tuoda lisäarvoa eurooppalaiselle sisällölle. Valmistelen parhaillaan ”Verkkosisältö Euroopan yhtenäismarkkinoilla” -pakettiani vuoden 2007 loppupuoliskolle, ja tästä selvityksestä on sille paljon hyötyä”.

Tässä uudessa selvityksessä (Interactive Content and Convergence: Implications for the information Society) arvioidaan luovan verkkosisällön nousevien markkinoiden potentiaalia. Siinä todetaan, että vaikka markkinat kasvavat tasaisesti, on vielä teknologisia, taloudellisia ja oikeudellisia haasteita – erityisesti teollis- ja tekijänoikeudet ja yhteentoimivuus – jotka on ratkaistava, jotta Euroopan markkinat kehittyisivät nopeammin. Selvityksessä havaittiin, että Yhdysvallat on Euroopan edellä johtavana vuorovaikutteisten kiinteän verkon laajakaistapalvelujen kehittäjänä. Japani ja Korea puolestaan ovat Euroopan edellä matkaviestintäpalvelujen kehittäjänä.

Selvityksen yhteydessä kuultiin laajalti eri intressitahoja, minkä pohjalta yksilöitiin 36 estettä verkkosisällön kehittämiselle ja arvioitiin niiden vaikutusta markkinoihin vuoteen 2010 mennessä.

Tällä hetkellä ilmeisin este on liitettävyys. Vaikka laajakaista leviää vauhdikkaasti ja vastaanotto kuluttajien keskuudessa on innostunut, on vaara, että EU:n jäsenvaltioiden väliset erot pysyvät suurina. Mobiilipalvelujen osalta esteitä ovat 3G-verkkojen verkkainen käyttöönotto Euroopassa ja datapalvelujen toisinaan sekava hinnoittelu ja rakenne.

Monien markkinatoimijoiden on vielä mukauduttava uusiin jakeluteknologioihin, jotka ylittävät kansallisia rajoja ja perinteisesti erillisiä aloja. Tämä on edelleen keskeinen este verkkosisällön kehittämiselle. Verkkosisällön hyödyntämiseksi on kuitenkin koko ajan kehitteillä innovatiivisia ja yhteistyöhön perustuvia ratkaisuja.

Piratismi syö potentiaalisia tuloja ja saa mediayhtiöt pidättäytymään sisällön asettamisesta verkkoon. Tarvitaan tehokkaita digitaalisten oikeuksien hallintajärjestelmiä (DRM) digitaalisen sisällön hallinnoimiseksi ja suojaamiseksi, jotta digitaalinen jakelu voisi kehittyä turvallisesti ja jatkuvuuden takaavalla tavalla. DRM-järjestelmien yhteentoimivuuden ja standardoinnin riittävyys on kuitenkin herättänyt epäilyksiä, mikä saattaa pitkällä aikavälillä tehdä hallaa digitaalisille sisältöpalveluille ja laitteille.

Markkinoihin vaikuttavat huomattavasti myös uusien sisältöpalvelujen vastaanotto kuluttajamarkkinoilla, erityisosaamisen puute mediayhtiöissä ja sisällön digitointikustannukset.

Jotkin näistä esteistä ovat luonteeltaan maailmanlaajuisia, mutta osa johtuu Euroopan markkinoiden rakenteesta ja oikeuskehyksestä. Ne voivat hidastaa kasvua ja kilpailukykyä merkittävästi. Sitä mukaa kuin markkinat kypsyvät liiketoimintojen kehittyminen tulee poistamaan joitakin esteistä. Osa puolestaan saattaa vaatia toimenpiteitä alan teollisuudelta ja EU-lainsäädännöltä, jotta asiakkaille, sisällöntuottajille ja laitevalmistajille voitaisiin taata oikeusvarmuus.

Tämä selvitys tulee olemaan tärkeä taustatekijä komission ehdotuksissa, jotka koskevat “verkkosisältöä Euroopan yhtenäismarkkinoilla”. Ehdotukset saatetaan esitellä vuoden 2007 loppupuoliskolla. Julkinen kysely ”Content online in the Single Market” (28.7. – 13.10.2006) ja julkinen kuuleminen 11.10.2006 tuottivat yli 175 kirjallista kommenttia, joita parhaillaan analysoidaan ehdotuksia varten. Yli 160 kommenttia on asetettu verkkoon.

Lisätietoja:

http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/studies/index_en.htm#interactive

http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/other_actions/content_online/


Side Bar